Hoe duurzaam onderneem jij? Het nemen van energiebesparende maatregelen zorgt niet alleen voor een lagere energienota. Jij levert daarmee eveneens een noodzakelijke bijdrage aan CO²-reductie. Bedrijven in de gemeente Arnhem zijn verantwoordelijk voor 50% van het Arnhemse energieverbruik in de stad. De ambitie vanuit de gemeente Arnhem is om jaarlijks 1,5 % energie te besparen. Om bedrijven te helpen met energie te besparen, is er subsidie beschikbaar voor het laten uitvoeren van een energiescan.

 

Zakelijk

Bedrijven besparen direct op de energierekening

Door corona leven we in een nieuwe werkelijkheid. De gevolgen van het virus hebben impact op elke ondernemer. Verduurzamen van het pand staat daardoor wellicht niet meer hoog op de prioriteitenlijst. Begrijpelijk. Al kan het juist nu een gunstig moment zijn om energiebesparende maatregelen te treffen. Zeker als je momenteel aan het klussen bent of onderhoud uitvoert. Het levert je namelijk direct wat op.

Handige tips voor snel resultaat:
* Zaak gesloten? Vraag verlaging van je voorschot aan bij je energieleverancier.
* Check de instellingen voor de verwarming, ventilatie en airco of zet ze uit.
* Stand by verbruikt nog steeds energie. Zet apparatuur uit.
* Maak lamparmaturen schoon voor feller licht.
* Breng tochtstrippen aan bij ramen en deuren.
* Isoleer verwarmingsbuizen in loze ruimtes.
Lees hierover meer in de flyer.
Meer weten over besparingsmogelijkheden? Laat een gesubsidieerde energiescan uitvoeren.

 

Subsidie en fiscale aftrekposten energie besparen en opwekken

De overheid heeft diverse subsidies voor eigenaar en huurder bij het verduurzamen van een bedrijfspand. Dat geldt voor energiebesparende maatregelen en voor  het opwekken van energie. Daarnaast zijn bepaalde investeringen fiscaal aftrekbaar. Klik op onderstaande infographic voor meer informatie.

Gezamenlijke aanpak met subsidieregeling

Als ondernemers kun je samen daadwerkelijk een besparing realiseren die er toe doet. Gemeente Arnhem, VNO-NCW Midden en bedrijvenkoepels Stichting Arnhemse Bedrijventerreinen (StAB), Ondernemers Kontakt Arnhem (OKA), Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en Platform Binnenstad Arnhem hebben hiervoor de handen ineen geslagen. Allereerst door te zorgen voor eenduidige informatie. Daarnaast om hulp te bieden bij de informatieplicht en zorgplicht en het aanbieden van energiescans. Om Arnhemse bedrijven te helpen energie te besparen kunnen zij tot 75% subsidie krijgen op het laten uitvoeren van een energiescan voor hun bedrijfsvastgoed.  Met deze eerste stap leggen we de basis voor de toekomst waarbij we met de koepels verder inzetten op een gezamenlijke energietransitie. Hierbij verkennen we collectieve vormen en benutten mogelijkheden voor een circulaire economie.

Informatieplicht en zorgplicht

Energie besparen is niet langer vrijblijvend. Ondernemers met een energieverbruik > 50.000 kWh en/of 25.000 m3 gas moeten energiebesparende maatregelen nemen die binnen vijf jaar terugverdiend kunnen worden. Dit is geregeld in de Wet Milieubeheer. Op WATTjemoetweten.nl kun je checken of je aan de Informatieplicht Energiebesparing moet voldoen. Je vindt daar bovendien welke maatregelen voor jou gelden en welke stappen je nog meer moet nemen.  Bedrijven en instellingen zonder wettelijke verplichting hebben een zorgplicht om verspilling tegen te gaan. De energiescan maakt energie besparen én het voldoen aan de informatieplicht en zorgplicht makkelijker. Het geeft inzicht in te nemen maatregelen (die per branche verschillen), in terugverdientijd en in opbrengsten. Je kunt bovenal subsidie krijgen voor de energiescan. Win-win dus!

Subsidie energiescan

Met een energiescan wordt gekeken welke energiebesparingsmogelijkheden er voor jouw bedrijf zijn. Een adviseur komt op bedrijfsbezoek om een inventarisatie te maken. Je krijgt inzicht in je energieverbruik en in verduurzamingsmogelijkheden en dus kostenbesparing. De energiescan geeft aan wat de investeringskosten zijn en wat de terugverdientijd is.

