Scroll naar beneden
Illustratie van een kastje met draadje naar een molshoop met plantje

Tuin van Elden

campagne film 8

Een blik op Tuin van Elden

Naar aanleiding van de afspraken in het klimaatakkoord heeft Nederland als doelstelling om vóór 2050 alle woningen en gebouwen aardgasvrij te maken. Om dat te bereiken werken wij momenteel samen met bewoners, ondernemers en corporaties aan een plan, de Transitievisie Warmte. Daarin wordt per wijk of buurt omschreven hoe en wanneer woningen en gebouwen, zonder aardgas, duurzaam verwarmd kunnen worden. De Transitievisie Warmte wordt na de zomer voorgelegd aan de gemeenteraad.

Wij hebben ingenieurs- en adviesbureau Sweco gevraagd een verdiepend onderzoek te doen naar de beste alternatief voor aardgas in uw buurt. Een van de resultaten uit het onderzoek is dat de kans om voor 2030 van het aardgas af te gaan voor (een deel van) de buurt nog steeds aanwezig is. Tuin van Elden is namelijk een buurt met veel woningen die recent gebouwd zijn en een goed energielabel hebben. Daardoor ligt een individuele all-electric oplossing voor de hand om de woningen op een natuurlijk moment, bijvoorbeeld bij vervanging van de gasketel, aardgas vrij te maken.

Bewonersavond

Op dinsdag 29 juni 2021 is een bewonersavond georganiseerd. Cathelijne Bouwkamp, wethouder Klimaat & Energie, was daarbij aanwezig. Tijdens deze bijeenkomst zijn de onderzoeksresultaten van Sweco met de bewoners gedeeld. Daarnaast zijn de bewoners geïnformeerd over de stand van zaken in de buurt. Ook is gesproken over hoe de bewoners aankijken tegen de energietransitie, waar de zorgen zijn en wat nodig is om van het aardgas af te gaan.

Bekijk de volledige bewonersavond hier terug

Resultaten enquête
De uitkomst van het onderzoek van Sweco wijst uit dat een oplossing met individuele lucht/water warmtepompen voor deze buurt financieel het meest gunstige, duurzame alternatief is voor de toekomstige warmtevoorziening.

Om meer inzicht te krijgen hoe deze buurt aankijkt tegen deze overstap heeft de gemeente in februari 2022 de woningeigenaren in de gelegenheid gesteld mee te doen met een enquête. Uit de enquête wordt ook duidelijk aan welke ondersteuning bewoners behoefte hebben om over te kunnen stappen. De uitkomsten van de enquête en een overzicht van de gemaakte opmerkingen/vragen en antwoorden kunt u hier nalezen.

Het vervolg
Mede op basis van de uitkomsten van de enquête gaat de gemeente de komende maanden een ondersteuning uitwerken waarmee bewoners geholpen worden bij het overstappen naar een duurzame warmtevoorziening. Begin 2023 zullen wij de bewoners verder informeren.

Vragen
Voor vragen kunt u contact opnemen met Karin Derksen, karin.derksen@connectie.nl.