Scroll naar beneden
FAQ

FAQ

Alle vragen en antwoorden op een rij

Vragen over de woning waar ik woon

Energiebesparen kan iedereen. Je kunt bijvoorbeeld de verwarming een graadje lager zetten of minder lang douchen. Je kunt ook ledlampen gebruiken of tochtstrips of radiatorfolie in je huis aanbrengen. En als je een eigen huis hebt, kun je je huis beter isoleren. Denk aan vloer- en dakisolatie, maar ook aan andere ramen. Daarbij is het goed om bij elke verbouwing na te denken over een toekomst zonder aardgas. En je kunt gebruik maken van duurzamere energie, bijvoorbeeld opgewekt door zonnepanelen. Op deze website www.arnhemaan.nl staan tips en je treft een 'gereedschapskist' waar je direct mee aan de slag kunt. Je kan contact opnemen met het Energieloket van de gemeente Arnhem: en vragen naar de mogelijkheden https://www.arnhemaan.nl/mogelijkheden/energieloket/ Je kunt ook contact opnemen met Rijn en IJssel Energiediensten (REIJ-ED) en een afspraak maken met een woonwensencoach,Klik hier.

Die kijkt met je mee wat je in jouw specifieke situatie kunt doen. Op landelijke websites als www.milieucentraal.nl en www.verbeterjehuis.nl staan ook veel tips en informatie. Deze websites geven onafhankelijke informatie.

Ook als jouw buurt nog niet op korte termijn aardgasvrij wordt, kun je nu al veel doen. We willen naar een toekomst met een duurzaam gebruik van energie. Het eerste wat je kunt doen is energie besparen. Want alle energie die we niet gebruiken, hoeven we ook niet op te wekken. Aardgas en elektriciteit besparen kan al simpel en effectief door bijvoorbeeld het goed afstellen van je cv-installatie of het plaatsen van tochtstrippen. Maar denk ook eens aan vloer- en dakisolatie of het aanbrengen van dubbelglas. Dat heeft meer effect op je energierekening. Daarnaast is het belangrijk dat we de energie die we nodig hebben duurzaam opwekken. Dit kan bijvoorbeeld met zonnepanelen op daken

Alle grote en kleine maatregelen om energie te besparen zijn nuttig. ledlampen gebruiken, je radiator een graadje lager zetten en een warme trui aantrekken, minder kamers verwarmen, korter douchen, ramen en deuren dichthouden, tochtstrips en radiatorfolie aanbrengen zijn allemaal maatregelen die iedereen kan doen. Als huiseigenaar kun je isolatiemaatregelen treffen, als vloer-, dak- en spouwmuurisolatie, HR++ of drievoudig glas. Dit zijn ook investeringen die je kunt doen los van welke alternatieve warmtebron er komt in jouw buurt.

Ben je toe aan een nieuwe keuken? Dan kun je beter kiezen voor een inductie kookplaat. Nieuwe keukenapparatuur is doorgaans zuiniger dan oude. Op de website van Milieu Centraal staan nog meer handige tips voor een energiezuinige en duurzame keuken. Je kan contact opnemen met het Energieloket van de gemeente Arnhem: https://www.arnhemaan.nl/mogelijkheden/energieloket/ Als je een persoonlijk advies wilt, ook over de verduurzaming van de rest van je huis, neem dan contact op met Rijn en IJssel Energiediensten (REIJ-ED) en maak een afspraak met een woonwensencoach (https://www.rijnenijsselenergie.nl/reije-energiediensten).

Ja, er zijn nieuwe technieken te verwachten. Wachten met je huis te verduurzamen is een persoonlijke keuze, maar zou zonde zijn. Alles wat je bespaart of opwekt zorgt in ieder geval wel direct voor een lagere energierekening en meer comfort in je huis. Woon je in een buurt die kansrijk is om voor 2030 van het aardgas af te gaan en je ontvangt hiervoor een aanbieding dan is het verstandig dat je hier serieus naar kijkt. De aardgasprijs zal de komende jaren blijven stijgen, wat kan betekenen dat je straks duurder uit bent dan wanneer je op een duurzame warmtebron bent aangesloten. Daarbij maken we voor enkele buurten in samenspraak met bewoners en corporaties de keuze voor een collectieve oplossing. Niet mee doen betekent dat je dan later zelf voor een individuele oplossing moet zorgen die veelal duurder is. Ook hebben we met elkaar een opgave om ook al voor 2030 de CO2 te verminderen. Dat is ook de reden dat we kijken naar waar in Arnhem kansen zijn om buurten voor 2030 aardgasvrij te maken. Uiteindelijk moeten we voor 2050 ontzettend veel huizen aardgasvrij maken. Dit is een enorme opgave. Als we nu niet beginnen, halen we dit aantal in 2050 sowieso niet.

