Gratis energiecoach voor Arnhemse minima

Dit najaar start de gemeente Arnhem een proef waarbij Arnhemse huishoudens met een lager inkomen gratis bespaaradvies krijgen inclusief enkele gratis maatregelen. Dit aanbod moet bijdragen aan een lagere energierekening, meer comfort en een gezonder klimaat in de woning. Aan de proef doen 50 huishoudens in drie wijken mee: Geitenkamp, Arnhemse Broek en Kronenburg-Vredenburg.

Energierekening omlaag
Zo'n 10% van de huishoudens in Nederland heeft moeite om de energierekening te betalen. In Arnhem gaat dit om zo'n 6000 huishoudens. Het idee is simpel. Met energiebesparende maatregelen, krijg je de energierekening omlaag en draag je bij aan een lagere CO2-uitstoot. Maar met een smalle beurs heb je daar soms zelf geen geld voor.

Hoe werkt het
De energiecoach komt gratis en vrijblijvend langs en loopt samen met de bewoner(s) door de woning op zoek naar bespaarkansen. Naast tips en advies maakt de coach een selectie van mogelijke maatregelen die toe te passen zijn in de woning. Dat gaat om o.a. het plaatsen van tochtstrips en het installeren van waterbesparende kranen, maar waar mogelijk ook om wat grotere investeringen als o.a. het plaatsen van een radiatorventilator voor een betere warmteafgifte van de cv. Daarnaast biedt de coach huishoudens concrete maatregelen om het energieverbruik te monitoren. Zo zien bewoners direct wat het effect is.

Minder kosten, meer comfort
Wethouder Ronald Paping:  'Energie besparen moet voor iedereen mogelijk zijn, ook als je maandelijks weinig te besteden hebt. Het mooie is, dat het vaak simpele maatregelen zijn die de energierekening soms wel met een paar honderd euro per jaar omlaag brengen. Dat is niet niks. Tegelijk levert het bewoners meer comfort op. Met de pilot willen we eraan bijdragen dat iedereen meekomt in de energietransitie'

Locatie
De pilot gaat van start in de  Arnhemse wijken Geitenkamp, Arnhemse Broek en Kronenburg/Vredenburg. Binnen de pilot wordt samengewerkt met de Energiebank, Lijn2030, de wijkteams en de teams leefomgeving van de gemeente Arnhem. De proef moet bijdragen aan het versterken van de lopende initiatieven. Als de proef succesvol is, overweegt Arnhem de energiecoaches in heel Arnhem in te gaan zetten.

Kijk voor meer informatie op: www.arnhemaan.nl/energiecoach

Ervaringen uit Frankrijk en Engeland
De proef in de drie wijken is Arnhem geïnspireerd door de ervaringen die in Brest (Frankrijk) en Plymouth (Engeland) zijn opgedaan met het aanbieden van gratis energieadvies. Arnhem is met onder meer deze twee steden partner in het Europese subsidieproject Climate Active Neighbourhoods waaruit ook de financiering van de proef grotendeels plaatsvindt.

Gratis energiecoach voor Arnhemse minima