Spijkerenergie: buurtinitiatief voor een duurzaam Spijkerkwartier

Spijkerenergie
Spijkerstraat 18
6828 DL Arnhem

Initiatiefnemer: vier inwoners van het Spijkerkwartier, Patrick Hoogenbosch, Edwin Königel, Egbert Bouwhuis en Willem van Gent
Start: 2012
Aantal zonnepanelen: meer dan 600

 

Onderwerpen: 
Zonne-energie
Verlichting (LED)
Isolatie
Spijkerenergie - Zonnepanelen op Het Nieuweland

Spijkerenergie is een buurtinitiatief en heeft als doel het besparen en duurzaam opwekken van energie in het Arnhemse Spijkerkwartier. Door de buurt, voor de buurt is het motto!

In 2012 startten vier bewoners met het collectief inkopen van zonnepanelen. Dit heeft geresulteerd in het aantrekken van een leverancier, die scherpe prijzen aanbiedt en zorgvuldige montage en een goede garantieregeling garandeert. De gebruikelijke projectvergoeding, die de leverancier betaalt voor de organisatie wordt door Spijkerenergie, volledig beschikbaar wordt gesteld aan het Spijkerkwartier. Deze vergoeding heeft oa bijgedragen aan de 126 zonnepanelen, die nu op het dak van buurthuis De Lommerd zijn geïnstalleerd. Met meer dan 600 geplaatste panelen in de buurt heeft Spijkerenergie tot nu toe een mooi resultaat bereikt.

Spijkerenergie organiseert ook zogenaamde ‘Appeltaartgesprekken’; woningeigenaren uit het Spijkerkwartier bespreken gezamenlijk hun energierekening en mogelijke duurzaamheidmaatregelen. Op deze manier verkrijgt men inzicht in en bewustwording van hun eigen energieverbruik, de kosten en mogelijke besparingen. Ook is er een demokoffer met LED-lampen ter beschikking, die buurbewoners thuis kunnen uit proberen.

Als burgerinitiatief werkt Spijkerenergie samen met bedrijven, overheid en kennisinstellingen om de mogelijkheden van verduurzaming te onderzoeken. Een belangrijke onderzoeksvraag hierin is of een volledige duurzame buurt mogelijk is en welke sociale en technische impact dit dan heeft.

Door acties als verloting van een energiescan voor monumenten, onderzoek naar collectieve warmtevoorziening, de inzet warmte camera, blijft Spijkerenergie zoeken naar mogelijkheden het Spijkerkwartier te verduurzamen.

Woon je in het Spijkerkwartier en wil je energie besparen? Heb je interesse in zonnepanelen? Of wil je gewoon meer weten? Kijk op de website van Spijkerenergie of Facebook pagina.

Bijeenkomst Spijkerenergie

Het resultaat

Naast collectieve inkoop van zonnepanelen voor inwoners van het Spijkerkwartier, werkt Spijkerenergie aan een aantal projecten. Op  23 juni 2015 werd het zonnedak bestaande uit 209 zonnepanelen op het appartementen complex Het Nieuwe Land opgeleverd. In opdracht van de VVE Het Nieuwe Land heeft Spijkerenergie in samenwerking met Volkshuisvesting Arnhem, LENS, Greencrowd, de Provincie Gelderland en de Gemeente Arnhem dit project mogelijk gemaakt. Op donderdag 21 juli 2017 is het zonnedak de Lommerd officieel in gebruik genomen. Met de hulp van vele kan de Lommerd volledig in haar eigen stroom vraag voorzien. De 126 panelen van 270Wp leveren op ca 31000kWh per jaar.

Heb je vragen over energie besparen?

Bezoek dan hét digitale energieloket van de gemeente Arnhem: Energieloket Midden Gelderland. Hier krijg je alle antwoorden op je praktische vragen op het gebied van energiemaatregelen.
 

Ga naar ELMG.nl
 

Energieloket Midden Gelderland