Hoogkamp Energie

Hoogkamp Energie - Buurtcontact: Mieke Hegge
Jan Vethstraat 74
6813 HM Arnhem

Initiatiefnemer: Mieke Hegge
Gerealiseerd in 2017:
- 4 x Buurtwandelingen met warmtecamera’s in februari  met in totaal 45 wijkbewoners
- Buurtavond 16 februari over isoleren met 70 bewoners
- Buurtavond over energiebesparing met 25 bewoners
- Subgroep collectieve oplossingen op 19 juni

Onderwerpen: 
Zonne-energie
Warmte
Isolatie
Buurkracht Hoogkamp Arnhem

Verduurzamen van woningen

Eerste doel is om buurtbewoners van de Hoogkamp goed te informeren over nut, noodzaak en mogelijkheden om de jaren ’30 woningen te verduurzamen. Tevens gaan er geluiden op om dit ook te betrekken op mobiliteit. We maken gebruik van de ervaring en kennis die buurtbewoners al hebben. In de werkgroep Hoogkamp Energie zitten ook enkele experts op het gebied van warmte, isolatie en mobiliteit. De werkgroep bestaat uit  zeven mensen,  waaronder ook een vertegenwoordiger van de wijkvereniging De Penseelstreek. We worden ondersteund door Buurkracht van Alliander. De wijkvereniging bekostigt de buurtactiviteiten die meestal worden gehouden in het clubhuis van TV De Hoogkamp.

Het resultaat

Zeer goede respons onder wijkbewoners. Goede samenwerking met de wijkvereniging. Artikelen in de Penseelstreek en praktische en inhoudelijke ondersteuning door Buurkracht. En 2018 gaan we ons beraden over het vervolg. We hebben de ambitie om ook op stedelijk en regionaal niveau samen te werken met andere buurtinitiatieven.

Heb je vragen over energie besparen?

Bezoek dan hét digitale energieloket van de gemeente Arnhem: Energieloket Midden Gelderland. Hier krijg je alle antwoorden op je praktische vragen op het gebied van energiemaatregelen.
 

Ga naar ELMG.nl
 

Energieloket Midden Gelderland