Aanjaagfonds

Aanjaagfonds

Initiatief in je buurt? Jaag het AAN!

Geitenkamp

Het AANjaagfonds

Bewonersinitiatief?
Samen met je buren steek je tijd en energie in het duurzamer maken van je buurt. Daar wil de gemeente Arnhem graag bij helpen. Die hulp bestaat uit een subsidieregeling AANjaagfonds waarmee je een AANjager kunt inschakelen. Een AANjager is een expert die jouw duurzame initiatief op allerlei manieren kan ondersteunen. De regeling geldt zowel voor energietransitie als klimaatadaptatie.

Je kunt bijvoorbeeld denken aan:

  • Vergoeding van 'out of pocket' kosten, zoals het organiseren van een informatieavond en voor communicatiemiddelen als flyers, website, sociale media.

Ondersteuning door een AANjager:

  • bij gebruik Arnhem Aan gereedschapskist
  • bij begeleiden van wijkacties
  • bij het inzetten van energie- of klimaatonderzoek door een adviesbureau

Hier tref je een link naar het aanvraagformulier (arnhem.nl: met gebruik van DigiD) en een downloadbare versie van de Subsidieregeling AANjaagfonds zodat je kunt beoordelen of je initiatief in aanmerking komt.

Mail met het kernteam AANjagers als je een stap wilt zetten in je buurt. Het kernteam helpt je graag met het indienen van een aanvraag.

Mail nu met de aanjagers!

Het helpt enorm als je met mensen praat die al stappen hebben gezet!

Maak een afspraak!

Je kunt ook een 'face to face' gesprek aanvragen met een lid van het kernteam van AANjagers, als je dat prettiger vindt.

Wij helpen je graag mee