We kunnen op dit moment niemand verplichten om aan te sluiten op het warmtenet. Op den duur komt er een wet die gemeenten de mogelijkheid geeft je wel te verplichten van het aardgas af te gaan. Dat wordt bepaald in de zogenoemde warmtewet, die naar verwachting over twee jaar in werking treedt. Dan kan de gemeente dus buurten aanwijzen die een collectief warmtenet krijgen. Maar er zitten dan nog jaren tussen de mededeling van de gemeente en de dag dat dit dan wordt uitgevoerd. En natuurlijk mag je altijd zelf weten of je dan aansluit bij het collectief of dat je zelf zorgt dat je huis aardgas vrij wordt.

Je kan contact opnemen met het Energieloket van de gemeente Arnhem: https://www.arnhemaan.nl/mogelijkheden/energieloket/
Neem voor een advies op maat contact op met Rijn en IJssel Energiediensten (REIJ-ED), kijk op https://www.rijnenijsselenergie.nl/reije-energiediensten. Zij helpen je verder. Er zijn adviezen over simpele ingrepen maar er is ook een plan voor een langere termijn vorm te geven.

De gemeente Arnhem help VVE’s met verduurzamen: https://www.arnhemaan.nl/mogelijkheden/verduurzamen-voor-vves/
Ook Verenigingen van Eigenaren kunnen contact opnemen met Rijn en IJssel Energiediensten (REIJ-ED), kijk op https://www.rijnenijsselenergie.nl/vves. Daarnaast is er voor hen informatie te vinden op: https://www.nederlandvve.nl/vve-nieuws/vve-van-het-gas-af/

Bedrijven in de gemeente Arnhem zijn verantwoordelijk voor de helft van het energieverbruik in de stad. Ook bedrijven kunnen aan de slag met energiebesparing en verduurzamen van hun energievoorziening. Om bedrijven hiermee te helpen is er subsidie beschikbaar voor het laten uitvoeren van een energiescan. Meer informatie is te vinden op www.arnhemaan.nl/ondernemers Hier vind je ook een overzicht van subsidieregelingen en fiscale aftrekposten.

Dat ligt eraan of je een woning huurt of je eigenaar of deels eigenaar van het pand bent. Als je huurt, bepaalt de verhuurder (kan ook zijn corporatie) of jouw woning overgaat op een andere energiebron dan aardgas. Als er concrete plannen zijn om jouw woning te verduurzamen zal je woningcorporatie je hierover tijdig informeren. Bij dergelijk ingrijpende besluiten geldt doorgaans dat de woningcorporatie het draagvlak zal toetsen bij haar huurders. Op basis daarvan besluit de corporatie de plannen wel of niet door te voeren. Huurdersverenigingen kunnen ook wensen aangeven bij de woningcorporaties. Als je eigenaar van een woning bent, besluit je dit uiteraard zelf. En als je samen met anderen een Vereniging van Eigenaren vormt, ben je natuurlijk ook afhankelijk van andere leden van de VVE.

Deze kans is groot echter dat hangt af van welke wijkoplossing er wordt gekozen. Als voor een buurt of wijk individuele oplossingen goedkoper zijn, bijvoorbeeld in wijken met een lage woningdichtheid (veel vrijstaande woningen) of kleine wijken met relatief nieuwe woningen dan kun je voor een eigen systeem kiezen. Als woningeigenaar heb je ongeacht de wijkoplossing de keuze om individueel maatregelen te nemen, samen met je buren of aan te sluiten bij het bestaand initiatief in je buurt of wijk. Van een buur die al maatregelen heeft genomen, kun je veel leren, schroom niet om advies te vragen.

Er zijn meerdere acties die leuk en nuttig zijn om samen met buren te doen. Nodig een appeltaart-gespreksleider uit en vergelijk met elkaar je energierekening. Of organiseer een warmtecamerawandeling om te ontdekken waar je huis de meeste warmte verliest. Organiseer in jouw buurthuis een spreker over een duurzaam thema waar juist jullie meer over willen weten. Op www.arnhemaan.nl vind je een gereedschapskist met meer voorbeelden. Als je in een wijk of buurt samen een duurzame actie wilt opzetten dan ondersteunt de gemeente dit ook via het Aanjaagfonds.

Nee, dan heb je geen probleem. Het is leuk als het lukt om samen met de buurt de energietransitie op te pakken, maar dat hoeft natuurlijk niet. Samen iets oppakken loont vaak, bijvoorbeeld het organiseren van een collectieve inkoopactie voor het isoleren van de gevels van jullie woningen. Maar je kunt ook zonder je buren al veel doen en uiteindelijk komt iedere wijk aan de beurt om van het aardgas af te gaan.

Vanaf 1 juli 2018 is de wet zodanig aangepast dat nieuwbouw geen aardgasaansluiting meer kan krijgen.

