Het stadhuis van Arnhem is aardgas vrij. Wie volgt?

Stadhuis
Koningstraat 38
6811 DG Arnhem

Initiatiefnemer: Gemeente Arnhem

Onderwerpen: 
Warmte
Aardgasloze wijken

Aardgasloze wijken in Arnhem

De gemeente Arnhem heeft de ambitie om in 2035 aardgasvrij te zijn. Aardgas is nu nog de standaard voor verwarmen en koken. Aardgas is een fossiele energiebron die veel CO2 uitstoot. De gemeente en Alliander gaan in twee wijken (Spijkerkwartier en Immerloo), die veel van elkaar verschillen, een pilot starten voor het aardgasvrij maken van bestaande bebouwing. Met deze ervaring kan de wijkaanpak verder worden ontwikkeld en uitgebreid naar andere wijken.

Ook het stadhuis is aardgasvrij

Het stadhuis is aangesloten op stadswarmte en heeft geen gasverbruik. Het stadhuis wordt verwarmd met restwarmte die via een grote pijp wordt aangevoerd vanaf de afvalverwerking van AVR in Duiven. Hierdoor kan het hele jaar gebruik worden gemaakt van restwarmte uit de afvalverbranding van de AVR in Duiven. Dit draagt bij aan de CO2-reductie. Naast de aansluiting op het warmtenet is de klimaatinstallatie in het stadhuis slimmer ingeregeld. De verwarming gaat nu aan op basis van beweging in het pand.

 

 

Het resultaat

Een fossiel brandstof als aardgas is geen duurzame energiebron. Dit komt omdat aardgas niet hernieuwbaar en dus een eindige grondstof is.  Door toenemende schaarste en de klimaateffecten die het broeikasgas koolstofdioxide (CO2) in de atmosfeer heeft is het noodzaak minder afhankelijk te worden van aardgas.

Door de aansluiting op het warmtenet en andere duurzame alternatieven voor aardgas, kan Arnhem bijdragen aan de energietransitie en een flinke reductie van de CO2-uitstoot behalen.

Heb je vragen over energie besparen?

Bezoek dan hét digitale energieloket van de gemeente Arnhem: Energieloket Midden Gelderland. Hier krijg je alle antwoorden op je praktische vragen op het gebied van energiemaatregelen.
 

Ga naar ELMG.nl
 

Energieloket Midden Gelderland