Scroll naar beneden
Illustratie van een kastje met draadje naar een molshoop met plantje

Initiatieven en nieuws

  Overzicht
algemeen

Wat gebeurt er in mijn wijk?

Arnhemaan.jpg

De gemeente heeft in Arnhem een zgn. 'warmteverkenning' uitgevoerd om te kunnen bepalen waar de beste kansen liggen om met nieuwe energie aan de slag te gaan. Een onderzoek dus, vooruitlopend op de 'TransitieVisie Warmte' waar de gemeenteraad nog verder over gaat beslissen. In dit onderzoek is gekeken naar het meest aannemelijke alternatief voor aardgas tegen de laagste kosten per wijk. Het heeft geleid tot een voorlopige inschatting van kansrijke wijken die voor 2030 van het aardgas af zouden kunnen en overige wijken die na 2030 aan de beurt zijn.

Wijkgerichte aanpak in Arnhem

De gemeente heeft voor de aanpak in Arnhem twee soorten wijken gedefinieerd: De 'kansrijke wijken' en de 'overige wijken'.

Er zijn wijken waar er nu al kansen liggen om nog voor 2030 van het aardgas af te gaan. Dit omdat het bijvoorbeeld nieuwere huizen zijn of er in de buurt een geschikte alternatieve energiebron is. Zulke wijken worden de kansrijke wijken genoemd. De laatste stand van zaken in deze wijken hebben wij voor je op een rijtje gezet:

In deze kansrijke wijken/buurten wordt samen met de bewoners verder onderzocht welke concrete stappen er gezet kunnen worden.

Een wijk/buurt is kansrijk als:

  • er een alternatieve warmtebron is;
  • veel huizen en gebouwen in de wijk een hoog energielabel hebben, waardoor de overstap makkelijker en goedkoper is;
  • en/of omdat we een slimme combinatie kunnen maken met andere plannen in de wijk of buurt, bijvoorbeeld vervanging van het riool.

Al de andere wijken in Arnhem noemen we de overige wijken. Deze term houdt niet in dat er daar niets gebeurt. Naast de initiatieven van bewoners, zijn in die wijken ook Aanjagers actief en zal de gemeente in gesprek met de bewoners en bedrijven onderzoeken welk actieplan er mogelijk is.

Wat betekent dit voor jouw wijk?

Op de kaart zie je welke wijken voorlopig als kansrijk zijn aangemerkt om voor 2030 van het aardgas af te gaan. In deze wijken gaat de gemeente samen met bewoners, woningcorporaties en andere partijen de mogelijkheden verder onderzoeken en waar de kans reëel lijkt, een uitvoeringsplan maken. In sommige wijken is daar al mee gestart.

Voor de overige wijken is de eerste inschatting dat deze tussen 2030 en 2050 van het aardgas af gaan, uitgezonderd de woningen die al van het aardgas af zijn, zoals bijvoorbeeld in Schuytgraaf. In de periode september 2020 - mei 2021 worden wijkgesprekken gevoerd in alle Arnhemse wijken met bewoners en ondernemers over energie besparen en opwekken van duurzame energie. De uitkomsten van deze gesprekken worden gebruikt bij de uitwerking van de Transitievisie Warmte.

Kaart wijkgerichte aanpak (februari 2021)

Voor diegenen die meer willen weten over de facts&figures in hun wijk op energiegebied kijk eens hier naar de zgn. 'storymaps'

Wat betekent dit voor bewoners?

Uiteindelijk is het idee dat we in heel Nederland, en dus ook in de Arnhemse wijken, andere energiebronnen gaan gebruiken. Koken en ons huis verwarmen doen we dan niet langer met aardgas. In de wijkgerichte aanpak van Arnhem staan betaalbaarheid, betrouwbaarheid en zekerheid voor de eindgebruiker voorop. Wat de overstap precies inhoudt, hoe bewoners mee kunnen doen en wat daarvoor nodig is, kan per wijk verschillen en wordt in de loop van de tijd duidelijk, als de plannen verder uitgewerkt worden.

Meer informatie?

Heb je nog vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan contact op via Shehnaaz.Kasiem@arnhem.nl of 026-3773682.

Wijkgerichte energietransitie mei2021.jpg
Op de kaart kun je zien wat de stand van zaken is in jouw wijk. Hieronder tref je een overzicht van contactpersonen per gebied voor vragen of als je ideeën wilt delen.

Contactpersonen Kansrijke Wijken

Vredenburg/Kronenburg, Arnhem West: Jesca Wellink, jesca.wellink@arnhem.nl

Saksen Weimar: Thijs Molenaar, thijs.molenaar@arnhem.nl

Elderveld-Noord en Hoogkamp/Sterrenberg: Berlinda Berends, elderveldnoord@arnhemaan.nl/ berlinda.berends@arnhem.nl

Plattenburg/AKZO: Marianne van Sommeren, marianne.van.sommeren@arnhem.nl

Samen kunnen we een heel eind komen

Initiatieven en nieuws

Mockup_Book_Cover.jpg

Arnhem Aan Tafel Kookboek nu verkrijgbaar!

Arnhem Aan Tafel duurzaam Kookboek

Lees meer
Arnhemaan.jpg
algemeen

Wat gebeurt er in mijn wijk?

Wijkgerichte aanpak. Kijk wat er in uw wijk gaat gebeuren.

Lees meer
974A8635 kopie.jpeg

Nieuwe update wijkgesprekken 'energie'

Wat hebben we opgehaald?

Lees meer

Wij helpen je graag mee