Scroll naar beneden
Illustratie van een kastje met draadje naar een molshoop met plantje

Initiatieven en nieuws

  Overzicht
algemeen

Achthonderd woningen in Elderveld-Noord aardgasvrij

hero2.jpg

Achthonderd woningen in Elderveld-Noord aardgasvrij

Achthonderd woningen in Elderveld-Noord aardgasvrij

Ruim 800 woningen in de Arnhemse wijk Elderveld-Noord kunnen worden verwarmd met de restwarmte van de nabijgelegen waterzuiveringsinstallatie. Dat betekent dat deze woningen op termijn niet langer via aardgas hoeven te worden verwarmd. Samen met verschillende partijen heeft de gemeente Arnhem een aanvraag voor een rijksbijdrage ingediend van circa 6 miljoen euro. Vanuit het Arnhemse Klimaatfonds wordt bijna een half miljoen ter beschikking gesteld. In totaal gaat het voor dit project om een investering van ruim 30 miljoen euro. 

Wethouder Energie & Klimaat Cathelijne Bouwkamp: "In Arnhem zijn we volop bezig met het verkennen van mogelijkheden om onze energievoorziening te verduurzamen. Voor 2030 willen we zesenhalfduizend woningen aardgasvrij maken. Uitgangspunt daarbij is steeds dat het betaalbaar, eerlijk en duurzaam is. Dat geldt ook voor dit project waarbij we Arnhemmers niet verplichten om mee te doen en we het uitgangspunt hanteren dat de woonlasten van mensen niet mogen stijgen." 

Duurzame bron

In Elderveld loopt al langere tijd een initiatief om aardgas te vervangen door de inzet van warmte uit het gezuiverde water van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) aan de rand van de wijk. Samen met waterschap Rivierenland, Firan, Liander en de woningbouwcorporaties Vivare en Volkshuisvesting heeft de gemeente Arnhem onderzoek gedaan naar het gebruik van deze veelbelovende techniek in Arnhem. Door het aanleggen van een warmtenet kunnen de woningen met de restwarmte van de waterzuiveringsinstallatie worden verwarmd. 

Huur- en koopwoningen

Van de circa 800 woningen gaat het zowel om huurwoningen (ongeveer 700) als woningen in particulier eigendom (ongeveer 100). Het uitgangspunt vormt steeds dat de woonlasten voor huurders en particuliere eigenaren niet mogen stijgen.  Voor huurders geldt dat de aansluiting op het warmtenet en de aanpassingen aan de woning die nodig zijn om aardgasvrij te kunnen koken worden gefinancierd uit het project.  Voor particuliere woningeigenaren geldt dat een groot deel van de investering om hun woning geschikt te maken wordt gefinancierd uit het project. De eigen bijdrage kunnen woningbezitters tegen aantrekkelijke voorwaarden lenen. De kosten die daarmee gepaard gaan, zoals rente en aflossing, worden gecompenseerd door de lagere energielasten. Omdat de huizen beter geïsoleerd worden, is er minder warmte nodig om de huizen te verwarmen waardoor de ook de energielasten per woning dalen. 

Kansen voor Elderveld 

Naar verwachting wordt rond oktober duidelijk of rijksbijdrage wordt toegekend aan Arnhem. Cathelijne Bouwkamp daarover: "Ik heb goede hoop een bijdrage vanuit het Rijk. Maar los daarvan geloof ik in deze kans. Het biedt ons bovendien de mogelijkheid om de openbare ruimte in Elderveld op te knappen en te verbeteren. Wanneer je in ogenschouw neemt dat in deze wijk het oudste gasnet van Arnhem ligt en het riool binnen nu en tien jaar vervangen moet worden, is dit een kans die we moeten grijpen."  

Initiatieven en nieuws

hero2.jpg
algemeen

Achthonderd woningen in Elderveld-Noord aardgasvrij

Achthonderd woningen in Elderveld-Noord aardgasvrij

Lees meer
hero2.jpg
algemeen

Achthonderd woningen in Elderveld-Noord aardgasvrij

Achthonderd woningen in Elderveld-Noord aardgasvrij

Lees meer

Wij helpen je graag mee