Illustratie van een kastje met draadje naar een molshoop met plantje

Hoogkamp en Sterrenberg

Hoogkamp-Sterrenberg.png

Een blik op Hoogkamp en Sterrenberg

In 2018 heeft de werkgroep Hoogkamp Energie een systeem bedacht om woningen in de buurt aardgasvrij te kunnen verwarmen. Dit energiesysteem bestaat uit een zonneweide (een veld met zonnecollectoren), een seizoensbuffer met grondwaterbronnen (WKO), een warmtepomp en een warmtenet. Het is een lokaal en collectief systeem op basis van hernieuwbare bronnen. Het systeem is in 2019 op hoofdlijnen uitgewerkt en onderzocht door de bureaus Witteveen + Bos en IF Technology. Hierbij zijn ook de mogelijkheden voor een duurzaam warmtesysteem in Sterrenberg meegenomen. In oktober 2019 zijn de resultaten hiervan voor het eerst gepresenteerd aan bewoners; zij hebben positief gereageerd.

Begin 2020 is onderzocht of de koppeling van het warmtenet met de woningen van Sterrenberg mogelijk is. Daarna hebben beide bureaus in de zomermaanden de zogenaamde Verdiepingsslag uitgevoerd, die in het najaar is afgerond. In december 2020 krijgen alle buurtbewoners van Hoogkamp en Sterrenberg een brief waarin de resultaten van het onderzoek staan vermeld. Hieronder vindt u de bewonersbrief en kunt u de rapportages van het onderzoek lezen.

Contactpersoon Hoogkamp/Sterrenberg: Berlinda Berends, berlinda.berends@arnhem.nl