Scroll naar beneden
Illustratie van een kastje met draadje naar een molshoop met plantje

Initiatieven en nieuws

  Overzicht

Primeur in Het Spijkerkwartier in Arnhem!

spijkerbuurt

Realtime zicht op groen stroomverbruik Dazo van zonnedak De Lommerd

Realtime zicht op groen stroomverbruik Dazo van zonnedak De Lommerd

Sinds kort is het mogelijk om realtime de groene energieopwek van het zonnedak van buurtcentrum De Lommerd en het gebruik daarvan door Dazo te monitoren, dankzij het door GPX ontwikkelde online tool.

Op 16 augustus jl. is het startsein gegeven voor een primeur in de Arnhemse wijk Het Spijkerkwartier. Het bestuur van de Lommerd en Dazo wilde live inzicht hebben in eigen zonne-opwek en stroomverbruik. Buurtcentrum De Lommerd heeft 126 zonnepanelen met een vermogen tot 35 kilowatt  op het dak liggen. Dazo – Dit adres zoekt Ondernemers - is een broedcentrum in dezelfde wijk, dat onderdeel uitmaakt van DeBlauweWijkEconomie. Hier vinden allerhande activiteiten plaats waaronder Spijkerzwam - de kweek van oesterzwammen op koffiedik.

GPX is een initiatief van Hugo Schönbeck en Egbert Bouwhuis. Vanuit de overtuiging dat de energieverbruiker zekerheid wil hebben t.a.v. de herkomst van groene energie, hebben zij d.m.v. certificaten een koppeling gemaakt tussen de opgewekte energie en de eindgebruiker. Hiervoor hebben zij een octrooi toegekend gekregen. De certificaten worden door CertiQ verstrekt. Meer hierover op www.gpx.eu

Om realtime groene energieopwek en -verbruik te kunnen monitoren heeft GPX een online tool ontwikkeld. Sinds 11 november jl. is het prototype hiervan in het Spijkerkwartier functioneel. De opwek van de zonne-energie door de zonnepanelen op de Lommerd wordt op een display weergegeven en gekoppeld aan het stroomverbruik bij Dazo. Zo is in één oogopslag te zien hoeveel groene stroom opgewekt en verbruikt wordt en of er aanvullende grijze stroom uit het net gebruikt wordt. In de toekomst zal GPX dit met live groene energie certificaten onderbouwen. Het prototype wordt verder uitgewerkt. De display is via deze link  te zien.

Wij helpen je graag mee