Illustratie van een kastje met draadje naar een molshoop met plantje

Saksen Weimar

Saksen_Weimar

Een blik op Saksen Weimar

Saksen Weimar is een relatief nieuwe buurt met vooral koopwoningen en huurappartementen. De nieuwbouwwoningen en nieuwbouw huurappartementen hebben energielabel van A++(+). De oude logiesgebouwen zijn gerenoveerd en verbouwd tot huurappartementen. Deze hebben energielabel B. De overige monumentale gebouwen zitten naar verwachting nog niet op label B.

De kans

Saksen Weimar is één van buurten die mogelijk voor 2030, deels van het aardgas af kan. Uit onderzoek blijkt namelijk dat Saksen Weimar geschikt is voor een all-electric oplossing. Bij all-electric wordt er geen aardgas meer gebruikt voor verwarming, warm tapwater en koken. Alles wordt gevoed door elektriciteit. Samen met bewoners en andere betrokken partijen zoals Vivare en Alliander loopt er op dit moment een onderzoek naar wat voor Saksen Weimar het beste alternatief is om van het aardgas af te gaan en wanneer, hoe en tegen welke kosten dit kan. En ook of hiervoor een individueel systeem (per woning) het meest geschikt is of een collectief (gezamenlijk) systeem voor (delen van) de buurt. Betaalbaarheid, betrouwbaarheid en leveringszekerheid staan daarbij voorop.

Door de status van monumentale gebouwen is het moeilijk om tot een all-electric oplossing te komen voor deze gebouwen. Dit deel van de wijk zal waarschijnlijk worden aangesloten op de warmtevoorziening in de naastgelegen buurt, Oud Monnikenhuizen.

De planning

Op donderdag 10 september hebben we een bewonersavond georganiseerd in de sporthal Valkenhuizen over de energietransitie van Saksen Weimar. Cathelijne Bouwkamp, wethouder Klimaat & Energie, gaf een toelichting op de Arnhemse aanpak. De Arnhemse werkwijze is wijkgericht en dat doen we duurzaam, samen en eerlijk. Ontwikkelmanager Energietransitie Ursula van Wandelen heeft uitgelegd wat dit voor Saksen Weimar kan betekenen en hoe we het willen gaan organiseren. Daarnaast werd ook de campagne Arnhem Aan en het Aanjaagfonds toegelicht. Voor meer informatie over de bewonersavond kunt u hier het verslag, de presentatie en de opgehaalde input nalezen.

Op dit moment, najaar 2020 loopt er een onderzoek naar de haalbaarheid van de plannen voor Saksen Weimar:

  • Begin 2021 zullen de resultaten van dit onderzoek bekend zijn die we vervolgens met bewoners zullen delen. Uiteindelijk maken we samen de afweging of en hoe we voor 2030 van het aardgas af zouden kunnen in Saksen Weimar.
  • Eind 2021 wordt door de gemeenteraad een besluit genomen over de Transitievisie Warmte. Daarin staat welke wijken voor 2030 van het aardgas af kunnen, met welke alternatieve warmtebron en hoe we hierin optrekken met bewoners. De onderzoeksresultaten van Saksen Weimar zijn input voor de Transitievisie Warmte.
  • Vervolgens gaan wij samenwerken met de buurt aan een uitvoeringsplan voor Saksen Weimar. Hierin wordt vastgelegd wanneer en op welke manier, tegen welke kosten, enz. de buurt van het aardgas af zal gaan.

Contactpersoon Saksen Weimar: Thijs Molenaar, thijs.molenaar@arnhem.nl