Op weg naar een aardgasvrije wijk

Initiatiefnemer: Gemeente Arnhem

In de voorlopige verkenning van gemeente Arnhem zijn buurten in Malburgen aangewezen die mogelijk kansrijk zijn om voor 2030 van het aardgas af te gaan. Dit heeft onder andere te maken met de uitbreiding van het warmtenet van Vattenfall naar de 6 flats in Immerloo. Deze zijn in bezit van woningcorporaties. De aansluiting van de flats op het net wordt door Vattenfall verzorgd; de corporaties pakken de gesprekken met de bewoners op.
Daarnaast zijn in de buurten Bakenhof,/Stadseiland en Het Nieuwe Aa/Plantage buurt veel nieuwbouwwoningen. In deze woningen zijn relatief weinig aanpassingen nodig om de overstap te maken van aardgas naar enkel elektriciteit, een zogenaamde all-electric oplossing, individueel of via een collectief systeem. Met bewoners en andere partijen wordt deze mogelijkheid verder onderzocht. Als deze kans reëel is zal hierna in samenspraak met de bewoners een uitvoeringsplan gemaakt worden.

Heb je vragen over energie besparen?

Bezoek dan hét digitale energieloket van de gemeente Arnhem: Energieloket Midden Gelderland. Hier krijg je alle antwoorden op je praktische vragen op het gebied van energiemaatregelen.
 

Ga naar ELMG.nl
 

Energieloket Midden Gelderland