Het AANjaagfonds

U steekt samen met uw buren tijd en energie in het duurzamer maken van uw buurt. Daar wil de gemeente Arnhem u graag bij helpen. Die hulp bestaat uit het aanbieden van een AANjager die uw  initiatief op allerlei manieren kan ondersteunen. Hieronder treft u naast een aanvraagformulier meer achtergrondinformatie en klik vooral even op de link Spelregels zodat u kunt beoordelen of uw initiatief in aanmerking komt.

 

De AANjagers maken het mogelijk

De AANjagers is een team van Arnhemmers dat wijk- en buurtinitiatieven helpt energieprojecten op wijkniveau te realiseren. Je kunt een AANjager benaderen als je zelf iets op touw wil zetten, in je straat, buurt of wijk. De AANjagers kennen alle voorbeelden en kunnen helpen met een stappenplan. De AANjagers bieden zich dus letterlijk AAN! Als je zelf ideeën hebt op het gebied van duurzame energie en je wilt deze een stap verder brengen? Neem dan vrijblijvend contact op met een van de AANjagers. Of kom naar het spreekuur bij Halte 2030.

 

 

David Willemsen

David Willemsen

Urban Buitenhuis

Urban Buitenhuis

Marc van der Burght

Marc van der Burght

Erik van Cuijk

Erik van Cuijk

Voorbeelden ondersteuning:

Direct aanvragen?

Spelregels

Een initiatief moet bestaan uit minimaal twee buurt- of wijkbewoners of twee bedrijven/organisaties/instellingen in één buurt of wijk in Arnhem (van verschillende adressen). Het gaat dus niet om individuele wensen, maar om wensen van een groep (collectief) uit een buurt of wijk.

De activiteiten van het initiatief zijn gericht op een duurzame buurt of wijk in Arnhem. Het gaat om activiteiten die o.a. energie besparen, duurzame energie inzetten of opwekken, de CO2 uitstoot verminderen, circulair en/of de buurt/wijk klimaatbestendig maken (klimaatadaptie / leefbaarheid, zoals water- en groenactiviteiten).
Het AANjaagfonds is bedoeld als steun voor het traject van het initiatief tót realisatie, niet voor financiering van maatregelen.

Het buurt- of wijkinitiatief krijgt geen geld maar krijgt hulp van een AANjager (deskundige) aangeboden ter grootte van een bepaalde waarde, danwel worden er kosten betaald door de gemeente Arnhem voor de organisatie van het initiatief. De gemeente Arnhem betaald altijd rechtstreeks aan de opdrachtnemers (en niet aan het initiatief).
Het AANjaagfonds heeft een totale financieringsruimte van € 250.000,-. Er is geen boven- en ondergrens voor een initiatief.

Beoordeling van een aanvraag wordt uitgevoerd door de gemeente Arnhem op basis van deze spelregels. De gemeente Arnhem wordt daarbij geadviseerd door het kernteam AANjagers. Indien nodig neemt dit kernteam contact op met de aanvragers om de vraag scherp te krijgen.

De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Toekenning vindt plaats totdat het AANjaagfonds is uitgeput.

Het initiatief is bereid om actief mee te werken aan communicatie uitingen in het kader van Arnhem AAN en aan actief ervaringen en kennis delen binnen het platform/community van duurzame wijkinitiatieven in Arnhem.

 

Interreg - Climate Active Neighbourhoods

Het AANjaagfonds is mede mogelijk gemaakt door financiering vanuit het Europees Fonds voor de Regionale Ontwikkeling.

 

Gereedschapskist

Gereedschapskist voor energiebesparing

Samen energiebesparen, maak gebruik van de Gereedschapskist in uw buurt

De AANjagers bieden met de Gereedschapskist verschillende mogelijkheden om samen energie te gaan besparen. Wil u samen met buren, vrienden of belangstellenden actief aan de slag met energiebesparen?

Ga naar de Gereedschapskist