De gemeente maakt samen met woningcorporaties en huurdersorganisaties afspraken over het verduurzamen van de huurwoningen. De ambitie van de corporaties is om te zorgen dat alle woningen gemiddeld energielabel B krijgen. Voor de specifieke plannen per wijk en de huizenblokken die worden gerenoveerd, verwijzen wij u naar de corporaties. De corporaties komen bij het verduurzamen van een huizenblok meestal ook met een aanbod voor woningeigenaren van de tussenliggende koopwoningen. Zo kunnen zij ook meedoen met de plannen van de woningcorporatie. Er zijn ook leningen die u kunt aanvragen voor het verduurzamen van uw woning. Kijk voor meer informatie op https://www.arnhem.nl/stad_en_wijken/Duurzame_energie/1/Energiebewust_wonen/Duurzame_subsidies_voor_uw_woning.

Woningcorporaties hebben meerdere redenen om te verduurzamen. Zij hebben hiervoor de zogenaamde "prestatieafspraken" gemaakt met de gemeente en huurdersverenigingen. Er zijn hierover ook landelijke afspraken. Corporaties nemen verduurzamen mee met groot onderhoud voor waardebehoud van hun woningen. Daarnaast vinden ze betaalbaarheid voor hun huurders, door een lagere energierekening, belangrijk. Voor meer informatie over de verduurzamingsplannen van corporaties kunt u contact opnemen met uw eigen corporatie.

Op www.arnhemaan.nl vindt u een overzicht van verschillende maatregelen en bespaartips die u kunt toepassen in uw woning. U vindt hier ook informatie voor huurders. Kijk hier naar de bespaartips: https://www.arnhemaan.nl/tips/

Huurders kunnen ook meedoen met de warmtecamera-wandeling of een individuele warmtescan aanvragen. Het energieadvies van een coach van de Energiebank is ook voor huurders. We verwachten de komende jaren ons aanbod voor huurders uit te breiden. Kijk ook op www.arnhemaan.nl/goede-voorbeelden/ voor goede voorbeelden uit de Arnhemse wijken en tips om meer energie te besparen.

Voor kleinere VvE’s kan dit opgelost worden met per eigenaar een set zonnepanelen en een eigen omvormer in de meterkast, zie https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/zonnepanelen/zonnepanelen-voor-kleine-vve/.

Grotere VvE’s kunnen de stroom gebruiken voor het gezamenlijke energieverbruik van bijvoorbeeld liften en verlichting in de gangen (en trappenhuizen). De stroom kan ook verdeeld worden over de bewoners in de VvE. Het Energieloket kan u verder informeren. Ga voor inspirerende voorbeelden van VvE's naar Goede voorbeelden (arnhemaan.nl).

Er zijn verschillende mogelijkheden om monumenten te verduurzamen. De maatregelen die mogelijk zijn verschillen per monument, daarom is een afspraak op locatie van belang. Het isoleren van kozijnen en ramen is zeker mogelijk, ook bij monumenten en beschermd stadsgezicht. Er zijn al veel renovaties geweest in het verleden waarbij de oude kozijnen zijn vervangen. Hierbij is isolatieglas geplaatst. Zonnepanelen zijn ook mogelijk, als deze niet zichtbaar zijn vanuit de openbare weg. Zonnepanelen kunnen vaak wel aan de achterzijde of op andere dakvlakken geplaatst worden die niet vanuit de straat zichtbaar zijn. Isolatie aan de binnenzijde is ook mogelijk, als deze maar het historisch interieur niet aantast. In alle gevallen denken we mee met maatwerkoplossingen. U kunt hiervoor contact opnemen met het Energieloket van de gemeente Arnhem via 026 - 377 3777, info@arnhemaan.nl of via het invulformulier.

Voor alle werkzaamheden aan monumenten is er een omgevingsvergunning nodig. Het is zinvol om de maatregelen in één vergunning aan te vragen; u kunt het vervolgens stap voor stap uitvoeren. In Arnhem hoeven daar geen leges voor betaald te worden.

Oude huizen hebben een hoge warmtevraag. Afhankelijk van of uw wijk voor 2030 van het aardgas afgaat kan individueel een keuze gemaakt worden door de woning zeer goed te isoleren en eventueel later te verwarmen met een hybride of een all-electric warmtepomp. Oude huizen zijn alleen geschikt voor een warmtepomp als ze heel goed geïsoleerd zijn. Maar er zijn ook hybride-warmtepompen, die werken bij minder goed geïsoleerde woningen en i.c.m. de cv-installatie. De warmtepomp werkt dan in de herfst en lente, en in de winter als het niet heel koud is. Als het heel koud is gaat de cv-installatie aan. De hybride warmtepomp levert vaak al een aardgasbesparing op van ca 40% tot 60%. Deze oplossing is heel goed voor oude wijken die voorlopig niet aardgasvrij worden, want het geeft veel besparing op aardgas.

Op www.arnhemaan.nl vindt u een overzicht van verschillende maatregelen die u kunt toepassen in uw woning. U kunt kijken onder 'Gereedschappen' en 'Bespaartips'.

