Privacy policy

Hoewel bij de samenstelling van deze website de grootste zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat de aangeboden informatie niet volledig en juist is.

Arnhem AAN kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de website. Via deze website wordt toegang geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Arnhem AAN kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze internetsites en/of informatiebron(nen).

Copyright
Niets uit de teksten of grafische voorstellingen op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Arnhem AAN openbaar worden gemaakt en/of vermenigvuldigd.

Privacy
Arnhem AAN respecteert de privacy van de bezoeker van de website. De persoonlijke gegevens die u op de site invult, zullen voor het doel waarvoor u de gevraagde informatie heeft gegeven, worden gebruikt. Deze gegevens zullen niet aan derden worden gegeven. Persoonlijke informatie die u via het contactformulier of per email verstuurd worden altijd vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandeld. Ten behoeve van de statistische analyse van bezoekersgedrag worden uitsluitend IP-adressen geregistreerd, die niet tot personen worden herleid.