Smart polder, Vredenburg / Kronenburg aardgasvrij

Het  gemaal aan de Burgemeester Matsersingel in Arnhem moet vervangen worden. Dat gemaal zorgt ervoor dat de waterhuishouding in de  wijk op orde is. Het vervangen van dit gemaal biedt een uitgelezen kans om een start te maken met het aardgasvrij maken van de wijk Vredenburg/Kronenburg.

De aanleiding
Heel Nederland gaat op termijn van het aardgas af. Voor het verwarmen van woningen en voor het koken en douchen, zullen we gebruik moeten gaan maken van andere energiebronnen zoals zon, wind en water. De gemeenten in Nederland zijn gevraagd hierin het voortouw te nemen.  In Arnhem doen wij het samen, eerlijk, betaalbaar en duurzaam .

Kans
In de wijk Vredenburg/Kronenburg dient zich nu een mooie kans aan. Het gemaal aan de Burgemeester Matsersingel wordt namelijk vervangen. Dit is een natuurlijk moment om het gemaal zo aan te passen dat er warmte uit het oppervlaktewater kan worden gehaald. Door dit te combineren met een zogeheten 'Warmte Koude Opslag installatie' kunnen omliggende woningen, kantoren en gebouwen van warm water worden voorzien en daarmee van het gasnet af.  Uit een onderzoek naar de technische en financiële haalbaarheid blijkt dat dit idee kansrijk is.

Wat kunnen de bewoners verwachten?
Het idee moet nog verder worden uitgewerkt. En dat doen de gemeente en de 3 grote woningcorporaties in samenspraak met bewoners. Nog vóór de zomer 2019 zullen hierover de gesprekken plaatsvinden.

Subsidie "Gelderse Proeftuin"
Voor dit initiatief heeft de gemeente Arnhem een subsidie verkregen van de provincie Gelderland. Voor meer informatie over de toekenning van deze subsidie zie https://www.gelderland.nl/10-miljoen-voor-aardgasvrije-wijken-in-Arnhem-en-Ermelo. U kunt de subsidie aanvraag hier downloaden.

Vragen en ideeën?
Heeft u zelf ideeën over het verduurzamen van uw wijk. Stuur dan een mail naar aanjagers@arnhemaan.nl. Ook kunt u een halte van onze Lijn2030 aanvragen. Dit is een duurzame bus met informatie over energie en duurzaamheid in Arnhem. Kijk op www.lijn2030.nl voor meer informatie of vraag direct een halte aan voor uw deur!

Weergave (open) lage temperatuur distributienet met verschillende afnemers.

Smart polder, Vredenburg/Kronenburg aardgasvrij