Scroll naar beneden
Illustratie van een kastje met draadje naar een molshoop met plantje

Initiatieven en nieuws

  Overzicht

Windpark Koningspleij kan worden gebouwd

windenergie-in-beweging.jpg

Windpark Koningspleij wordt gebouwd

Windpark Koningspleij mag worden gebouwd. Met de uitspraak van de Raad van State van woensdag 1 april 2020 zijn het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning en de watervergunning onherroepelijk geworden. De initiatiefnemers van het windpark zorgen ervoor dat het geluidsniveau bij twee woningen aan de Veerweg niet hoger wordt dan is vastgelegd in het maatwerkvoorschrift van de gemeente Arnhem.

Windpark Koningspleij is een initiatief van Rijn en IJssel Energiecoöperatie, Prowind en Pure Energie.

De vier windmolens gaan samen naar verwachting 34 miljoen kilowattuur (kWh) per jaar opwekken. Dat is evenveel als ruim 11.000 huishoudens verbruiken (bij 3000 kWh per huishouden).

Een andere vergelijking: in 2018 werd in de gemeente Arnhem 649 miljoen kWh elektriciteit verbruikt. Met 34 miljoen kWh dekken de vier windmolens ruim 5 procent van dit totale elektriciteitsverbruik. De vier windmolens krijgen een ashoogte van minimaal 98 meter en maximaal 120 meter. De rotordiameter wordt minimaal 100 en maximaal 120 meter. De tiphoogte – het bovenste puntje van de wiek als deze recht overeind staat – wordt minimaal 148 meter en maximaal 180 meter.

Kijk voor meer informatie op www.windparkkoningspleij.nl

trolleyscooter
Onderschrift

Wij helpen je graag mee