Voor de energiescan vraag je een offerte aan bij een adviesbureau naar keuze. Met deze offerte en je de jaaropgave van je energieverbruik doe je subsidieaanvraag via deze link. Vervolgens laat je een energiescan uitvoeren.

Zodra je alle verplichte maatregelen uitgevoerd hebt, kun je maximaal 75% subsidie aanvragen voor de kosten van een energiescan. Hiervoor dien je de factuur van de energiescan, het rapport en de factuur van de uitgevoerde maatregelen te mailen naar energiescanbedrijven@arnhem.nl. Het subsidiebedrag bedrag kan oplopen tot wel 1.125 euro. Kortom, besparing op je energierekening, reductie van CO²,  je voldoet makkelijker aan de informatieplicht én krijgt subsidie.

 

Voordelen energiescan op een rij:

 • Aantrekkelijke subsidieregeling van 75% op de energiescan
 • Scheelt tijd: erkend adviseur voert scan uit.
 •  Drie soorten energiescans gericht op verbruikshoeveelheid energie
 • Snel inzicht in besparingsmogelijkheden
 • Terugverdientijd besparende maatregelen 2 tot 5 jaar
 • Vereenvoudigt voldoen aan Informatieplicht Energiebesparing
 • Ook bij zorgplicht flinke besparingsmogelijkheden

 

De Energiescan voor bedrijven loont. Doe mee!

Peeze en Robbers & van de Hoogen en Van Beek laten je zien dat de energiescan loont. Doe mee. Wij maken Arnhem duurzaam.

Verantwoordelijk: pandeigenaar of huurder?

De scheiding tussen eigendom en gebruik van vastgoed maakt verduurzamen soms ingewikkeld. De eigenaar investeert in een gebouw, dat daardoor een hogere marktwaarde krijgt, terwijl de huurder profijt heeft van een lagere energierekening. De Omgevingsdienst controleert de verbruiker van energie of de energiebesparende maatregelen zijn genomen; in de regel is dit de pandeigenaar, behalve wanneer 1 huurder exclusief huurt. Energiebesparende maatregelen aan het gebouw en de buitenkant van het gebouw zijn meestal voor rekening van de eigenaar. Alles wat binnen moet gebeuren - zoals verlaging van branduren van de binnenverlichting - is de verantwoordelijkheid van de huurder(s). De energiescan is een hulpmiddel om kosten en besparingen inzichtelijk te maken. In het huurcontract worden de afspraken vastgelegd. De energiescan helpt om tot een rechtvaardige kostenverdeling te komen tussen huurder en verhuurder.  Zowel de pandeigenaar als de huurder kan een energiescan aanvragen. In deze menukaart meer uitleg en een selectie van drie adviesbureaus.

Subsidie Energiescan

Voor de uitvoering van de energiescan krijg je tot 75% subsidie. De hoogte van de subsidie is afhankelijk het energieverbruik en de bijbehorende wettelijke verplichting. Voor midden- en grootverbruikers is dat maximaal 1.125 euro. Voor kleinverbruikers is dat 225 euro. De energiescan geeft weer welke maatregelen je moet nemen met daarbij of deze op een zelfstandig of natuurlijk moment uitgevoerd moeten worden. Bovendien vermeldt de energiescan wie welke maatregelen moet nemen: huurder/gebruiker of verhuurder/eigenaar. Om subsidie te krijgen, moeten alle maatregelen te nemen op een zelfstandig moment, behorend bij de eigendomssituatie van het bedrijf, uitgevoerd zijn. Als bewijs dien je facturen te overleggen. Mocht uit de energiescan blijken dat alle verplichte maatregelen (zelfstandig moment) al genomen zijn, dan is het rapport van de energiescan voldoende als bewijsmateriaal.

Menukaart Energiescans

De menukaart geeft een selectie van drie adviesbureaus zodat je er zeker van bent dat de energiescan voldoet aan de vereisten voor de subsidieaanvraag. Afhankelijk van je verbruik, bedrijfssector en specifieke wensen kun je een keuze maken en een offerte aanvragen. Je kunt ook een eigen adviesbureau inschakelen, zolang de energiescan maar voldoet aan de voorwaarden.

