Scroll naar beneden
Illustratie van een kastje met draadje naar een molshoop met plantje

Hoogkamp

afbeelding - wat is BES eenvoudig.png
Buurt Energie Systeem

In Hoogkamp is al enige jaren werkgroep Hoogkamp Energie bezig om de wijk te verduurzamen. De werkgroep onderzoekt nu met de gemeente en Alliander of een Buurt Energie Systeem (BES) kan worden opgezet voor 660 woningen, een basisschool en een sporthal. Het Buurt Energie Systeem is een collectieve warmtevoorziening, waarbij de woningen verwarmd gaan worden met behulp van een centraal geplaatste collectieve warmtepomp. Via een warmtenet wordt de warmte met een temperatuur van ongeveer 70°C naar de woningen getransporteerd. Uitgangspunt is dat bewoners zeggenschap hebben over de exploitatie van het systeem en daar ook eigenaar van zijn. Uiteraard moet deze manier van verwarmen betaalbaar zijn voor de bewoners.

Het onderzoek naar de haalbaarheid van het Buurt Energie Systeem heeft vertraging opgelopen. Meer informatie hierover kunt u vinden in bijgaande brief van 19 juli die verzonden is aan de wijkbewoners. Ook vindt u in de brief informatie over een collectieve inkoopactie voor het plaatsen van isolatieglas én de Hoogkamp Energiemarkt in oktober.

Op 21 april 2022 is er een buurtbijeenkomst gehouden. De volgende onderwerpen zijn daarbij besproken: de uitslag van de woningschouwen in de buurt, ervaringen met de 'Zet ‘m op 60'-campagne, mogelijkheden rondom isolatie, uitslag van de enquête en de voortgang van het BES-onderzoek. De bijeenkomst is opgenomen, u kunt hier terugkijken. We raden u aan om vanaf minuut 7 te kijken.

Afgelopen najaar is onder bewoners een enquête uitgezet als onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek naar het BES. De resultaten kunt u hier onder vinden:
- Uitkomsten enquête BES Hoogkamp oktober 2021
- Conclusies en aanbevelingen enquête BES Hoogkamp
- Antwoorden op vraag interesse in deelname BES

Op 10 maart werd bekend dat het Rijk Hoogkamp niet heeft aangewezen als één van de 64 Proeftuinen Aardgasvrije wijken en geen bedrag ontvangt van bijna 4,6 miljoen euro. De bijdrage was bedoeld om voor 2030 tot een betaalbaar aanbod te komen voor bewoners om over te stappen naar een Buurt Energie Systeem. Hoogkamp Energie, Alliander en gemeente Arnhem gaan nu op zoek naar andere financieringsmogelijkheden. Voor meer informatie over het niet toekennen van de bijdrage uit het programma Proeftuinen Aardgasvrije Wijken, zie persbericht.

Contact: zie Hoogkamp Energie Arnhem en via gerda.dreise@arnhem.nl.