Scroll naar beneden
Wijkgerichte aanpak

Wijkgerichte aanpak

Wat gebeurt er in je wijk?

S.Valkenburg_Energietransitie_Geitenkamp_03.jpg

Wijkgerichte aanpak

De gemeente heeft in Arnhem een zgn. 'warmteverkenning' uitgevoerd om te kunnen bepalen waar de beste kansen liggen om met nieuwe energie aan de slag te gaan. Een onderzoek dus, vooruitlopend op de 'TransitieVisie Warmte' waar de gemeenteraad nog verder over gaat beslissen. In dit onderzoek is gekeken naar het meest aannemelijke alternatief voor aardgas tegen de laagste kosten per wijk.

lees meer over de transitievisie (gemeente arnhem.nl)

Het onderzoek, de warmteverkenning, heeft geleid tot een voorlopige inschatting van kansrijke wijken die voor 2030 van het aardgas af zouden kunnen en overige wijken die na 2030 aan de beurt zijn.

Wat gebeurt er in mijn wijk?

In veel wijken nemen wijkbewoners het initiatief om samen te werken aan energiebesparing. In de tien hieronder opgesomde buurten zien we kansen en werken de gemeente, de woningcorporaties en de buurtbewoners samen aan isolatie en de stap naar aardgasvrij / duurzaam verwarmen.

De gemeente heeft de Transitievisie Warmte vastgesteld. Hierin staat op hoofdlijnen hoe de toekomstige duurzame verwarming van huizen en andere gebouwen er uit kan gaan zien.

In deze kansrijke wijken/buurten wordt samen verder onderzocht welke concrete stappen er gezet kunnen worden.

Een wijk/buurt is kansrijk om over te schakelen op duurzame verwarming als:

  • er een alternatieve warmtebron is;
  • veel huizen en gebouwen in de wijk een hoog energielabel hebben, waardoor de overstap makkelijker en goedkoper is;
  • en/of omdat we een slimme combinatie kunnen maken met andere plannen in de wijk of buurt, bijvoorbeeld vervanging van het riool.

Wat betekent dit voor jouw wijk?

Woon je in één van de wijken die als kansrijk is aangemerkt? Dan is de kans aanwezig dat je voor 2030 van het aardgas af gaat. In deze wijken gaat de gemeente dus samen met bewoners, woningcorporaties en andere partijen de mogelijkheden verder onderzoeken en waar de kans reëel lijkt, een uitvoeringsplan maken. In sommige wijken is daar al mee gestart.

Voor diegenen die meer willen weten over de facts&figures in hun wijk op energiegebied kijk eens hier naar de zgn. 'storymaps'

Wat betekent dit voor jou als bewoner?

Uiteindelijk is het idee dat we in heel Nederland, en dus ook in de Arnhemse wijken, andere energiebronnen gaan gebruiken. Koken en ons huis verwarmen doen we dan niet langer met aardgas. In de wijkgerichte aanpak van Arnhem staan betaalbaarheid, betrouwbaarheid en zekerheid voor de eindgebruiker voorop. Wat de overstap precies inhoudt, hoe bewoners mee kunnen doen en wat daarvoor nodig is, kan per wijk verschillen en wordt in de loop van de tijd duidelijk, als de plannen verder uitgewerkt worden.

Meer informatie?

Heb je nog vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan contact op via Shehnaaz.Kasiem@arnhem.nl of 026-3773682.

Contactpersonen Kansrijke Wijken

Wij helpen je graag mee