Download de Menukaart Energiescans

 

 

Vraag hier subsidie voor de energiescan aan

 

 

Eigenaresse Reset Fashion / Voorzitter CCA

“Een energiescan werkt verhelderend. Bovendien heeft het mij resultaat opgeleverd, namelijk besparing in energiekosten.”

 

 

Veel gestelde vragen


Wat is de Wet Milieubeheer?

De Wet Milieubeheer verplicht ondernemers met een energieverbruik > 50.000 kWh en/of 25.000 m3 gas energiebesparende maatregelen door te voeren die binnen vijf jaar terugverdiend kunnen worden. Sinds 1 juli zijn deze bedrijven en instellingen daarnaast verplicht om te rapporteren in het eLoket van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) welke maatregelen ze hebben uitgevoerd. Dit valt onder de Informatieplicht Energiebesparing.

Wat is groot-, midden- of kleinverbruik?
 

Elektriciteit Aardgasverbruik
<25.000 25.000 – 75.000 m3 >75.000 m3
<50.000 kWh Klein Middel Groot
50.000 – 200.000 kWh Middel Middel Groot
> 200.000 kWh Groot Groot Groot
Klein Geen wettelijke plicht, wel tegengaan verspilling, zorgplicht
Middel Nemen erkende maatregelen met een terugverdientijd korter dan 5 jaar
groot Energiebesparingsonderzoek, uitvoeringsplan


Wat betekent besparingsplicht?

Ben je midden- of grootverbruiker, dan heb je een besparingsplicht vanuit de Wet Milieubeheer. Per bedrijfstak is met de overheid afspraken gemaakt over de te nemen maatregelen. Deze zijn opgenomen op Erkende Maatregelen Lijst (EML). Daarbij is onderscheid gemaakt in maatregelen die je op een zelfstandig moment moet nemen en maatregelen die je op een natuurlijk moment (bijvoorbeeld tijdens een verbouwing of onderhoud) kunt nemen. Een energiescan geeft snel inzicht in de verplichte maatregelen. Voor deze energiescan is subsidie mogelijk.

Wat is de Informatieplicht?

In de Wet Milieubeheer is vastgelegd dat je als bedrijf of instelling verplicht bent om energiebesparende maatregelen te nemen als je midden- of grootverbruiker bent. Deze maatregelen verschillen per branche. Sinds 1 juli zijn deze bedrijven en instellingen daarnaast verplicht om te rapporteren in het eLoket van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) welke maatregelen ze hebben uitgevoerd. Dit behoort tot de Informatieplicht Energiebesparing. ODRA (Omgevingsdienst Regio Arnhem) ziet toe op naleving van deze regelgeving. Je bent in overtreding als je niet voldoet aan de Informatieplicht.

Wat betekent zorgplicht?

Heb je als bedrijf of instelling geen verplichting tot energiebesparing volgens de Wet Milieubeheer dan heb je zorgplicht. Dat betekent dat je energie moet besparen daar waar het mogelijk is. Bovendien moet je verspilling tegengaan. Je hebt een zorgplicht als je kleinverbruiker bent en minder dan 50.000 kWh elektriciteit en minder dan 25.000 m² gas gebruikt.

Welke energiebesparende maatregelen moet ik nemen?

Ben je midden- of grootverbruiker, dan heb je een besparingsplicht. Per bedrijfstak is met de overheid afspraken gemaakt over de te nemen maatregelen. Deze vind je terug op de Erkende Maatregelen Lijst (EML). Er is daarbij onderscheid gemaakt in maatregelen die je op een zelfstandig moment moet nemen en maatregelen die je op een natuurlijk moment (bijvoorbeeld tijdens een verbouwing of onderhoud) kunt nemen. Een energiescan geeft snel inzicht in de verplichte maatregelen. Ook kun je op wattjemoetweten.nl vinden of je aan de Informatieplicht Energiebesparing moet voldoen. Je vindt daar ook welke maatregelen voor jou gelden en welke stappen je nog meer moet nemen om te voldoen aan de Informatieplicht. Ben je kleinverbruiker, dan heb je een zorgplicht om geen energie te verspillen. Een energiescan geeft ook dan snel inzicht in de te treffen maatregelen. 

Hoe werkt de energiescan?

