Scroll naar beneden
Illustratie van een kastje met draadje naar een molshoop met plantje

Stadseiland

Arnhem2.jpg

Een blik op Stadseiland

Naar aanleiding van de afspraken in het klimaatakkoord heeft Nederland als doelstelling om vóór 2050 alle woningen en gebouwen aardgasvrij te maken. Om dat te bereiken werken wij momenteel samen met bewoners, ondernemers en corporaties aan een plan, de Transitievisie Warmte. Daarin wordt per wijk of buurt omschreven hoe en wanneer woningen en gebouwen, zonder aardgas, duurzaam verwarmd kunnen worden. De Transitievisie Warmte wordt na de zomer voorgelegd aan de gemeenteraad.

Wij hebben ingenieurs- en adviesbureau Sweco gevraagd een verdiepend onderzoek te doen naar de beste alternatief voor aardgas in uw buurt. Een van de resultaten uit het onderzoek is dat de kans om voor 2030 van het aardgas af te gaan voor (een deel van) de buurt nog steeds aanwezig is. Stadseiland is namelijk een buurt met veel woningen die recent gebouwd zijn en een goed energielabel hebben. Daardoor ligt een individuele all-electric oplossing voor de hand om de woningen op een natuurlijk moment, bijvoorbeeld bij vervanging van de gasketel, aardgas vrij te maken.

Bewonersavond

Op maandag 28 juni 2021 is een bewonersavond georganiseerd. Cathelijne Bouwkamp, wethouder Klimaat & Energie, was daarbij aanwezig. Tijdens deze bijeenkomst zijn de onderzoeksresultaten van Sweco met de bewoners gedeeld. Daarnaast zijn de bewoners geïnformeerd over de stand van zaken in de buurt. Ook is gesproken over hoe de bewoners aankijken tegen de energietransitie, waar de zorgen zijn en wat nodig is om van het aardgas af te gaan.

Bekijk het volledige wijkgesprek hier terug

Contactpersoon Stadseiland: Karin Derksen, karin.derksen@connectie.nl.