Scroll naar beneden
Financiële regelingen woningeigenaren

Financiële regelingen woningeigenaren

Alle financiën op een rijtje

hero4.jpg

Financiële regelingen woningeigenaren

Verduurzamen levert veel op!
Hieronder tref je in alfabetische volgorde alle financiële regelingen die je als eigenaar van een woning kunt aanspreken als je energie wilt besparen of zelf gaat opwekken. We hebben kort weergegeven wat de regeling inhoudt. Klik op de link voor meer informatie.

Btw-teruggaaf zonnepanelen

 • Teruggave voor particulieren en ondernemers van het Btw-bedrag op de aanschaf en de installatie van zonnepanelen.
 • Een particulier moet zich als ondernemer aanmelden bij de belastingdienst.
 • Voorwaarden:
  • De naam van de aanvrager moet op de rekening van de energieleverancier staan én
  • de naam van de aanvrager moet op de factuur van de leverancier van de zonnepanelen staan.

Ga voor meer info naar de website van de Belastingdienst

Collectieve inkoopacties

 • Ontzorgen door lokaal kwalitatief goed aanbod en een scherpe prijs. Momenteel voor zonnepanelen, voor isolatie in ontwikkeling.
 • Aanmelden via het Lokaal Duurzaam Collectief bij de Rijn en IJssel Energie Coöperatie.

Ga voor meer info naar www.lokaalduurzaamcollectief.nl

Duurzame monumenten-lening en plus-lening

 • De Duurzame Monumenten Lening is een laagrente lening voor energiebesparende maatregelen in/aan rijksmonumentale woningen of appartementen.
 • Als zekerheid wordt het recht van hypotheek op het monument gevestigd.
 • De Duurzame Monumenten-Lening is een lening die op annuïtaire wijze wordt afgelost met een lage rente (min. 1%) voor een rentevaste periode van 10 jaar. De looptijd is max. 30 jaar.
 • De hoogte van de lening is afhankelijk van de investeringen in energie besparende maatregelen in of aan de woning of appartement. De lening voor een eigenaar-bewoner bedraagt minimaal € 2.500,- en maximaal € 25.000,-.
 • Van te voren aanvragen. Hiervoor dient men een Energiescan Monumenten te laten uitvoeren door een DuMo-adviseur, voorzien van een energieprestatieadvies.

Er is ook een Duurzame Monumenten Plus lening

Kijk hier voor meer info over de Monumenten leningen

Energiebespaarlening

 • Een lening voor energiebesparende maatregelen als isolatie, HR++ glas, zonneboiler, zonnepanelen, warmtepomp en andere energiezuinige installaties.
 • Voor ZEP+/Nul op de MeterVergoedingsvrij vervroegd aflossen
 • Tot max. € 25.000 lenen (ZEP+/Nul op de Meter tot maximaal € 65.000,-)
 • Looptijd max. 15 jaar afh. van de hoogte van de lening (voor ZEP+/ Nul op de Meter 20 jaar)

Ga naar Energiebespaarlening.nl voor meer info

Energiebespaarlening voor VvE

 • Investeringen mogelijk maken voor VvE's, bijvoorbeeld lening voor verduurzaming van een appartementencomplex
 • Persoonlijke begeleiding
 • Max. € 65.000 per appartementsrecht, Rente vanaf 1,9% (looptijd 10 jaar en evt. optie tot 30 jaar). Lening voor aanschaf zonnepanelen kan alleen i.c.m. andere energie besparende maatregel.

Ga naar Energiebespaarlening.nl voor meer info

Energiecoach voor eigenaren

 • Energierekening naar beneden brengen
 • Voor: Minima, Gelrepashouders
 • Coach die mensen helpt hun energierekening te betalen. Wordt meestal toegewezen door de energiebank

Ga naar Energiebanknederland voor meer info

Extra hypotheek voor energiebesparende maatregelen

 • De Rijksoverheid heeft per 1 januari 2016 de hypotheeknormen verruimd voor woningeigenaren die energie besparende maatregelen nemen.
 • Het extra bedrag voor energie besparende maatregelen en A++ woningen is € 9000. Het extra bedrag voor NulopdeMeter-woningen is € 25.000.
 • Het plafond van de hypotheek verruimd naar 106% (i.p.v. 100%) voor medefinanciering van energie besparende maatregelen (zie tijdelijke regeling hypothecair krediet)

Ga naar Milieu Centraal voor meer info over een extra hypotheek

Gelders monumentenfonds-hypotheek

 • Voor: Woningeigenaren (ook VvE's) van gemeentelijke en rijksmonumenten en beschermd stadsgezicht
 • Een lage rente lening (annuïteitenhypotheek), onder andere voor energiebesparende maatregelen voor eigenaren van monumenten en beschermd stadsgezicht
 • Voorwaarde is onder meer dat er voldoende budget is in het Gelders Monumentenfonds om een Gelderse Monumentenfonds-hypotheek toe te kennen.
 • Er is veel belangstelling voor de Gelderse Monumentenfonds-hypotheek. Op dit moment zijn er daardoor beperkt middelen beschikbaar om een laagrentende lening uit het Gelders Monumentenfonds te kunnen verstrekken.
 • Neem eerst contact op met een accountmanager van Gelderse Monumentenfonds voor de actuele stand van zaken via telefoonnummer 088 – 253 90 20.

