Scroll naar beneden
Illustratie van een kastje met draadje naar een molshoop met plantje

Saksen Weimar

Saksen_Weimar

Een blik op Saksen Weimar

Saksen Weimar is een relatief nieuwe buurt met vooral koopwoningen en huurappartementen. De nieuwbouwwoningen en nieuwbouw huurappartementen hebben energielabel van A++(+). De oude logiesgebouwen zijn gerenoveerd en verbouwd tot huurappartementen. Deze hebben energielabel B. De overige monumentale gebouwen zitten naar verwachting nog niet op label B.

De kans

Saksen Weimar is één van buurten die mogelijk voor 2030, deels van het aardgas af kan. Uit onderzoek blijkt namelijk dat Saksen Weimar geschikt is voor een all-electric oplossing. Bij all-electric wordt er geen aardgas meer gebruikt voor verwarming, warm tapwater en koken. Alles wordt gevoed door elektriciteit. Samen met bewoners en andere betrokken partijen zoals Vivare en Alliander loopt er op dit moment een onderzoek naar wat voor Saksen Weimar het beste alternatief is om van het aardgas af te gaan en wanneer, hoe en tegen welke kosten dit kan. En ook of hiervoor een individueel systeem (per woning) het meest geschikt is of een collectief (gezamenlijk) systeem voor (delen van) de buurt. Betaalbaarheid, betrouwbaarheid en leveringszekerheid staan daarbij voorop.

Door de status van monumentale gebouwen is het moeilijk om tot een all-electric oplossing te komen voor deze gebouwen. Dit deel van de wijk zal waarschijnlijk worden aangesloten op de warmtevoorziening in de naastgelegen buurt, Oud Monnikenhuizen.

De planning

Op donderdag 10 september 2020 hebben we een 1e bewonersavond georganiseerd in de sporthal Valkenhuizen over de energietransitie van Saksen Weimar. Cathelijne Bouwkamp, wethouder Klimaat & Energie, gaf een toelichting op de Arnhemse aanpak. De Arnhemse werkwijze is wijkgericht en dat doen we duurzaam, samen en eerlijk. Ontwikkelmanager Energietransitie Ursula van Wandelen heeft uitgelegd wat dit voor Saksen Weimar kan betekenen en hoe we het willen gaan organiseren. Daarnaast werd ook de campagne Arnhem Aan en het Aanjaagfonds toegelicht. Voor meer informatie over de bewonersavond kunt u hier het verslag, de presentatie en de opgehaalde input nalezen.

In het najaar van 2020 is er een onderzoek gestart naar de haalbaarheid van een nieuwe duurzame warmtevoorziening voor Saksen Weimar.

Op 1 juli 2021 zijn de resultaten van dit onderzoek tijdens een digitale bewonersavond gepresenteerd. De presentatie, het onderzoek, een overzicht van de gestelde vragen en de terugkoppeling uit de Themagroepen van de avond kunt u hier nalezen.

U kunt via deze link de opname van de bijeenkomst bekijken: klik hier.

Het vervolg

  • 2021 Q3/4: Uitvoeren onderzoek integraal buurt energiesysteem.
  • 2021 Q3/4: Enquête onder alle woningeigenaren in Saksen Weimar.
  • 2021 Q3/4: De gemeenteraad neemt een besluit over de Transitievisie Warmte. Daarin staat welke wijken voor 2030 van het aardgas af kunnen, met welke alternatieve warmtebron en hoe we hierin optrekken met bewoners. De onderzoeksresultaten van Saksen Weimar zijn input voor de Transitievisie Warmte.
  • 2022 Q1: Uitwerking aanbod individuele warmteoplossing woningeigenaren.
  • Vanaf 2022: Informatie/aanbod individuele warmteoplossing woningeigenaren.

Contactpersoon, Carolina Gjeltema: Carolina.Gjeltema@arnhem.nl