Scroll naar beneden
Illustratie van een kastje met draadje naar een molshoop met plantje

Goede voorbeelden

  Overzicht

Werkgroep Gulden Bodem en Sterrenberg Energie

Bewonersinitiatief
Het is niet alleen fijn om met elkaar na te denken over de energietransitie, maar ook om zo mensen in andere delen van de wijk te leren kennen

Werkgroep Gulden Bodem en Sterrenberg Energie (SBGB Energie) is een bewonersinitiatief uit 2018 met het doel om bewoners de mogelijkheid te bieden om mee te denken en eventueel te beslissen over de energietransitie in de wijk.

De werkgroep is divers: van ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd tot mensen die met pensioen zijn. "De leden van de werkgroep zijn geïnteresseerd in de energietransitie en in de wijk. Het is niet alleen fijn om met elkaar na te denken over de energietransitie, maar ook om zo mensen in andere delen van de wijk te leren kennen", geeft een van de initiatiefnemers Jeike Wallinga aan. "We zijn trots dat we bewonersavonden hebben georganiseerd over verschillende thema's zoals isolatie, energiezuinig gedrag, bodemwarmte en een mogelijk warmtenet. Daarnaast hebben we warmtecamera-wandelingen gedaan en zijn we gestart met een collectieve inkoopactie voor isolatiematerialen. We proberen steeds een stap te zetten om mensen zelf een begin te laten maken met het verminderen van hun energiegebruik."

In Arnhem zijn steeds meer bewonersinitiatieven actief met het verduurzamen van hun wijk. Zij kunnen daarbij gebruik maken van het Aanjaagfonds. Meer informatie hierover vindt u op www.arnhemaan.nl.

Wij helpen je graag mee