Zwembad De Grote Koppel verwarmt door warmtenet

Zwembad De Grote Koppel
Olympus 29
6832 EL Arnhem

Initiatiefnemer: Gemeente Arnhem, Sportbedrijf
Gerealiseerd: 2012, 2016 en 2018
Aantal panelen: 847

Onderwerpen: 
Zonne-energie
Warmte
Verlichting (LED)
Isolatie
Aanbrengen nano-folie

Bij Zwembad de Grote Koppel is in 2012 het dak in het kader van groot onderhoud geheel gerenoveerd, waarbij ook extra isolatie is toegepast. Dit heeft een aanzienlijk gas en elektra besparing opgeleverd. De glaswand van het zwembad is voorzien van Nano-coating (zie bovenstaande foto). Met deze coating wordt een de warmte toetreding van buiten naar binnen (zonwarmte) met ongeveer 57% gereduceerd. Uittredende warmte (in met name winterperiode) wordt met ongeveer 33% gereduceerd.

In 2016 is het zwembad aangesloten op het warmtenet. Het zwembad en het water waarin u zwemt, wordt verwarmd met restwarmte die via een grote pijp wordt aangevoerd vanaf de afvalverwerking van AVR in Duiven. Hierdoor kan het hele jaar gebruik worden gemaakt van restwarmte uit de afvalverbranding van de AVR in Duiven. Dit heeft een positieve weerslag op de CO2-reductie.

In 2018 zijn er in opdracht van Sportbedrijf Arnhem (huurder van deze locatie) 847 zonnepanelen op het dak geplaatst. Nagenoeg alle verlichting is in 2018 en het jaar ervoor vervangen door LED verlichting.

Het resultaat

De isolatie van het dak en de nano-coating zorgt voor een verlaging van het energieverbruik. Daarnaast draagt zwembad De Grote Koppel samen met andere bedrijven, winkels en woningen bij aan de reductie van de CO2-uitstoot.
Stadswarmte zorgt voor een reductie van 77% van de CO2-uitstoot ten opzichte van aardgas. Zonnepanelen en het gebruik van LED verlichting zorgt ervoor dat het zwembad zijn eigen energie kan opwekken én energie kan besparen.

Heb je vragen over energie besparen?

Bezoek dan hét digitale energieloket van de gemeente Arnhem: Energieloket Midden Gelderland. Hier krijg je alle antwoorden op je praktische vragen op het gebied van energiemaatregelen.
 

Ga naar ELMG.nl
 

Energieloket Midden Gelderland