Scroll naar beneden
Illustratie van een kastje met draadje naar een molshoop met plantje

Goede voorbeelden

  Overzicht

Een betere wereld voor toekomstige generaties

Gebedsruimte Moskee Coronaproof 3 klein.jpg

Türkiyem Moskee ligt in de wijk Presikhaaf en heeft een stedelijke functie met een achterban van maar liefst 700 huishoudens. Het bestuur heeft toekomstplannen voor een energieneutrale nieuwbouw moskee, maar staat niet stil: met investeringen die ze snel kunnen terugverdienen verduurzamen zij ook het huidige pand uit 1960.

Een energieneutrale nieuwbouw moskee is vanuit verschillende opzichten heel aantrekkelijk

"Een energieneutrale nieuwbouw moskee is vanuit verschillende opzichten heel aantrekkelijk. Denk aan het comfort van onze bezoekers, maar ook kostentechnisch op lange termijn en natuurlijk de bijdrage aan een betere wereld voor toekomstige generaties." Het project bevindt zich in de initiatieffase. "In de tussentijd voeren we gesprekken met professionals en betrokkenen uit onze achterban voor meer draagvlak en draagkracht", geeft de voorzitter Galip Aydemir aan.

"Vanwege een verouderd centraal verwarmingssysteem was het verbruik van de moskee tot voor kort vergelijkbaar met die van grootverbruikers. Doordat we delen van dit systeem hebben ontkoppeld en andere maatregelen hebben genomen wordt het gebouw nu veel efficiënter verwarmd en besparen we maandelijks een aanzienlijk bedrag. We hebben de investering onlangs terugverdiend. Dit inspireert onze bezoekers om ook thuis zuinig om te gaan met energie." Om inzicht te geven in de besparingsmogelijkheden wordt door de gemeente een energiescan aangeboden voor ondernemers en instellingen. "We overwegen om een energiescan te laten doen", aldus de voorzitter.

Wij helpen je graag mee