De energie-/woonwensencoach zal energiebewust ventileren altijd meenemen in zijn/haar advies. Energiebewust ventileren kan bijvoorbeeld door in de ochtend eerst een aantal ramen een half uur open te zetten om de ruimtes te luchten en daarna pas de cv / verwarming aan te zetten. Er zijn ventilatiesystemen met een Warmte Terug Win (WTW) functie, kijk voor meer info op www.milieucentraal.nl/energie-besparen/ventilatie/slim-en-energiezuinig-ventileren/.

Kosten en baten

Dit is lastig te zeggen, omdat dit afhangt van of je een huurwoning of een koopwoning hebt, wat er in jouw woning nodig is en of je individueel of collectieve maatregelen neemt.

Voor huurders geldt dat de verhuurder de isolatiemaatregelen betaalt. Het kan zijn dat de verhuurder dan de huur verhoogt. Dit mogen ze in beperkte mate doen. Dit omdat het comfort in je woning omhoog gaat en je energielasten omlaag, omdat je in een beter geïsoleerde woning in principe minder verbruikt. Zo blijven de woonlasten gelijk.

Voor woningeigenaren vraagt de overstap van aardgas naar een andere energiebron meestal om een grotere investering. Zeker als dit gepaard gaat met het isoleren van je woning waarmee je kunt aansluiten op een lage of middentemperatuur warmte. Ook hiervoor geldt weer dat de investering die je doet om je huis te isoleren zich grotendeels terugverdient door het comfort die je er voor terugkrijgt en een lagere energierekening. Ook wordt je huis meer waard als je investeert in isolerende maatregelen. Verder zijn de kosten onder andere afhankelijk van, het woningtype (zoals vrijstaand, tussenwoning, appartement) en de mate waarin de woning al geïsoleerd is. Aansluiten op momenten dat je om andere redenen je huis gaat verbouwen, levert vaak voordeel op. Door samen met je buren en/of wijkgenoten op te trekken, of mee te doen met een collectieve actie in je wijk, kun je schaalvoordeel behalen.

Er zijn meerdere subsidiemogelijkheden voor het verduurzamen van je eigen woning. Een voorbeeld is de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE). Een deel van de aanschafkosten van bijvoorbeeld een warmtepomp of zonneboiler kun je nu nog terugkrijgen. Over de aanschaf van zonnepanelen kun je de btw terugvragen. Ook is er een subsidie op isolatie (SEEH) als je twee of meer maatregelen treft krijg je 20% van je investering terug in de vorm van subsidie. De subsidiemogelijkheden en duurzame leningen van de gemeente zijn op deze site te vinden. Kijk even (op homepagina) via de buttons huurder, eigenaren of ondernemer/vereniging welke regelingen voor u van toepassing zijn.

Voor woningeigenaren met spaargeld is investeren in uw eigen huis juist nu interessant. De rente is nog laag en levert op de bank niet veel op. Veel energiebesparende maatregelen hebben een hoger rendement. Ook kun je energiebesparende maatregelen vaak financieren via een hypotheek. Steeds meer banken stimuleren dit. Op dit moment kun je zelfs € 9.000, - extra lenen zonder dat je opnieuw naar de notaris moet. De hypotheekrente staat erg laag en je kunt deze rente fiscaal aftrekken. Huurders kunnen ook profiteren van financiële regelingen. Kijk als huurder hier en als huiseigenaar hier voor meer info.

Er is een Arnhemse Duurzaamheidslening en een landelijke energiebespaarlening waarmee je tegen een gunstige rente geld kunt lenen om je woning ter verduurzamen. Het aanvragen van een lening is makkelijker dan het afsluiten van een nieuwe hypotheek en je betaalt geen afsluitkosten. De leningen hebben een lage rente en goede voorwaarden en gelden voor bedragen van € 2.500, - tot € 25.000, -. Bij de landelijke energiebespaarlening kan je voor een Zeer Energiezuinig Pakket zelfs tot € 50.000, - lenen en voor een Nul op de Meter (NoM) renovatie kun je zelfs tot € 65.000, - lenen. De Arnhemse duurzaamheidslening heeft een iets gunstiger rente dan de landelijke energiebespaarlening. Met de landelijke energiebespaarlening komen meer maatregelen in aanmerking voor financiering. Ook kunnen VvE's een lening aanvragen (vanaf acht appartementen). De Arnhemse duurzaamheidslening wordt voor de zomer omgezet in een Toekomst Bestendig Wonen Lening, waarmee naast voor energiemaatregelen, ook geld geleend kan worden voor maatregelen om je huis toekomst- en levensloopbestendig te maken. https://www.energiebespaarlening.nl/warmtefonds-van-start-bij-het-nationaal-energiebespaarfonds/

Ja, de gemeente komt particuliere woningeigenaren tijdelijk tegemoet om hun woning volledig van het aardgas af te sluiten. De afsluitkosten voor een begane grondwoning zijn € 687,- (prijspeil 2019). Eigenaar die ook wonen in deze woning, kunnen hiervoor maximaal € 600,- subsidie krijgen. Eigenaren van appartementen krijgen een rekening van € 366, - (prijspeil 2019) voor de afsluitkosten en kunnen (als zij ook in het appartement wonen) een subsidie van maximaal € 300, - krijgen. Maar er geldt wel wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Er worden subsidies verleent zolang er budget is of tot uiterlijk 31 december 2021. De Tweede Kamer heeft in 2019 een motie aangenomen om de afsluitkosten van je netwerkbeheerder te halveren. Je krijgt dan maximaal vergoed wat je moet betalen.

