Scroll naar beneden
Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

Vragen en antwoorden zakelijk

Vragen over wettelijke regelingen voor bedrijven

De Wet Milieubeheer verplicht ondernemers met een energieverbruik > 50.000 kWh en/of 25.000 m3 gas energiebesparende maatregelen door te voeren die binnen vijf jaar terugverdiend kunnen worden. Ook zijn deze bedrijven en instellingen verplicht om te rapporteren in het eLoket van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) welke maatregelen ze hebben uitgevoerd. Dit valt onder de Informatieplicht Energiebesparing.

Klik hier voor een schematisch overzicht van groot-, midden- en kleinverbruik.

Ben je midden- of grootverbruiker, dan heb je een besparingsplicht vanuit de Wet Milieubeheer. Per bedrijfstak zijn met de overheid afspraken gemaakt over de te nemen maatregelen. Deze zijn opgenomen op Erkende Maatregelen Lijst (EML). Daarbij is onderscheid gemaakt in maatregelen die je op een zelfstandig moment moet nemen en maatregelen die je op een natuurlijk moment (bijvoorbeeld tijdens een verbouwing of onderhoud) kunt nemen. Een energiescan geeft snel inzicht in de verplichte maatregelen. Voor deze energiescan is subsidie mogelijk tot en met 28 februari 2022.

In de Wet Milieubeheer is vastgelegd dat je als bedrijf of instelling verplicht bent om energiebesparende maatregelen te nemen als je midden- of grootverbruiker bent. Deze maatregelen verschillen per branche. Deze bedrijven en instellingen zijn ook verplicht om te rapporteren in het eLoket van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) welke maatregelen ze hebben uitgevoerd. Dit behoort tot de Informatieplicht Energiebesparing. De ODRA (Omgevingsdienst Regio Arnhem) ziet toe op naleving van deze regelgeving. Je bent in overtreding als je niet voldoet aan de Informatieplicht.

Gebruik je als bedrijf of instelling minder dan 50.000kWh elektriciteit en minder dan 25.000 m3 gas, dan heb je geen verplichting tot energiebesparing volgens de Wet Milieubeheer. Wel is er dan sprake van een zorgplicht. Dat betekent dat je energie moet besparen daar waar het mogelijk is. Bovendien moet je verspilling tegengaan.

De ODRA (Omgevingsdienst Regio Arnhem) is de toezichthouder op de naleving van de Wet Milieubeheer en de Informatieplicht. Zij voert controles bij de midden- en grootverbruikers uit. De ODRA controleert welke maatregelen je moet nemen en geeft een korte rapportage van de ontbrekende maatregelen, maar geeft daarbij geen kostenplaatje. Na een afgesproken herstelperiode voert de ODRA opnieuw een controle uit om te controleren of de ontbrekende maatregelen uitgevoerd zijn. Voldoe je niet, dan zal de ODRA overgaan tot het opleggen van een dwangsom.

Een traject via de ODRA moet je zien te voorkomen. Het is tijdrovend en dwingend. Twee elementen waar de gemiddelde ondernemer niet blij van wordt. Laat je een energiescan uitvoeren, dan kun je een doordacht investeringsplan maken. De energiescan laat namelijk niet alleen zien welke investeringen ermee gemoeid zijn, maar ook hoeveel besparing je het oplevert. Wanneer je een energiescan uit laat voeren met gemeentelijke subsidie, is de ODRA vooralsnog terughoudend met een energiecontrole.

 1. Bepalen via WATTjemoetweten.nl welke erkende maatregelen je moet nemen
 2. Aanvragen eHerkenning (indien niet nog eerder aangevraagd)
 3. Inloggen op het eLoket van Rijksdienst voor Ondernemers en rapporteer per vestiging de uitgevoerde erkende maatregelen via https://mijn.rvo.nl/eloket/login-start.html
 4. Bewaar rapportage als PDF

Een energiescan vereenvoudigt het voldoen aan de Informatieplicht, omdat het een overzicht geeft van de erkende maatregelen die voor uw bedrijf gelden.

Optie 1

 1. Laat een (gesubsidieerde) energiescan uitvoeren door een adviesbureau
 2. Aanvragen eHerkenning (hieraan zijn kosten verbonden en is tijdsintensief)
 3. Inloggen op het eLoket van Rijksdienst voor Ondernemers en rapporteer per vestiging de erkende maatregelen aan de hand van de rapportage van de energiescan.

Optie 2

 1. Laat een (gesubsidieerde) energiescan uitvoeren door een adviesbureau uit de menukaart
 2. Tegen meerkosten voert het adviesbureau de rapportage in eLoket in. Zij maakt hierbij gebruik van hun eigen eHerkenning. Dat scheelt dus tijd en eigen inzet.

Energiebesparende maatregelen die genomen moeten worden op een zelfstandig moment zijn relatief makkelijk uit te voeren zonder dat daarvoor een ingrijpende verbouwing nodig is of uitgebreid onderhoud gepleegd moet worden. Denk daarbij aan het vervangen van verlichting door ledlampen. Energiebesparende maatregelen die genomen moeten worden op een natuurlijk moment vallen samen met (groot)onderhoud, vervanging of verbouwing.

Gesubsidieerde energiescan voor bedrijven

Bij een door de gemeente gesubsidieerde energiescan komt een adviseur van een geselecteerd adviesbureau op bedrijfsbezoek en maakt een inventarisatie. Op de eerste plaats kijkt hij of zij naar het energieverbruik. Je krijg inzicht de energiekosten van je apparatuur. Op de tweede plaats wordt in kaart gebracht waar mogelijkheden liggen om te verduurzamen en dus kosten te besparen.