Bij een energiescan komt een adviseur van een geselecteerd adviesbureau op bedrijfsbezoek en maakt een inventarisatie. Op de eerste plaats kijkt hij of zij naar het energieverbruik. Je krijg inzicht de energiekosten van je apparatuur. Op de tweede plaats wordt in kaart gebracht waar mogelijkheden liggen om te verduurzamen en dus kosten te besparen. Een deel van de maatregelen neem je op een natuurlijk moment. Bijvoorbeeld tijdens een verbouwing, bij groot onderhoud of bij een defect. Daarnaast kun je maatregelen nemen op een zelfstandig moment. Tot slot geeft de energiescan aan wat de aanpassingen kosten, wat het je financieel bespaart en wat de terugverdientijd is. Er zijn drie niveaus in terugverdientijd: binnen 2 jaar, binnen 5 jaar of langer. Je bent overigens niet verplicht om een geselecteerd ingenieursbureau in te schakelen. Je kunt ook zelf een bureau benaderen.

Wanneer krijg ik subsidie voor de energiescan?

Ben je midden- of grootverbruiker, dan kun je 75% van de kosten van de energiescan met een maximum van 1.125 euro krijgen in de vorm van subsidie bij de gemeente Arnhem. Voorwaarde is dat je de maatregelen uit de scan uitvoert, die op een zelfstandig moment te nemen zijn. Je vraagt eerst een offerte aan bij een adviesbureau voor een energiescan. Met deze offerte en de jaaropgave van je energieverbruik vraag je subsidie aan bij gemeente Arnhem via deze link. Daarna laat je de scan uitvoeren en neemt alle verplichte maatregelen. Tot slot dien je de verantwoording in via energiescanbedrijven@arnhem.nl. Dit is het rapport van de energiescan, de factuur van de energiescan en de factuur van de uitgevoerde maatregelen. Ben je een kleinverbruiker, dan kun je een eenvoudige energiescan aanvragen met een maximum subsidie van 225 euro.

Wat is de menukaart?

We hebben drie adviesbureaus geselecteerd voor het uitvoeren van een energiescan. Elk verbruikstype heeft een eigen scan. Wij hebben deze voorselectie gemaakt om er zeker van te zijn, dat de energiescans voldoen aan de vereisten voor de subsidieaanvraag. Op de menukaart vind je de mogelijkheden. Overigens ben je niet verplicht om de energiescan uit te laten voeren door één van deze bureaus.

Ben ik verplicht om een energiescan uit de menukaart te kiezen?

Je bent niet verplicht om een energiescan uit te laten voeren door de geselecteerde adviesbureaus. Je kunt dit ook door een eigen partij laten verzorgen. Om voor subsidie in aanmerking te komen moet de energiescan voldoen aan de onderstaande voorwaarden.

De energiescan dient in ieder geval inzicht te geven in:

 • het historische energieverbruik op jaarbasis (gas en elektriciteit)
 • indeling in groot-, midden of kleinverbruik
 • eigendomssituatie van de bedrijfslocatie(s)
 • een overzicht van de te treffen en eventueel reeds genomen (erkende) energiebesparende maatregelen, waarbij een onderscheid wordt gemaakt in uitvoering op een natuurlijk en een zelfstandig moment
 • voor midden - en grootverbruikers een ingevulde Erkende Maatregelen Lijst per bedrijfslocatie
 • inzicht in de kosten en/of de terugverdientijd van de energiebesparende maatregelen alsmede een termijn voor de realisatie van die maatregelen (plan van aanpak)
 • voor midden- en grootverbruikers de gegevens ten behoeve van de Informatieplicht

Je krijgt geen subsidie als je de energiescan zelf uitvoert. Kies voor zekerheid, kies voor de adviesbureaus uit de menukaart. Dan ben je ervan verzekerd dat de scan aan de voorwaarden van de subsidie voldoet.

Hoe werkt controle door ODRA?

ODRA (Omgevingsdienst Regio Arnhem) is de toezichthouder op de naleving van de Wet Milieubeheer en de Informatieplicht. Zij voert controles uit. ODRA controleert welke maatregelen je moet nemen en geeft een korte rapportage van de ontbrekende maatregelen, maar geeft daarbij geen kostenplaatje. Na een afgesproken herstelperiode voert ODRA opnieuw een controle uit om te controleren of de ontbrekende maatregelen uitgevoerd zijn. Een traject via ODRA moet je zien te voorkomen. Het is tijdrovend en dwingend. Twee elementen waar de gemiddelde ondernemer niet blij van wordt. Laat je een energiescan uitvoeren, dan kun je een doordacht investeringsplan maken. De energiescan laat namelijk niet alleen zien welke investeringen ermee gemoeid zijn, maar ook hoeveel besparing je het oplevert. Wanneer je een energiescan uit laat voeren, is ODRA vooralsnog terughoudend met een energiecontrole.

