Scroll naar beneden
Illustratie van een kastje met draadje naar een molshoop met plantje

Initiatieven en nieuws

  Overzicht

Spijkerkwartier èèn van meest actieve duurzame wijken in Nederland

spijkerbuurt

In de Spijkerbuurt gebeurt veel op het duurzame terrein. Spijkerenergie is een buurtinitiatief en heeft als doel het besparen en duurzaam opwekken van energie in het Arnhemse Spijkerkwartier. Als burgerinitiatief werkt Spijkerenergie samen met bedrijven, overheid en kennisinstellingen om de mogelijkheden van verduurzaming te onderzoeken. Een belangrijke onderzoeksvraag hierin is of een volledige duurzame buurt mogelijk is en welke sociale en technische impact dit dan heeft.

Al n 2012 startten vier bewoners met het collectief inkopen van zonnepanelen. Dit heeft geresulteerd in het aantrekken van een leverancier, die scherpe prijzen aanbiedt en zorgvuldige montage en een goede garantieregeling garandeert. De gebruikelijke projectvergoeding, die de leverancier betaalt voor de organisatie wordt door Spijkerenergie, volledig beschikbaar wordt gesteld aan het Spijkerkwartier. Deze vergoeding heeft oa bijgedragen aan de 126 zonnepanelen, die nu op het dak van buurthuis De Lommerd zijn geïnstalleerd. Met meer dan 600 geplaatste panelen in de buurt heeft Spijkerenergie tot nu toe een mooi resultaat bereikt.

Spijkerenergie organiseert ook de zogenaamde ‘Appeltaartgesprekken’; woningeigenaren uit het Spijkerkwartier bespreken gezamenlijk hun energierekening en mogelijke duurzaamheidmaatregelen. Op deze manier verkrijgt men inzicht in en bewustwording van hun eigen energieverbruik, de kosten en mogelijke besparingen. Ook is er een demokoffer met LED-lampen ter beschikking, die buurbewoners thuis kunnen uit proberen.

Door acties als verloting van een energiescan voor monumenten, onderzoek naar collectieve warmtevoorziening, de inzet warmte camera, blijft Spijkerenergie zoeken naar mogelijkheden het Spijkerkwartier te verduurzamen.

Woon je in het Spijkerkwartier en wil je energie besparen? Heb je interesse in zonnepanelen? Of wil je gewoon meer weten? Kijk op de website van Spijkerenergie of Facebook pagina.

Het resultaat en facts

Naast collectieve inkoop van zonnepanelen voor inwoners van het Spijkerkwartier, werkt Spijkerenergie aan een aantal projecten. Op 23 juni 2015 werd het zonnedak bestaande uit 209 zonnepanelen op het appartementen complex Het Nieuwe Land opgeleverd. In opdracht van de VVE Het Nieuwe Land heeft Spijkerenergie in samenwerking met Volkshuisvesting Arnhem, LENS, Greencrowd, de Provincie Gelderland en de Gemeente Arnhem dit project mogelijk gemaakt. Op donderdag 21 juli 2017 is het zonnedak de Lommerd officieel in gebruik genomen. Met de hulp van vele kan de Lommerd volledig in haar eigen stroom vraag voorzien. De 126 panelen van 270Wp leveren op ca 31000kWh per jaar.

Spijkerenergie, Spijkerstraat 18, 6828 DL Arnhem

Initiatiefnemer: vier inwoners van het Spijkerkwartier, Patrick Hoogenbosch, Edwin Königel, Egbert Bouwhuis en Willem van Gent

Aantal zonnepanelen: meer dan 600

Website voor meer informatie:

Spijkerenergie

Mijn Spijkerkartier - Spijkerenergie

Wij helpen je graag mee