Ga naar Gelders Monumentenfonds voor meer info

Groene leges bij duurzame maatregelen

Heeft u een vergunning nodig voor de isolatie van uw woning, het plaatsen van een groen dak of zonnepanelen? In Arnhem betaalt u hiervoor geen of veel minder leges. We willen duurzame initiatieven in Arnhem stimuleren. Daarom betaalt u bij verschillende duurzaamheidsmaatregelen geen of minder kosten (leges) om een vergunning te krijgen.

Klik hier voor meer info (website gemeente Arnhem)

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kunnen woningeigenaren en zakelijke gebruikers subsidie aanvragen voor de aanschaf van een zonneboiler en warmtepomp, aansluiting op een warmtenet en isolatiemaatregelen. Zakelijke gebruikers kunnen daarnaast in aanmerking komen voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen.

Vanaf 21 april 2021 is het voor woningeigenaren mogelijk om ISDE aan te vragen in combinatie met lokale subsidies van gemeenten en provincies.

Ga naar de RVO website voor meer informatie

Laag Btw-tarief voor isoleren

 • De arbeidskosten voor het aanbrengen van het isolatiemateriaal aan vloeren, muren en daken bij woningen ouder dan 2 jaar vallen onder het 9%-tarief (de materialen zelf niet).
 • Voorbeelden van isolatiemateriaal zijn:
  • glaswol
  • steenwol
  • piepschuim
  • (isolatie)glas
  • polyurethaan (PUR/PIR)

Ga naar www.belastingdienst.nl voor meer info

Subsidieregeling Eigen Woning Aanpak (SEWA)

 • Je woning heeft een laag energielabel, G, F, E, D of C.
 • Je woning heeft een WOZ-waarde tot € 355.000 euro (2021).
 • Je wilt jouw woning flink verbeteren en minstens drie sprongen maken in het energielabel als je woning label G, F of E heeft (van G naar minimaal D, van F naar minimaal C of van E naar minimaal B). Heeft je huis label D of C dan wil je maatregelen uitvoeren die leiden naar minimaal label B.
 • Goed te weten:
  • Per woningtype is bij de individuele regeling een maximaal subsidiebedrag bepaald. Kijk hier voor de bedragen individuele regeling.
  • Naast de SEWA kun je ook vanuit het rijk ISDE-subsidie ontvangen voor de werkzaamheden. In de buurten waar we samen (collectief) aan de slag gaan betaal je slechts een eigen bijdrage van €2.500,-. Bij de collectieve regeling worden alle verdere kosten vanuit de subsidie betaald. Je dient ook hier een ISDE-subsidie aan te vragen. Dit bedrag betaal je terug aan de gemeente. Voor de kosten die je zelf moet betalen (€ 2.500,-) kun je via de gemeente onder aantrekkelijke voorwaarden een lening afsluiten. Klik op Toekomstbestendig Wonen Lening voor meer informatie.
  • Heb je een Gelrepas? Dan betaal je geen eigen bijdrage.
  • De aanvraag voor de subsidie doe je online via je DigiD.

Lees meer informatie over de SEWA-regeling.

Subsidie energiebesparing eigen huis voor Vereniging van Eigenaren (VvE)

 • Verenigingen van Eigenaren (VvE) kunnen subsidie aanvragen voor isolatie van het woongebouw als er twee of meer maatregelen worden uitgevoerd. Daarbij is ook subsidie mogelijk voor energie-advies en procesbegeleiding.

Ga naar RVO voor meer info

Toekomstbestendig Wonen Lening Arnhem (Duurzaamheidslening Nieuwe Stijl)

 • Toekomstbestendig wonen lening om uw woning te verduurzamen én toekomstbestendig te maken.
 • Met deze lening kunt u naast energiemaatregelen (zoals isolatie en zonnepanelen) ook maatregelen financieren om uw woning levensloop geschikt te maken zodat u langer zelfstandig thuis kunt wonen.
 • Lage rente vanaf 1,6%. Leenbedrag tussen € 2.500 en € 50.000.
 • De Toekomstbestendig wonen lening is een samenwerking van de gemeente Arnhem met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) en Provincie Gelderland. Er is 10 miljoen euro beschikbaar.

Ga naar Toekomstbestendig Wonen Lening of bekijk eerst hier de folder voor meer informatie over de verschillende leenvormen, maatregelen die in aanmerking komen en de aanvraagprocedure.

Warmtefonds

 • Ten behoeve van energiebesparende investeringen in of aan eigen huis
 • Voor: Woningeigenaren en VVE's
 • Financiering voor isolatiemaatregelen en warmte-opties voor bestaande koopwoningen. Een energiebespaarlening voor woningeigenaren en VvE's met langere looptijd en (dus) lagere maandlast. Hierdoor is het voor meer woningeigenaren financieel aantrekkelijk om duurzame maatregelen te nemen.
 • Zonnepanelen kunnen maximaal 75% van de lening betreffen.
 • De financiering bedraagt maximaal 25.000 euro per woning of appartement (VvE), met enkele uitzonderingen voor zeer grote energiezuinige renovaties.
 • Looptijden van maximaal 15 jaar voor eigenaar-bewoners en maximaal 30 jaar voor VvE’s.
 • Loopt via het nationaal Energiebespaarfonds en is nu van toepassing op de energiebespaarlening. Er komt nog een financieringsproduct voor mensen die nu geen toegang hebben tot financiering maar wel moeten verduurzamen

Ga naar de website van het Warmtefonds voor meer info

Het voelt zo lekker, m'n geld goed besteed en een bijdrage aan het milieu!

Bel voor info!

Je kunt ook contact opnemen met het Energieloket als je dat prettiger vindt.

Wij helpen je graag mee