Welke stappen moet ik nemen als ik wil voldoen aan de Informatieplicht?

 1. Bepaal via WATTjemoetweten.nl welke erkende maatregelen je moet nemen
 2. Aanvragen eHerkenning (hieraan zijn kosten verbonden en het kost tijd)
 3. Inloggen op het eLoket van Rijksdienst voor Ondernemers en rapporteer per vestiging de erkende maatregelen via https://mijn.rvo.nl/eloket/login-start.html
 4. Bewaar rapportage als PDF

Een energiescan vereenvoudigt het voldoen aan de Informatieplicht

Optie 1

 1. Laat een (gesubsidieerde) energiescan uitvoeren door een adviesbureau
 2. Aanvragen eHerkenning  (hieraan zijn kosten verbonden en is tijdsintensief)
 3. Inloggen op het eLoket van Rijksdienst voor Ondernemers en rapporteer per vestiging de erkende maatregelen aan de hand van de rapportage van de energiescan.

Optie 2

 1. Laat  een (gesubsidieerde) energiescan uitvoeren door een adviesbureau uit de menukaart
 2. Tegen meerkosten voert het adviesbureau de rapportage in eLoket in. Zij maakt hierbij gebruik van hun eigen eHerkenning. Dat scheelt dus tijd en eigen inzet.

Waarom is een energiescan interessant voor mij?

Een energiescan loont. Er is een aantrekkelijke subsidieregeling van 75% op de energiescan aan verbonden. Bovendien scheelt het je tijd. Een erkend adviseur voert immers de energiescan uit. Er zijn drie soorten energiescans gericht op verbruikshoeveelheid energie. Je krijgt snel inzicht in besparingsmogelijkheden met een terugverdientijd van 2 tot 5 jaar. Het vereenvoudigt bovendien om te voldoen aan Informatieplicht Energiebesparing.

Welke stappen moet ik nemen als ik subsidie wil aanvragen?

 1. Kijk op de jaarafrekening van je energiebedrijf voor het energieverbruik van je bedrijfspand(en)
 2. Vraag een offerte aan bij een adviesbureau naar keuze
 3. Doe een subsidieaanvraag bij de gemeente via deze link
 4. Laat de energiescan uitvoeren
 5. Voer de verplicht te nemen energiebesparende maatregelen (zelfstandig moment) uit die in de energiescan zijn opgenomen
 6. Dien de verantwoording in bij gemeente Arnhem in via energiescanbedrijven@arnhem.nl en voeg daarbij de volgende stukken:
  - rapport energiescan
  - factuur energiescan
  - factuur uitgevoerde maatregelen

Welke maatregelen uit de energiescan moet ik nemen om subsidie te krijgen?

In de energiescan worden de maatregelen opgenomen die te nemen zijn op een zelfstandig moment of een natuurlijk moment. Daarbij wordt ook vermeld wie welke maatregelen moet nemen: huurder/gebruiker of verhuurder/eigenaar. Om subsidie te krijgen moeten de zelfstandige maatregelen uitgevoerd worden die passen bij de eigendomssituatie van het bedrijf. Als bewijs daarvan dien je facturenen het rapport van de energiescan mee te sturen. Uit de energiescan kan blijken dat alle verplichte zelfstandige maatregelen al genomen zijn. In dat geval is het rapport van de energiescan voldoende als bewijsmateriaal.

Wat is een natuurlijk moment en een zelfstandig moment?

Energiebesparende maatregelen die genomen moeten worden op een zelfstandig moment zijn relatief makkelijk uit te voeren zonder dat daarvoor een ingrijpende verbouwing nodig is of uitgebreid onderhoud gepleegd moet worden. Denk daarbij aan het vervangen van verlichting door ledlampen. Energiebesparende maatregelen die genomen moeten worden op een natuurlijk moment vallen samen met (groot)onderhoud, vervanging of verbouwing.