Illustratie van een kastje met draadje naar een molshoop met plantje

Een blik op Saksen Weimar