Hogeschool Arnhem-Nijmegen gaat voor duurzaamheid bij opleidingen, onderzoek èn bedrijfsvoering

Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN)
Ruitenberglaan 31
6826 CC Arnhem

Initiatiefnemer: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Nuon
Gerealiseerd: 2012

Onderwerpen: 
Warmte
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

De HAN-campus in Arnhem wordt milieuvriendelijk verwarmd met stadswarmte. De aansluiting op het Arnhemse warmtenet kwam als beste alternatief naar voren voor de verwarming met gasgestookte ketels. De vier onderwijsgebouwen vormen na het nabijgelegen Winkelcentrum Presikhaaf de grootste aansluiting op stadswarmte in Arnhem. Het stadswarmtenet van Nuon levert sinds 2015 milieuvriendelijke restwarmte van de afvalenergiecentrale van AVR in Duiven en is daarmee nog verder verduurzaamd.

Naar aanleiding van de warmtelevering zijn de hogeschool en Nuon ook een samenwerking gestart op het gebied van onderwijs. Hiermee willen beide partijen samen de kennis van studenten over stadswarmte vergroten.

Stichting Studentenhuisvesting Arnhem-Nijmegen

Het resultaat

Door de aansluiting van HAN Campus Arnhem op het stadswarmtenet is de CO2-uitstoot voor het verwarmen van de onderwijsgebouwen met 60 tot 70% gereduceerd.

Heb je vragen over energie besparen?

Bezoek dan hét digitale energieloket van de gemeente Arnhem: Energieloket Midden Gelderland. Hier krijg je alle antwoorden op je praktische vragen op het gebied van energiemaatregelen.
 

Ga naar ELMG.nl
 

Energieloket Midden Gelderland