Scroll naar beneden
Illustratie van een kastje met draadje naar een molshoop met plantje

Initiatieven en nieuws

  Overzicht
Ondernemer

Verduurzaam je maatschappelijk vastgoed met subsidie!

Dumava

Nieuwe regeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA)
Er komt dit najaar een nieuwe regeling voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft al wat informatie in concept naar buiten gebracht. Omdat de regeling gaat werken volgens het principe ‘wie het eerst komt die het eerst maalt’ is het belangrijk tijdig plannen te maken. En hiermee de subsidie aan te vragen.

Hieronder staat de voorlopige informatie opgesomd. Als wij je kunnen helpen met jouw plannen, neem dan contact met ons op via energiescanbedrijven@arnhem.nl

Voorlopige informatie over DUMAVA subsidie

Doel
Stimuleren van verduurzaming om de energieprestaties van maatschappelijk vastgoed te verbeteren.

Waarvoor?
Subsidie kan worden aangevraagd voor:

-Het uitvoeren van verduurzamingsmaatregelen (maximaal 3) om de energieprestatie te verbeteren; of
- Het uitvoeren van een integraal verduurzamingsproject
- Advieskosten (alleen mogelijk in combinatie met uitvoering de maatregelen/ het integrale traject)

Voor wie?

-Eigenaren van maatschappelijk vastgoed in sectoren:
- Decentrale overheden
- Onderwijs
- Zorg
- Cultuur
- Niet-woonhuis Rijksmonumenten
- Overige gebouwen met een publieksfunctie zoals buurthuizen, dorpshuizen, wijkcentra en gemeenschapscentra

Voorwaarden
-Activiteiten worden binnen 12 maanden na het verstrekken van de subsidie gerealiseerd.
- Het pand waar de verduurzamingsmaatregelen worden toegepast moet ten minste 10 jaar oud zijn.
- Het pand staat in Nederland.
- Een energieadvies dat niet ouder is dan 12 maanden op het moment van subsidieaanvraag.
- Activiteiten moeten nog uitgevoerd worden.

Budget & subsidie
Er is € 51,8 miljoen budget beschikbaar voor 2022 (in totaal is er € 340 miljoen door het kabinet beschikbaar gesteld voor deze regeling).

Subsidie bedraagt:
-Max. 30% van de projectkosten zijnde verduurzamingsmaatregelen of integraal verduurzamingsproject
- Max. 50% van de advieskosten
- Hierbij geldt een minimum € 5.000 en een maximum van € 2,5 miljoen

Aanvraagperiode
Eerste openstelling naar verwachting 1 september 2022 t/m 31 december 2022 bij RVO.
Hierbij geldt wie het eerst komt, wie het eerst maalt.
Maximaal 80% van het totale budget wordt verdeeld over subsidieaanvragen boven € 25.000.

Meer informatie over DUMAVA staat op de website van RVO.

Misschien zijn er nog meer subsidie- en financieringsmogelijkheden die voor u gelden. Kijk daarvoor op Besparen en opwekken: financiële regelingen voor ondernemers en andere organisaties (arnhemaan.nl).

Initiatieven en nieuws

Dumava
Ondernemer

Verduurzaam je maatschappelijk vastgoed met subsidie!

Lees meer

Wij helpen je graag mee