Arnhemse ondernemer? Vraag de energiescan aan

Met ingang van 2019 gaat de overheid bedrijven controleren of er voldoende maatregelen worden genomen op gebied van verduurzaming. Daarop vooruitlopend én om de ondernemers een handje te helpen heeft het Platform Binnenstad Arnhem (PBA) samen met de gemeente Arnhem en de provincie Gelderland vijftig energiescans beschikbaar kunnen stellen voor ondernemers tegen een percentage van 25% van de werkelijke kosten.

Deze scans leveren bedrijven inzicht in de mogelijkheden voor groene energie, energiebesparing en vermindering van CO2 uitstoot. De eigenaren van de Arnhemse café restaurants de STAAT en RESET zijn voorgegaan en kwamen tot verrassende ontdekkingen om bijvoorbeeld flink op energie te besparen.

Als u ook geïnteresseerd bent? Vraag ook een scan aan via: vanbeek.com/pbaenergiescan

BPA energiescan