De uitkomsten worden verwerkt in een rapport. Ben je midden- of grootverbruiker, dan worden ook de verplichte erkende maatregelen opgenomen in het rapport. Met dit rapport is het eenvoudiger om de Informatieplicht in te vullen.

Een deel van de maatregelen neem je op een natuurlijk moment. Bijvoorbeeld tijdens een verbouwing, bij groot onderhoud of bij een defect. Daarnaast kun je maatregelen nemen op een zelfstandig moment.

Tot slot geeft de energiescan aan wat de aanpassingen kosten, wat het je financieel bespaart en wat de terugverdientijd is. Er zijn drie niveaus in terugverdientijd: binnen 2 jaar, binnen 5 jaar of langer.

Je bent overigens niet verplicht om een geselecteerd ingenieursbureau in te schakelen. Je kunt ook zelf een bureau benaderen.

Ben je midden- of grootverbruiker, dan kun je 75% van de kosten van de energiescan met een maximum van 1.125 euro krijgen in de vorm van subsidie bij de gemeente Arnhem. Je vraagt eerst een offerte aan bij een adviesbureau voor een energiescan. Met deze offerte en de jaaropgave van je energieverbruik vraag je subsidie aan bij gemeente Arnhem via deze link. Daarna laat je de scan uitvoeren en neemt alle verplichte maatregelen. Tot slot dien je de verantwoording in via energiescanbedrijven@arnhem.nl. Dit is het rapport van de energiescan, de factuur van de energiescan en de planning voor het uitvoeren van de maatregelen.

Ben je een kleinverbruiker, dan kun je een eenvoudige energiescan aanvragen met een maximum subsidie van 225 euro. Ook dan geldt bovenstaande werkwijze.

We hebben drie adviesbureaus geselecteerd voor het uitvoeren van een energiescan. Elk verbruikstype heeft een eigen scan. Wij hebben deze voorselectie gemaakt om er zeker van te zijn, dat de energiescans voldoen aan de vereisten voor de subsidieaanvraag. Op de menukaart vind je de mogelijkheden. Overigens ben je niet verplicht om de energiescan uit te laten voeren door één van deze bureaus.

Je bent niet verplicht om een energiescan uit te laten voeren door de geselecteerde adviesbureaus. Je kunt dit ook door een eigen partij laten verzorgen. Om voor subsidie in aanmerking te komen moet de energiescan voldoen aan de onderstaande voorwaarden.

De energiescan dient in ieder geval inzicht te geven in:

 • het historische energieverbruik op jaarbasis (gas en elektriciteit)
 • indeling in groot-, midden of kleinverbruik
 • eigendomssituatie van de bedrijfslocatie(s)
 • een overzicht van de te treffen en eventueel reeds genomen (erkende) energiebesparende maatregelen, waarbij een onderscheid wordt gemaakt in uitvoering op een natuurlijk en een zelfstandig moment
 • voor midden - en grootverbruikers een ingevulde Erkende Maatregelen Lijst per bedrijfslocatie
 • inzicht in de kosten en/of de terugverdientijd van de energiebesparende maatregelen alsmede een termijn voor de realisatie van die maatregelen (plan van aanpak)
 • voor midden- en grootverbruikers de gegevens ten behoeve van de Informatieplicht

Je krijgt geen subsidie als je de energiescan zelf uitvoert. Kies voor zekerheid, kies voor de adviesbureaus uit de menukaart. Dan ben je ervan verzekerd dat de scan aan de voorwaarden van de subsidie voldoet.

Een energiescan loont. Er is een aantrekkelijke subsidieregeling van 75% op de energiescan aan verbonden. Bovendien scheelt het je tijd. Een erkend adviseur voert immers de energiescan uit. Er zijn drie soorten energiescans gericht op verbruikshoeveelheid energie. Je krijgt snel inzicht in besparingsmogelijkheden met een terugverdientijd van 2 tot 5 jaar. Daarna leveren de uitgevoerde maatregelen geld op! Het rapport vereenvoudigt bovendien het voldoen aan de Informatieplicht Energiebesparing, als die voor jouw bedrijf van toepassing is.

 1. Kijk op de jaarafrekening van je energiebedrijf voor het energieverbruik van je bedrijfspand(en)
 2. Vraag een offerte aan bij een adviesbureau naar keuze
 3. Doe een subsidieaanvraag bij de gemeente via deze link
 4. Laat de energiescan uitvoeren
 5. Voer de verplicht te nemen energiebesparende maatregelen (zelfstandig moment) uit die in de energiescan zijn opgenomen
 6. Dien de verantwoording in bij gemeente Arnhem in via energiescanbedrijven@arnhem.nl en voeg daarbij de volgende stukken:
  - rapport energiescan
  - factuur energiescan
  - planning uitgevoerde maatregelen

Je hoeft geen maatregelen te nemen om subsidie te krijgen. Wel moet je de intentie hebben om de maatregelen binnen drie jaar uit te voeren. In de energiescan worden de maatregelen opgenomen die te nemen zijn op een zelfstandig moment of een natuurlijk moment. Daarbij wordt ook vermeld wie welke maatregelen moet nemen: huurder/gebruiker of verhuurder/eigenaar.

Wij helpen je graag mee

pexels-photo-240040.jpeg

In Arnhem weten we wat het groene gevoel is!

Geniet van de stad!