Op weg naar een aardgasvrije wijk

Initiatiefnemer: Gemeente Arnhem

In een voorlopige verkenning van gemeente Arnhem is Elderveld-Noord aangewezen als een van de wijken die als kansrijk wordt gezien om voor 2030 van het aardgas af te gaan. Dit heeft te maken met de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Waterschap Rivierenland aan de rand van de wijk. De warmte uit het gezuiverde water kan worden gebruikt om woningen en gebouwen in de buurt te verwarmen. Ook zijn er mogelijkheden om het aardgasvrij maken van de buurt te combineren met de vervanging van het riool. Met bewoners, woningcorporaties en andere partijen wordt deze mogelijkheid verder onderzocht. Als deze kans reëel is za hierna in samenspraak met de bewoners een uitvoeringsplan gemaakt worden.

Heb je vragen over energie besparen?

Bezoek dan hét digitale energieloket van de gemeente Arnhem: Energieloket Midden Gelderland. Hier krijg je alle antwoorden op je praktische vragen op het gebied van energiemaatregelen.
 

Ga naar ELMG.nl
 

Energieloket Midden Gelderland