Het AANjaagfonds

U steekt samen met uw buren tijd en energie in het duurzamer maken van uw buurt. Daar wil de gemeente Arnhem u graag bij helpen. Die hulp bestaat uit het aanbieden van een AANjager die uw  initiatief op allerlei manieren kan ondersteunen en het vergoeden van kosten van duurzame activiteiten.

Hieronder treft u naast een aanvraagformulier meer achtergrondinformatie. Klik vooral even op Spelregels zodat en de Subsidieregeling AANjaagfonds zodat u kunt beoordelen of uw initiatief in aanmerking komt.

De AANjagers maken het mogelijk

De AANjagers is een team van Arnhemmers dat wijk- en buurtinitiatieven helpt energieprojecten op wijkniveau te realiseren. Je kunt een het kernteam van AANjagers benaderen als je zelf iets op touw wil zetten, in je straat, buurt of wijk. Het kernteam van AANjagers kennen veel voorbeelden en kunnen helpen met een stappenplan en het verbinden met een AANjager voor jouw wijkinitiatief. De AANjagers bieden zich dus letterlijk AAN! Als je zelf ideeën hebt op het gebied van duurzame energie en je wilt deze een stap verder brengen? Neem dan vrijblijvend contact op met het kernteam van AANjagers of kom naar het spreekuur bij Halte 2030.

 

 

David Willemsen

David Willemsen

Urban Buitenhuis

Urban Buitenhuis

Marc van der Burght

Marc van der Burght

Erik van Cuijk

Erik van Cuijk

Voorbeelden ondersteuning:

Spelregels

Check de voorwaarden van de Subsidieregeling AANjaagfonds.

Een initiatief moet bestaan uit meerdere bewoners uit één buurt of wijk in Arnhem (van verschillende adressen) die als collectief ondersteuning vragen uit het AANjaagfonds. Het gaat dus niet om individuele wensen, maar om wensen van een groep (collectief) uit een buurt of wijk.

De subsidieaanvrager is de bewoner van een buurt of wijk in Arnhem die namens de initiatiefnemers de aanvraag indient. De initiatiefnemers moeten de subsidieaanvrager machtigen.

De activiteiten van het initiatief zijn gericht op een duurzame buurt of wijk in Arnhem. Het gaat om activiteiten die o.a. energie besparen, duurzame energie inzetten of opwekken, de CO2 uitstoot verminderen, circulair en/of de buurt/wijk klimaatbestendig maken (klimaatadaptie / leefbaarheid, zoals water- en groenactiviteiten).
Het AANjaagfonds is bedoeld als steun voor het traject van het initiatief tót realisatie, niet voor financiering van maatregelen.

De activiteiten van het initiatief zijn gericht op een duurzame buurt of wijk in Arnhem. Het gaat om voorbereidende activiteiten ten behoeve van het realiseren van concrete maatregelen op het gebied van energie en klimaat(adaptatie). Het gaat bijvoorbeeld om: energie besparen, duurzame energie inzetten of opwekken, de CO2 uitstoot verminderen, circulair en/of de buurt/wijk klimaatbestendig maken (klimaatadaptie / leefbaarheid, zoals water- en groenactiviteiten).

Het AANjaagfonds is bedoeld als steun voor het traject van het initiatief tót realisatie, niet voor financiering van maatregelen.

Het buurt- of wijkinitiatief krijgt geen geld maar krijgt hulp van een AANjager (deskundige) aangeboden ter grootte van een bepaalde waarde in de vorm van een subsidie, danwel worden er kosten betaald in de vorm van een subsidie voor de organisatie van activiteiten van het initiatief. De gemeente Arnhem betaald de subsidie altijd rechtstreeks aan de opdrachtnemers (en niet aan het initiatief).

Het AANjaagfonds heeft een totale financieringsruimte van € 400.000,- voor een periode van twee jaar (2020 en 2021). Voor elk buurt- of wijkinitiatief geldt binnen de looptijd van de regeling een maximaal bedrag van € 25.000,- aan financiële ondersteuning vanuit het AANjaagfonds.

Beoordeling van een aanvraag wordt uitgevoerd door de gemeente Arnhem op basis van de 17 december 2019 vastgestelde 'Subsidieregeling AANjaagfonds gemeente Arnhem'. De gemeente Arnhem wordt daarbij geadviseerd door het kernteam AANjagers. Indien nodig neemt dit kernteam contact op met de aanvragers om de vraag scherp te krijgen.

Na uitvoering van het project stuurt de subsidieaanvrager, namens de initiatiefnemers, een evaluatieverslag van het project.

Het initiatief is bereid om actief mee te werken aan communicatie uitingen in het kader van Arnhem AAN en aan actief ervaringen en kennis delen binnen het platform/community van duurzame wijkinitiatieven in Arnhem.

 

Interreg - Climate Active Neighbourhoods

Het AANjaagfonds is mede mogelijk gemaakt door financiering vanuit het Europees Fonds voor de Regionale Ontwikkeling.

 

Gereedschapskist

Gereedschapskist voor energiebesparing

Samen energiebesparen, maak gebruik van de Gereedschapskist in uw buurt

De AANjagers bieden met de Gereedschapskist verschillende mogelijkheden om samen energie te gaan besparen. Wil u samen met buren, vrienden of belangstellenden actief aan de slag met energiebesparen?

Ga naar de Gereedschapskist