Financiële regelingen woningeigenaren

Financiële regelingen woningeigenaren

Alle financien op een rijtje

hero4.jpg

Financiële regelingen woningeigenaren

Verduurzamen levert veel op!
Hieronder tref je in alfabetische volgorde alle financiële regelingen die je als eigenaar van een woning kunt aanspreken als je energie wilt besparen of zelf gaat opwekken. We hebben kort weergegeven wat de regeling inhoudt. Klik op de link voor meer informatie.

Btw-teruggaaf zonnepanelen

 • Teruggave voor particulieren en ondernemers van het Btw-bedrag op de aanschaf en de installatie van zonnepanelen.
 • Een particulier moet zich als ondernemer aanmelden bij de belastingdienst.
 • Voorwaarden:
  • De naam van de aanvrager moet op de rekening van de energieleverancier staan én
  • de naam van de aanvrager moet op de factuur van de leverancier van de zonnepanelen staan.

Ga voor meer info naar de website van de Belastingdienst

Collectieve inkoopacties

 • Ontzorgen door kwalitatief goed aanbod en scherpe prijs. Voor: woningeigenaren én bewoner van grondgebonden woning
 • Aanmelden via Energieloket of direct bij Winst uit je woning:

www.elmg.nl/aan-de-slag/winst-uit-je-woning of www.winstuitjewoning.nl

Duurzaamheidslening

 • Persoonlijke lening voor maatregelen zoals: isolatie, groen dak, zonnepanelen, aardgasvrij maken van de woning etc...
 • Min. leenbedrag = € 2.500,-, max. leenbedrag = € 25.000,-. De looptijd bedraagt 180 maanden en t/m € 7.500 ,- is de looptijd 120 maanden
 • In de toekomst wordt deze omgezet naar de zgn. 'toekomstbestendig wonen lening'

Ga naar Duurzaamheidslening voor meer info

Duurzame monumenten-lening en plus-lening

 • De Duurzame Monumenten Lening is een laagrente lening voor energiebesparende maatregelen in/aan rijksmonumentale woningen of appartementen.
 • Als zekerheid wordt het recht van hypotheek op het monument gevestigd.
 • De Duurzame Monumenten-Lening is een lening die op annuïtaire wijze wordt afgelost met een lage rente (min. 1%) voor een rentevaste periode van 10 jaar. De looptijd is max. 30 jaar.
 • De hoogte van de lening is afhankelijk van de investeringen in energie besparende maatregelen in of aan de woning of appartement. De lening voor een eigenaar-bewoner bedraagt minimaal € 2.500,- en maximaal € 25.000,-.
 • Van te voren aanvragen. Hiervoor dient men een Energiescan Monumenten te laten uitvoeren door een DuMo-adviseur, voorzien van een energieprestatieadvies.

Er is ook een Duurzame Monumenten Plus lening

Kijk hier voor meer info over de Monumenten leningen

Energiebespaarlening

 • Een lening voor energiebesparende maatregelen als isolatie, HR++ glas, zonneboiler, zonnepanelen, warmtepomp en andere energiezuinige installaties.
 • Voor ZEP+/Nul op de MeterVergoedingsvrij vervroegd aflossen
 • Tot max. € 25.000 lenen (ZEP+/Nul op de Meter tot maximaal € 65.000,-)
 • Looptijd max. 15 jaar afh. van de hoogte van de lening (voor ZEP+/ Nul op de Meter 20 jaar)

Ga naar Energiebespaarlening.nl voor meer info

Energiebespaarlening voor VvE

 • Investeringen mogelijk maken voor VvE's, bijvoorbeeld lening voor verduurzaming van een appartementencomplex
 • Persoonlijke begeleiding
 • Max. € 65.000 per appartementsrecht, Rente vanaf 1,9% (looptijd 10 jaar en evt. optie tot 30 jaar). Lening voor aanschaf zonnepanelen kan alleen i.c.m. andere energie besparende maatregel.