Een cv-ketel gaat gemiddeld 15 jaar mee. Nu we gaan stoppen met aardgas, is het niet altijd logisch om een nieuwe cv-ketel aan te schaffen. Wanneer uw buurt niet voor 2030 aardgasvrij zal worden, kun je gerust nog een ketel aanschaffen. Er zijn ook tweedehandsketels op de markt. U kunt er ook voor kiezen een cv-ketel te huren. Dit kost voor een gemiddelde tussenwoning ongeveer 30 euro per maand. U kunt natuurlijk ook voor een klimaatvriendelijker oplossing kiezen, zoals een (hybride)warmtepomp. Voorwaarde is dan wel dat uw woning goed is geïsoleerd. Voor wie een nieuwe cv-ketel overweegt heeft Milieu Centraal goede tips (zie www.milieucentraal.nl).

Bij de Arnhemse aanpak van de wijkgerichte energietransitie is één van de uitgangspunten dat betaalbaarheid, betrouwbaarheid en zekerheid voor de eindgebruiker voorop staan. Bij het vaststellen van de Arnhemse aanpak is door de gemeenteraad een amendement aangenomen waarin staat dat het uitgangspunt is dat kosten voor bewoners minimaal gelijk blijven of dalen door een lagere energierekening. Kijk voor informatie over alle financiële regelingen op www.arnhemaan.nl/gereedschap/financiele-regelingen-woningeigenaren/. Hier vindt u ook informatie over de Toekomstbestendig Wonen Lening. Met de Toekomstbestendig Wonen Lening kunt u tegen een lage rente (vanaf 1,6%) tot € 50.000 lenen voor het nemen van energiemaatregelen én voor het levensloop geschikt maken van uw woning zodat u langer zelfstandig thuis kunt wonen.

Het is nog onduidelijk of vanaf 2023 de salderingsregeling voor zonnepanelen afgebouwd gaat worden. De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel van de vertrokken minister Wiebes controversieel verklaard. Dat betekent dat een nieuwe, volwaardige kabinet zich over het wetsvoorstel zal buigen.

Salderen maakt zonnepanelen extra aantrekkelijk omdat je belastingvoordeel krijgt op zonnestroom die je aan het net 'terug' levert. Stel dat de salderingsregeling vanaf 2023 geleidelijk wordt afgebouwd. Dan is er in 2031 geen belastingvoordeel meer en krijg je alleen nog een 'terugleververgoeding' van je energieleverancier. Voor huishoudens die al zonnepanelen hebben of binnenkort nog investeren in zonnepanelen, wordt met deze afbouw van salderen een gemiddelde terugverdientijd van circa 7 jaar verwacht.

Ook als salderen niet meer mogelijk is en de terugverdientijd langer wordt zijn zonnepanelen een aantrekkelijke investering. Omdat je eerst zelf de stroom gebruikt of opslaat in een eigen energieopvang, bijvoorbeeld in de accu van een elektrische auto of wellicht een buurtopslag in de toekomst. De energieontwikkelingen gaan snel en in 2031 zijn er vast nieuwe mogelijkheden voor energieopslag. En daarnaast krijgt u nog steeds een terugleververgoeding van uw energieleverancier voor de stroom die u niet gebruikt.

Mijn buurt

Eind 2021 stelt de gemeenteraad de Transitievisie Warmte vast. Daarin staat beschreven hoe woningen en gebouwen naar verwachting in de toekomst op een duurzame manier verwarmd kunnen worden. Er wordt ook beschreven welke stappen daarvoor nodig zijn en waar we beginnen met de warmtetransitie.

De visie is tot stand gekomen op basis van onderzoek en in nauwe samenwerking met corporaties en de netbeheerder. Er worden tien buurten benoemd die kansrijk lijken om voor 2030 van het aardgas af te gaan. De rest van de stad is dan tussen 2030 en 2050 aan de beurt.

Deze kansrijke buurten zijn Kronenburg, Elderveld-Noord, Hoogkamp, Plattenburg, Saksen Weimar, Nieuw Monnikenhuizen, Stadseiland, Plantagebuurt/Nieuwe Aa, Tuin van Elden en Immerloo (met koppelkans voor 't Duifje).

In deze tien buurten gaan we samen met de bewoners en onze partners de komende tijd de plannen verder uitwerken.

In de kansrijke buurten die mogelijk voor 2030 van het aardgas gaan, neemt de gemeente het initiatief om met de bewoners van de buurt in gesprek te gaan. Samen met bewoners, wijkinitiatieven en stakeholders onderzoeken we of het kansrijk is om voor 2030 van het aardgas te gaan. Als je in een andere wijk woont, kun je met de gemeente in gesprek gaan over de energietransitie in het wijkgesprek dat we in jouw wijk of buurt organiseren. Op www.arnhemaan.nl is meer informatie te vinden en in de agenda op deze site is te zien waar wat gepland is.

