SEECE is het expertisecentrum voor duurzame elektrische energie

Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise (SEECE)
Ruitenberglaan 26
6826 CC Arnhem

Key partners: Alfen, Alliander, DNV GL, IPKW, TenneT en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Gerealiseerd: 2013

Onderwerpen: 
Innovaties
Zonne-energie
Windenergie
Warmte
Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise (SEECE)

Er is een energietransitie gaande, van een fossiele naar een duurzame energievoorziening. De vraagstukken in deze energietransitie leveren technische uitdagingen op, die vragen om nieuwe energietechnologie. Dat soort technische vraagstukken worden behandeld door het Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise (SEECE). Een samenwerking tussen bedrijven en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN).

De focus van SEECE ligt op de betrouwbaarheid van de electriciteitsvoorziening en de betaalbaarheid van energie. Innovaties moeten immers aan de ene kant technische problemen oplossen, maar ook bijdragen aan een betrouwbare electriciteitsvoorziening en financieel interessant zijn. De resultaten van energieonderzoek vloeien daarbij terug in het onderwijs van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Naast de innovatie-agenda heeft de human capital agenda van de topsector Energie de focus vanuit SEECE. Er zijn en komen grote tekorten op de arbeidsmarkt in de energiesector. Het opleiden van meer technici voor de energiesector is een gezamenlijk belang van de partijen in het expertisecentrum. Vernieuwing van het onderwijs staat daarbij hoog in het vaandel. De opkomst van nieuwe energietechnologie zorgt immers voor een nieuw soort banen met behoefte aan andere kennis en vaardigheden

windmolen

Heb je vragen over energie besparen?

Bezoek dan hét digitale energieloket van de gemeente Arnhem: Energieloket Midden Gelderland. Hier krijg je alle antwoorden op je praktische vragen op het gebied van energiemaatregelen.
 

Ga naar ELMG.nl
 

Energieloket Midden Gelderland