Scroll naar beneden
Illustratie van een kastje met draadje naar een molshoop met plantje

Initiatieven en nieuws

  Overzicht
Ondernemer

Verduurzaam je kantoor!

kantoren van beeldbank - velperbroek.jpg

Verplichting: Kantoren naar minimaal energielabel C in 2023

Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Het gaat om gebouwen die feitelijk als kantoor in gebruik zijn. Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen, dan mag je het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012.

De verplichting geldt niet als:

  • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties (exclusief nevenfuncties) <50% is van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw;
  • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties en nevenfuncties daarvan in het gebouw <100 m2 is;
  • het gaat om monumenten als bedoeld in de Erfgoedwet of aangewezen monumenten in een provinciale of gemeentelijke verordening. Ook een aanbouw die constructief en functioneel geen zelfstandige eenheid is, wordt tot het monument gerekend. Het maakt niet uit of de aanbouw is aangebracht vóór of nadat het gebouw als monument is aangewezen. Als de aanbouw wel een zelfstandige onroerende zaak is, geldt de label C-verplichting wel voor de aanbouw;
  • het gaat om een kantoorgebouw dat ten hoogste 2 jaar wordt gebruikt;
  • het gaat om een kantoorgebouw dat wordt onteigend of aangekocht in het kader van de Onteigeningswet;
  • het kantoorgebouw geen energie gebruikt om het binnenklimaat te regelen;
  • het totaal aan maatregelen die nodig zijn om energielabel C te realiseren, een terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar. In dit geval is het alleen verplicht om de afzonderlijke maatregelen uit te voeren die een terugverdientijd van 10 jaar of minder hebben.

Geen energielabel C verplichting? Energiebesparing is altijd een goed idee!
Ook al heeft uw gebouw op dit moment geen energielabel C verplichting, energiebesparing is natuurlijk wel een goed idee. De rijksoverheid stelt de komende jaren steeds striktere normen verplicht voor het energielabel van kantoren en bedrijfspanden. Deze komen voort uit Europese wetgeving. Mocht u stappen in willen zetten en heeft u hulp nodig? Neem dan contact met ons op via email adres energiescanbedrijven@arnhem.nl.

Hoe in vier stappen naar energielabel C, of liever gelijk naar A
Heeft jouw gebouw geen energielabel? Of is het energielabel D, E, F of G? Volg de volgende vier stappen om jouw pand voor 2023 naar minimaal energielabel C te tillen. Maar pak liever gelijk door naar energielabel A. Want volgens het energieakkoord 2013 is het streven in 2030 naar energielabel A.

Stap 1: Vraag een maatwerkadvies aan
Een energieadviseur controleert het gebouw op een aantal kenmerken, signaleert verbetermogelijkheden en maakt een kostenberekening. Ook kan hij voor je de Erkende Maatregellijsten (EML) meenemen in zijn advies. Op de EML staan maatregelen waarmee u voldoet aan de Energiebesparingsplicht van het Activiteitenbesluit (Wet milieubeheer). Een maatwerkadvies wordt ook wel energieprestatieadvies (EPA) genoemd. Dit advies heeft niet automatisch een energielabel tot gevolg. Als opdrachtgever kun je afspreken om ook een energielabel te laten opmaken. Dit brengt vaak weinig extra kosten met zich mee.

Stap 2: Verken financiële regelingen
RVO ondersteunt het nemen van energiebesparende maatregelen met een aantal subsidies. Bekijk daarvoor de subsidiewijzer van RVO.

Stap 3: Voer de maatregelen uit
Voer de energiemaatregelen voor 2023 uit, om in ieder geval tijdig (dus voor 1 januari 2023) op energielabel C, of hoger, te komen. Zorg indien mogelijk voor no regret-maatregelen. Dit zijn maatregelen die bijdragen aan een CO2-arm kantoor en die rekening houden met verregaande aanpassingen (naar energielabel A) in de nabije toekomst. Een voorbeeld hiervan is een maatregel die genoeg ruimte overlaat om een installatie later aan te passen aan de stand van de techniek.

Stap 4: Laat een nieuw energielabel opstellen
Schakel opnieuw een energieadviseur in om het nieuwe label vast te stellen en te laten registeren.

Meer informatie?
Lees meer over de energielabel C verplichting voor kantoren op de website van RVO.

Initiatieven en nieuws

kantoren van beeldbank - velperbroek.jpg
Ondernemer

Verduurzaam je kantoor!

Lees meer

Wij helpen je graag mee