Samen met de woningcorporaties en de netbeheerder hebben we onderzocht welke wijken of buurten (of delen hiervan) kansrijk zijn om voor 2030 van het aardgas te gaan, bijvoorbeeld omdat er een duurzame bron in de wijk is of dat de huizen relatief nieuw zijn en er daarom al goed geïsoleerd zijn. Deze buurten hebben we aangemerkt als kansrijk en uw buurt hoort hier dus bij. In deze kansrijke buurten onderzoeken we samen of het ook haalbaar is om (mogelijk delen van ) deze wijken of buurten voor 2030 aardgasvrij te maken. Uiteindelijk moet uit de samenwerking met de bewoners, initiatieven en organisaties in de buurt blijken of dat echt zo is.

Samen met de corporaties en de netbeheerder hebben we onderzocht welke buurten kansrijk zijn om voor 2030 van het aardgas te gaan, bijvoorbeeld omdat er een duurzame bron in de wijk is of omdat de huizen relatief nieuw zijn en er daarom goed geïsoleerd zijn. Deze buurten hebben we aangemerkt als kansrijk. Ook kunnen we niet overal tegelijk starten. Daarom hebben we gekozen voor een diversiteit aan buurten, met verschillende technieken en op verschillende plekken in de stad. Hierdoor doen we veel ervaring op waarmee na 2030 aan de slag kunnen in de andere wijken. Jouw buurt hoort hier dus op dit moment niet bij. In jouw buurt is het belangrijk om te beginnen met energiebesparen, want alles wat je niet verbruikt hoef je ook niet op te wekken.

Veel duurzame initiatieven in Arnhem zijn te vinden op www.arnhemaan.nl. Voorbeelden die bij ons bekend zijn vind je terug op de kaart die je op de homepage treft. Zoek ook eens op deze site op Storymaps, dat zijn de energieverhalen van de wijken. Ook is op deze website informatie te vinden van initiatieven waarin de gemeente het voortouw neemt.

Het warmtenet van Vattenfall (voorheen Nuon) loopt op een aantal plekken door de stad. Dit warmetnet gebruikt warmte van de AVR in Duiven met een hoge temperatuur. Er zijn woningen en gebouwen in Arnhem die echt afhankelijk zijn van warmtelevering met een hoge temperatuur, denk aan monumentale gebouwen of buurten waar geen alternatieve bron dichtbij aanwezig is. Daarom vinden wij het wenselijk dit warmtenet voor deze gebouwen en buurten te gebruiken.

Binnen de gemeente Arnhem streven wij naar open warmtenetten, waar uiteindelijk meerdere leveranciers en meerdere bronnen op aangesloten kunnen worden. Eigenlijk net zoals het nu werkt bij het kiezen van je leverancier voor de levering van aardgas en elektra. Voor de aanleg van een warmtenet moeten echter grote investeringen gedaan worden. Deze investeringen worden vaak deels gedaan door de leverancier in ruil voor het recht om warmte te mogen leveren. Als we in een wijk of buurt met een leverancier aan de slag gaan maken we in overleg met de bewoners goede afspraken met de leverancier over de warmtetarieven voor de periode dat ze warmte mogen leveren.

Ja, voor warmtepompen en isoleren is er een landelijke subsidieregeling beschikbaar, namelijk de ISDE-subsidieregeling. Kijk voor meer informatie over alle regelingen op https://www.arnhemaan.nl/mogelijkheden/financiele-regelingen-woningeigenaren/.

Beleid gemeente

Om de landelijke en internationale klimaatdoelstellingen te halen werken we in Arnhem aan de energietransitie voor gebouwen door samen te besparen op stookkosten en elektriciteit. De energie die we nodig hebben wekken we zoveel mogelijk op met duurzame energiebronnen, zoals zonnepanelen. het doel is dat alle gebouwen in Arnhem in 2050 aardgasvrij en energieneutraal zijn.

We gaan in 2020-2021 in alle wijken met inwoners in gesprek over hoe je energie kunt besparen in je woning. Ook onderzoeken we samen met inwoners, wijkinitiatieven, bedrijven en instellingen welke buurten als eerste over kunnen stappen op een duurzamere energiebron voor het verwarmen van woningen en gebouwen, om te koken en te douchen. Daar waar de situatie het meest kansrijk is zullen we als eerst starten.

In Arnhem doen we het samen met inwoners, wijkinitiatieven en andere betrokkenen in de wijk. We doen het ook eerlijk, de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten en iedereen draagt naar vermogen zijn steentje bij. Arnhemmers die het niet kunnen betalen helpen wij met energiecoaches en financiële regelingen om woningen te isoleren of om over te stappen naar een duurzame warmtebron. We streven naar het meest duurzame alternatief voor aardgas. Waarbij we zoveel mogelijk gebruik maken van warmtebronnen met restwarmte die in de wijk - dichtbij - aanwezig zijn.

