Op weg naar een aardgasvrije wijk

 Initiatiefnemer: Gemeente Arnhem

In de voorlopige verkenning van gemeente Arnhem is Hoogstede/Klingelbeek aangewezen als een van de wijken die als kansrijk wordt gezien om voor 2030 van het aardgas af te gaan. Dit heeft te maken met de plannen van ontwikkelaar Amvest om op het KEMA terrein 400 woningen te realiseren en deze via een lokaal warmtenet gebaseerd op bodemwarmte, van warmte te voorzien. Dit biedt een mogelijkheid voor de naastgelegen buurt Hoogstede/Klingelbeek om aan te sluiten. Andere concrete koppelkansen in Arnhem-West doen zich voor op de ontwikkellocaties Het Dorp, De Koepelgevangenis, beide Rijn IJsselcolleges (waaronder de verduurzaming van de School van de Toekomst), de Hulkesteinflat en de HES. Ook bedrijventerrein Arnhems Buiten biedt in de toekomst mogelijkheden. Met bewoners en andere partijen worden deze mogelijkheden verder onderzocht. Als deze kans reëel is zal hierna in samenspraak met de bewoners een uitvoeringsplan gemaakt worden.

Heb je vragen over energie besparen?

Bezoek dan hét digitale energieloket van de gemeente Arnhem: Energieloket Midden Gelderland. Hier krijg je alle antwoorden op je praktische vragen op het gebied van energiemaatregelen.
 

Ga naar ELMG.nl
 

Energieloket Midden Gelderland