Ga naar Energiebespaarlening.nl voor meer info

Energiecoach voor eigenaren

 • Energierekening naar beneden brengen
 • Voor: Minima, Gelrepashouders
 • Coach die mensen helpt hun energierekening te betalen. Wordt meestal toegewezen door de energiebank

Ga naar Energiebanknederland voor meer info

Extra hypotheek voor energiebesparende maatregelen

 • De Rijksoverheid heeft per 1 januari 2016 de hypotheeknormen verruimd voor woningeigenaren die energie besparende maatregelen nemen.
 • Het extra bedrag voor energie besparende maatregelen en A++ woningen is € 9000. Het extra bedrag voor NulopdeMeter-woningen is € 25.000.
 • Het plafond van de hypotheek verruimd naar 106% (i.p.v. 100%) voor medefinanciering van energie besparende maatregelen (zie tijdelijke regeling hypothecair krediet)

Ga naar wetten.overheid.nl voor meer info over een extra hypotheek

Gelders monumentenfonds-hypotheek

 • Voor: Woningeigenaren (ook VvE's) van gemeentelijke en rijksmonumenten en beschermd stadsgezicht
 • Een lage rente lening (annuïteitenhypotheek), onder andere voor energiebesparende maatregelen voor eigenaren van monumenten en beschermd stadsgezicht
 • Voorwaarde is onder meer dat er voldoende budget is in het Gelders Monumentenfonds om een Gelderse Monumentenfonds-hypotheek toe te kennen.
 • Er is veel belangstelling voor de Gelderse Monumentenfonds-hypotheek. Op dit moment zijn er daardoor beperkt middelen beschikbaar om een laagrentende lening uit het Gelders Monumentenfonds te kunnen verstrekken.
 • Neem eerst contact op met een accountmanager van Gelderse Monumentenfonds voor de actuele stand van zaken via telefoonnummer 088 – 253 90 20.

Ga naar Gelders Monumentenfonds voor meer info

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

 • Subsidieregeling van het rijk voor zonneboilers en warmtepompen. De regeling is voor particulieren en zakelijke gebruikers. Met de ISDE stimuleert het rijk huishoudens en bedrijven om minder gas te gebruiken en meer duurzame warmte op te wekken.
 • Randvoorwaarden:
  • Deze subsidie is bestemd voor particulieren met een Burgerservicenummer (BSN) en buitenlandse particulieren met een (vakantie)woning in Nederland
  • Achteraf aanvragen t/m 31 december 2020.
  • Subsidie maximaal € 500 - €2.500 per apparaat

Ga naar de RVO website voor meer informatie

Laag Btw-tarief voor isoleren

 • De arbeidskosten voor het aanbrengen van het isolatiemateriaal aan vloeren, muren en daken bij woningen ouder dan 2 jaar vallen onder het 9%-tarief (de materialen zelf niet).
 • Voorbeelden van isolatiemateriaal zijn:
  • glaswol
  • steenwol
  • piepschuim
  • (isolatie)glas
  • polyurethaan (PUR/PIR)

Ga naar www.belastingdienst.nl voor meer info

Pioniersbijdrage afsluitkosten aardgas

 • Bijdrage voor door netbeheerder in rekening gebrachte kosten voor afsluiten aardgaskraan.
 • Voor particuliere huiseigenaren in Arnhem die zelf hun eigen woning aardgasvrij hebben gemaakt.
 • De pioniersbijdrage voor de afsluitkosten bedraagt de door de netbeheerder in rekening gebrachte afsluitkosten tot een maximum van € 300,- voor het hoogbouwtarief of van € 600,- voor het laagbouwtarief.