Tien buurten in Arnhem lijken kansrijk om voor 2030 van het aardgas af te gaan. Deze zijn Kronenburg, Elderveld-Noord, Hoogkamp, Plattenburg, Saksen Weimar, Nieuw Monnikenhuizen, Stadseiland, Plantagebuurt/Nieuwe Aa, Tuin van Elden en Immerloo (met koppelkans voor 't Duifje).

De komende jaren werken we de plannen verder uit en onderzoeken we samen met bewoners, wijkinitiatieven en andere betrokkenen of dat ook echt haalbaar is.

In de buurten in Arnhem waar kansen zijn om voor 2030 van het aardgas te gaan, neemt de gemeente het initiatief om met de bewoners in gesprek te gaan. Samen met bewoners, wijkinitiatieven en andere organisaties zoals woningbouwcorporaties, energiemaatschappijen, advies-/ en technische organisaties onderzoeken we of dit ook echt haalbaar is.

Als je in een andere wijk woont, kan je je vragen en behoeften bij de energietransitie met ons delen via het Arnhem Aan loket. We gaan ook, voor een groot deel samen met bestaande wijkinitiatieven, gesprekken voeren in de wijk. In de agenda kun je zien of we binnenkort bij jouw in de wijk staan. Daarnaast kun je uiteraard, zoals inmiddels vele Arnhemmers doen, zelf met initiatieven komen. Daarbij kun je ondersteuning krijgen via de Arnhemse aanjagers en het aanjaagfonds.

Wanneer we panden onderhouden of renoveren, zorgen we ervoor dat we de panden ook energiezuiniger maken. Bijvoorbeeld door het aanbrengen van ledverlichting, het plaatsen HR++ glas, het plaatsen nieuwe en juist instellen van installaties, gebouwbeheerssysteem, frequentieregelaars, aanbrengen van zonnepanelen en slimme meters. Dit hebben we al bij veel panden van de gemeente gedaan. Ook liggen er 5350 zonnepanelen op gemeentelijke panden.

De gemeente kan u op dit moment niet verplichten om van het aardgas af te gaan. Op den duur komt er een wet die gemeenten wel de mogelijkheid geeft om dit te doen. Dat wordt bepaald in de zogenoemde Warmtewet, die naar verwachting over twee jaar in werking treedt. Dan kan de gemeente dus buurten aanwijzen die aardgasvrij worden, bijvoorbeeld als er een collectief warmtenet komt. Maar er zitten wel nog jaren tussen de mededeling van de gemeente en de dag dat dit wordt uitgevoerd (ca. 8 jaar). En natuurlijk mag u altijd zelf bepalen of u zich dan aansluit bij het collectief (warmtenet) of dat u zelf zorgt dat uw woning aardgasvrij wordt.

Ja, er zijn nieuwe technieken te verwachten. Wachten met je huis verduurzamen is een persoonlijke keuze, maar dat zou zonde zijn. Alles wat je bespaart of opwekt zorgt in ieder geval wel direct voor een lagere energierekening en meer comfort in je huis. Als je je goed laat informeren, bijvoorbeeld via deze website en ArnhemAAN, dan kun je nu al slimme stappen maken, zowel voor je portemonnee als voor het milieu.

Op deze website onder het kopje 'Financieel' vind je een overzicht van welke mogelijkheden er zijn voor een subsidie of het gunstig lenen van geld om je woning te verduurzamen. Zo kun je een deel van de aanschafkosten van bijvoorbeeld een warmtepomp of zonneboiler terugkrijgen, is er subsidie op isolatie en kun je een tegemoetkoming krijgen voor de kosten om het aardgas af te laten sluiten. De gemeente Arnhem biedt een gunstige duurzaamheidslening, maar er zijn ook landelijke energiespaarleningen.

Je kan contact opnemen met het Energieloket van de gemeente Arnhem: https://www.arnhemaan.nl/mogelijkheden/energieloket/
Neem voor een advies op maat contact op met Rijn en IJssel Energiediensten (REIJ-ED), kijk op https://www.rijnenijsselenergie.nl/reije-energiediensten. Zij helpen je verder. Ook als jouw woning onderdeel is van een Vereniging van Eigenaren, je een onderneming bent of in een huurhuis woont, geven zij advies op maat.

Ja, dat kan. Ieder jaar doen particulieren mee met de landelijke duurzame huizenroute. Op twee zaterdagen in november kun je dan hun woningen bezoeken, waar je dan een toelichting krijgt over hoe zij hun woning hebben verduurzaamd. Kijk voor meer informatie en welke Arnhemse woningen meedoen op www.duurzamehuizenroute.nl

In Nederland worden vrijwel alle woningen verwarmd met aardgas. Aardgas is een fossiele brandstof. Wil je stoppen met fossiele brandstoffen, dan moet je ook stoppen met aardgas. Een andere reden is dat ook de mensen in Groningen rustig en veilig willen wonen.

