Scroll naar beneden
Besparen en duurzaam opwekken voor ondernemers/verenigingen

Besparen en duurzaam opwekken voor ondernemers/verenigingen

Wat kun je allemaal doen?

Eneco_ZonneHub_Arnhem.jw_.DAK_-1024x607.jpg

Besparen en opwekken

Alle energie die je bespaart hoeft niet opgewekt te worden! Zo simpel is het. Het scheelt kosten en belasting van het milieu. Als je dan ook nog eens die energie die je wel nodig hebt duurzaam opwekt dan ben je helemaal goed bezig!

Hieronder vind je informatie over besparen en opwekken van energie. Ook vind je hier informatie over het uitvoeren van de energiescan, een handig hulpmiddel dat je op weg helpt met het nemen van de juiste besluiten.

Voor opwek van duurzame energie kun je gebruik maken van het gratis maatwerkgesprek subsidies duurzame energieproductie.

Arnhemmers waarderen duurzame ondernemers

Energie besparen als ondernemer, vereniging of stichting

Informatieplicht en zorgplicht
Energie besparen is niet vrijblijvend. Ondernemers met een energieverbruik van 50.000 kWh of hoger en/of 25.000 m3 gas of hoger, zijn verlicht energiebesparende maatregelen nemen. Dit zijn maatregelen die binnen vijf jaar terugverdiend zijn. Dit is geregeld in de Wet Milieubeheer.

In de Wet Milieubeheer staat dat je moet melden welke maatregelen je al getroffen hebt. Dit is de Informatieplicht Energiebesparing. Op WATTjemoetweten.nl staat meer informatie over de informatieplicht en energiebesparing.

Verbruik je minder dan 50.000 kWh energie en minder dan 25.000 m3 gas? Dan heb je een zorgplicht om energieverspillingen tegen te gaan.

Handhaving en controle door de ODRA
De ODRA (Omgevingsdienst Regio Arnhem) is de toezichthouder op de naleving van de Wet Milieubeheer en de Informatieplicht. Zij voert controles uit. Een traject via ODRA moet je zien te voorkomen. Het is tijdrovend en dwingend.

De ODRA controleert welke energiebesparende maatregelen je moet nemen, maar geeft daarbij geen kostenplaatje. Je ontvangt de rapportage in een ‘handhavingsbrief’. Hierin staan de tekortkomingen als overtreding opgenomen. Je krijgt dan een korte periode om te zorgen dat je wel voldoet. Je moet dit dan zelf regelen. Doe je dit niet, dan zal de ODRA een handhavingstraject opstarten.

Wie is aan zet? De pandeigenaar of de huurder?
De scheiding tussen eigendom en gebruik van vastgoed maakt verduurzamen soms ingewikkeld. De eigenaar investeert in een gebouw, dat daardoor een hogere marktwaarde krijgt, terwijl de huurder vaak profijt heeft van een lagere energierekening. Zorg dus dat je hierover goede afspraken maakt in het huurcontract.

De verbruiker van energie is verantwoordelijk voor de informatieplicht. In de regel is dit de pandeigenaar, behalve wanneer één huurder exclusief huurt. Energiebesparende maatregelen aan het gebouw en de buitenkant van het gebouw zijn meestal voor rekening van de eigenaar. Alles wat binnen moet gebeuren – zoals verlaging van branduren van de binnenverlichting – is de verantwoordelijkheid van de huurder dan wel huurders. In het huurcontract worden hierover afspraken vastgelegd.

De energiescan geeft inzicht in de kosten en opbrengsten van verduurzamings- en besparingsmogelijkheden. Het rapport helpt om tot een rechtvaardige kostenverdeling te komen tussen huurder en eigenaar.

Energiescan
Een energiescan maakt energie besparen én het voldoen aan de informatieplicht en zorgplicht makkelijker. Een adviseur komt op bedrijfsbezoek om een inventarisatie te maken. Je krijgt inzicht in je energieverbruik, in verduurzamingsmogelijkheden en dus in kostenbesparing.

Kijk hier voor meer informatie over de scan.

Dé mkb-tool voor energiebesparing en verduurzaming
Voor MKB ondernemers is een tool ontwikkeld voor onafhankelijk en kosteloos inzicht in tientallen energiebesparende maatregelen, specifiek voor jouw branche. Geld verdienen met MVO wordt daardoor toegankelijker en inzichtelijker. Zie de website van Duurzaam.Energie.Besparen.

Energie opwekken als ondernemer, vereniging of stichting

In de Arnhemse gemeenteraad is het meerjaren programma 'New energy made in Arnhem' vastgesteld. Er is afgesproken dat in 2023 25.000 zonnepanelen op zakelijke daken liggen. Wil jij ook zonnepanelen op je zakelijke dag leggen? Kijk voor financiële regelingen hier.

Groene Stroom inkopen
Groene stroom inkopen is de snelste manier om duurzame energie te gebruiken. Dit kan je individueel regelen door te kiezen voor een groene energieleverancier. Of je kunt een stap verder gaan door samen met collega-ondernemers collectieve inkoop te regelen. Misschien wil je je dak zelfs aan de buurt beschikbaar stellen voor een 'postcoderoos' regeling.

Wij helpen je graag mee