Ga naar de website van de gemeente Arnhem voor meer info

Subsidie energiebesparing eigen huis voor Vereniging van Eigenaren (VvE)

 • Voor: VvE’s, woonverenigingen en wooncoöperaties
 • Subsidieregeling voor VvE’s, woonverenigingen en wooncoöperaties. Voorwaarde is dat de eigenaren zelf in de woningen wonen en deze niet verhuren. Commercieel vastgoed binnen de VvE (zoals winkels of kantoren) is uitgesloten van subsidie. Er kan subsidie worden aangevraagd voor energieadvies door een gecertificeerde energieprestatieadviseur, eventueel in combinatie met procesbegeleiding en/of een meerjarenonderhoudsplan en energie besparende maatregelen, waaronder isolatiemaatregelen of een samenhangend 'zeer energiezuinig pakket'.
 • Subsidie is bedoeld voor energieadvies, procesbegeleiding, opstellen meerjarenonderhoudsplan en energiebesparende maatregelen.
 • Randvoorwaarden:
  • VvE’s, woonverenigingen en wooncoöperaties waarvan de eigenaren in de woningen wonen en deze niet verhuren
  • Energie besparende maatregelen of advies
  • Aanvraag vooraf per woning voor maatregelen, aanvraag achteraf voor energieadvies. De subsidie bedraagt maximaal 10.000 euro per woning (en 15.000 voor zeer energiezuinige maatregelen).

Ga naar RVO voor meer info

Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH)

 • Stimuleren energiebesparende isolatiemaatregelen
 • Voor: Eigenaar én bewoner
 • Subsidieregeling voor energiebesparende maatregelen (vooraf aanvragen) en energieadvies (achteraf aanvragen) in koopwoningen. De subsidie is ongeveer 20% voor minimaal twee grote isolatiemaatregelen aan bestaande koopwoningen.
 • Voor woningisolatie, aardgasvrije woning, energieneutrale woning, ventilatie, glas, dak, vloer, muur, gevel, warmteteruglevering uit ventilatielucht.
 • Randvoorwaarden:
  • Eigenaar en bewoner van een woning of VVE waarvan de eigenaren zelf in de woning wonen
  • Na 15 augustus 2019 minimaal 2 energie besparende maatregelen laten uitvoeren
  • Aanvraag gebeurt achteraf.
  • De subsidie bedraagt maximaal 10.000 euro per woning (en 15.000 voor zeer energiezuinige maatregelen).

Ga naar de RVO website voor meer informatie

SVN-pluslening (VvE's)

 • Gunstige lening voor verenigingen en stichtingen, m.n. ingezet voor sportverenigingen, scholen en VvE's.
 • Eenmalig budget, op=op
 • De rente is momenteel 1,6% en de doorlooptijd is 120 maanden

Voor meer info neem contact met maud.wolf@arnhem.nl.

Warmtefonds

 • Ten behoeve van energiebesparende investeringen in of aan eigen huis
 • Voor: Woningeigenaren en VVE's
 • Financiering voor isolatiemaatregelen en warmte-opties voor bestaande koopwoningen. Een energiebespaarlening voor woningeigenaren en VvE's met langere looptijd en (dus) lagere maandlast. Hierdoor is het voor meer woningeigenaren financieel aantrekkelijk om duurzame maatregelen te nemen.
 • Zonnepanelen kunnen maximaal 75% van de lening betreffen.
 • De financiering bedraagt maximaal 25.000 euro per woning of appartement (VvE), met enkele uitzonderingen voor zeer grote energiezuinige renovaties.
 • Looptijden van maximaal 15 jaar voor eigenaar-bewoners en maximaal 30 jaar voor VvE’s.
 • Loopt via het nationaal Energiebespaarfonds en is nu van toepassing op de energiebespaarlening. Er komt nog een financieringsproduct voor mensen die nu geen toegang hebben tot financiering maar wel moeten verduurzamen

Ga naar Energiebespaarlening.nl voor meer info

Het voelt zo lekker, m'n geld goed besteed en een bijdrage aan het milieu!

Bel voor info!

Je kunt ook contact opnemen met het Energieloket als je dat prettiger vindt.

Wij helpen je graag mee