Subsidie voor Smart polder, Vredenburg / Kronenburg aardgasvrij

De provincie Gelderland riep eind vorig jaar gemeenten op met een concreet plan te komen om een (deel van) bestaande woonwijk aardgasvrij te maken met een minimum van 250 woningen. Daarvoor is de subsidie 'Gelderse proeftuin' opengesteld. De gemeente Arnhem heeft hierop geacteerd en het plan 'Smart Polder' ingediend, dat staat voor warmte en koude door middel van thermische energie uit oppervlakte water. 

De subsidieaanvraag is succesvol gebleken! Afgelopen dinsdag is door de Provincie besloten dat de gemeenten Arnhem en Ermelo allebei 5 miljoen euro krijgen om de plannen te realiseren. Heel goed nieuws dus! Arnhem gaat samen met onder andere de 3 grote woningcorporaties nu echt werk maken van het afkoppelen van het aardgas bij ca. 550 woningen in Vredenburg/Kronenburg en een aantal kantoren, waaronder het kantoor van de Belastingdienst. In totaal komt dit neer op meer dan 1.000 woningequivalenten.

Hoe het precies gaat kun je lezen op www.arnhemaan.nl/nieuws/smart-polder-vredenburg-kronenburg-aardgasvrij. Hier tref je ook de subsidieaanvraag (.pdf).

Smart polder, Vredenburg / Kronenburg aardgasvrij