Nederland is door het gebruik van aardgas eigenlijk al een stuk verder in de energietransitie. In Duitsland worden veel woningen nog verwarmd met stookolie en dat zorgt voor een hogere CO₂ uitstoot dan aardgas. Het gebruik van aardgas is dan een tijdelijke tussenstap die veel CO₂ vermindering oplevert (maar nog niet fossielvrij is). Duitsland is overigens weer veel verder met de grootschalige opwek van zonne-energie en windenergie. Zo draagt elk land op zijn manier bij aan een CO₂-neutraal klimaat.

Bij warmtebronnen denken we - voor de wijken die voor 2030 aardgasvrij worden - aan lokale bronnen. Er zijn verschillende duurzame alternatieven voor aardgas. Voor de meeste huizen in Arnhem geldt dat ze in de toekomst (na isolatie) goed verwarmd kunnen worden met een lage of midden ­temperatuur tussen de 25 en 70 graden. Dit kan bijvoorbeeld met warmte uit oppervlaktewater (aquathermie), een datacenter, een zonneveld (zonthermie), de rioolzuivering (riothermie) of de bodem (geothermie). Bij nieuwbouw denken we aan warmtepompen. Voor de wijken die na 2030 aardgasvrij worden hebben we de warmtebron nog niet bepaald. Deels kan dit stadswarmte zijn. Bij bijvoorbeeld oude woningen die moeilijk verder te isoleren zijn biedt stadswarmte een oplossing. Het levert namelijk hoge temperatuur warmte. Individueel kan een keuze gemaakt worden door de woning zeer goed te isoleren en eventueel later te verwarmen met een hybride of een all-electric warmtepomp. Er zijn na 2030 weer nieuwe technieken en ontwikkelingen. Wellicht zijn we dan zover dat er een collectief energiesysteem gaat komen. Dat is nu nog niet aan te geven.

In heel Nederland hebben we afgesproken dat we voor 2050 klimaatneutraal zijn en aardgasvrij wonen, zodat we niet meer bijdragen aan klimaatverandering. Dit doen we in Arnhem stap voor stap met een aanpak die past bij de wijk. We gaan alleen van het aardgas af als het ook echt kan, dat betekent als het haalbaar en betaalbaar is. Dat zoeken we nu uit. Voor sommige wijken denken we dat het voor 2030 haalbaar én betaalbaar is. Bijvoorbeeld vanwege de type woningen, dichtheid van de bebouwing en aanwezigheid van een lokale warmtebron in de omgeving. Andere wijken zijn na 2030 aan de beurt.

Als gemeente Arnhem streven wij naar open warmtenetten, waar uiteindelijk meerdere leveranciers en meerdere bronnen op aangesloten kunnen worden. Eigenlijk net zoals het nu werkt bij het kiezen van je energieleverancier voor de levering van aardgas en elektriciteit. Voor de aanleg van een warmtenet moeten echter grote investeringen gedaan worden. Deze investeringen worden vaak deels gedaan door de leverancier in ruil voor het recht om warmte te mogen leveren. Als we in een wijk of buurt met een leverancier aan de slag gaan maken we in overleg met bewoners goede afspraken over de warmtetarieven in de periode waarin de leverancier warmte mag leveren. De netbeheerder (Liander) wordt daar uiteraard ook bij betrokken.

Het aandeel groene stroom in Nederland groeit snel. In 2019 was dit 18%, nu is dit al 25%. Het percentage groeit snel en volgens de landelijke klimaatdoelen moet het 100% zijn in 2050. Waarschijnlijk zal de toename in warmtepompen gelijk opgaan met de toename van groene stroom. Dus de verwachting is dat er voldoende groene stroom beschikbaar is voor warmtepompen. Daarnaast is het voordelig om de stroom voor een warmtepomp met eigen zonnepanelen op te wekken. De aankoop van de zonnepanelen is namelijk in circa 7 tot 8 jaar terug te verdienen.

Waterstof is mogelijk een goed alternatief voor aardgas. Het voordeel van waterstof is dat je er energie mee opslaat. Het nadeel is dat het geen energiebron is en dat het juist veel energie kost om ‘groene’ waterstof te maken. Op momenten dat de duurzame opwekking in Arnhem niets oplevert of zelfs afgeschakeld moet worden (bij te veel aanbod van stroom op het net), kan het wel een goede oplossing zijn. De duurzame energie kan worden opgeslagen om later te gebruiken. In Arnhem is een flink aantal bedrijven bezig met waterstoftechnologie. Daarom wil gemeente Arnhem graag kijken naar innovatieve oplossingen voor het inzetten van waterstof als energiedrager. Dit vooral voor zware industrie en transport. De inzet van waterstofgas in de toekomst voor gebouwen en woningen is waarschijnlijk beperkt.

Wij helpen je graag mee

hero3.jpg

Duurzaam wonen is ook gewoon prettig wonen

Check hoe anderen al volop bezig zijn...

lees meer