Scroll naar beneden
FAQ

FAQ

Alle vragen en antwoorden op een rij

Vragen over de woning waar ik woon

Energiebesparen kan iedereen. Je kunt bijvoorbeeld de verwarming een graadje lager zetten of minder lang douchen. Je kunt ook ledlampen gebruiken of tochtstrips of radiatorfolie in je huis aanbrengen. En als je een eigen huis hebt, kun je je huis beter isoleren. Denk aan vloer- en dakisolatie, maar ook aan andere ramen. Daarbij is het goed om bij elke verbouwing na te denken over een toekomst zonder aardgas. En je kunt gebruik maken van duurzamere energie, bijvoorbeeld opgewekt door zonnepanelen. Op deze website www.arnhemaan.nl staan tips en je treft een 'gereedschapskist' waar je direct mee aan de slag kunt. Je kunt ook contact opnemen met het Energie Loket Midden Gelderland en een afspraak maken met een energiecoach. Die kijkt met je mee wat je in jouw specifieke situatie kunt doen. Op landelijke websites als www.milieucentraal.nl en www.verbeterjehuis.nl staan ook veel tips en informatie. Deze websites geven onafhankelijke informatie.

Ook als jouw buurt nog niet op korte termijn aardgasvrij wordt, kun je nu al veel doen. We willen naar een toekomst met een duurzaam gebruik van energie. Het eerste wat je kunt doen is energie besparen. Want alle energie die we niet gebruiken, hoeven we ook niet op te wekken. Aardgas en elektriciteit besparen kan al simpel en effectief door bijvoorbeeld het goed afstellen van je cv-installatie of het plaatsen van tochtstrippen. Maar denk ook eens aan vloer- en dakisolatie of het aanbrengen van dubbelglas. Dat heeft meer effect op je energierekening. Daarnaast is het belangrijk dat we de energie die we nodig hebben duurzaam opwekken. Dit kan bijvoorbeeld met zonnepanelen op daken

Alle grote en kleine maatregelen om energie te besparen zijn nuttig. ledlampen gebruiken, je radiator een graadje lager zetten en een warme trui aantrekken, minder kamers verwarmen, korter douchen, ramen en deuren dichthouden, tochtstrips en radiatorfolie aanbrengen zijn allemaal maatregelen die iedereen kan doen. Als huiseigenaar kun je isolatiemaatregelen treffen, als vloer-, dak- en spouwmuurisolatie, HR++ of drievoudig glas. Dit zijn ook investeringen die je kunt doen los van welke alternatieve warmtebron er komt in jouw buurt.

Ben je toe aan een nieuwe keuken? Dan kun je beter kiezen voor een inductie kookplaat. Nieuwe keukenapparatuur is doorgaans zuiniger dan oude. Op de website van Milieu Centraal staan nog meer handige tips voor een energiezuinige en duurzame keuken. Als je een persoonlijk advies wilt, ook over de verduurzaming van de rest van je huis, neem dan contact op met het Energie Loket Midden Gelderland (www.elmg.nl).

Ja, er zijn nieuwe technieken te verwachten. Wachten met je huis te verduurzamen is een persoonlijke keuze, maar zou zonde zijn. Alles wat je bespaart of opwekt zorgt in ieder geval wel direct voor een lagere energierekening en meer comfort in je huis. Woon je in een buurt die kansrijk is om voor 2030 van het aardgas af te gaan en je ontvangt hiervoor een aanbieding dan is het verstandig dat je hier serieus naar kijkt. De aardgasprijs zal de komende jaren blijven stijgen, wat kan betekenen dat je straks duurder uit bent dan wanneer je op een duurzame warmtebron bent aangesloten. Daarbij maken we voor enkele buurten in samenspraak met bewoners en corporaties de keuze voor een collectieve oplossing. Niet mee doen betekent dat je dan later zelf voor een individuele oplossing moet zorgen die veelal duurder is. Ook hebben we met elkaar een opgave om ook al voor 2030 de CO2 te verminderen. Dat is ook de reden dat we kijken naar waar in Arnhem kansen zijn om buurten voor 2030 aardgasvrij te maken. Uiteindelijk moeten we voor 2050 ontzettend veel huizen aardgasvrij maken. Dit is een enorme opgave. Als we nu niet beginnen, halen we dit aantal in 2050 sowieso niet.

We kunnen op dit moment niemand verplichten om aan te sluiten op het warmtenet. Op den duur komt er een wet die gemeenten de mogelijkheid geeft je wel te verplichten van het aardgas af te gaan. Dat wordt bepaald in de zogenoemde warmtewet, die naar verwachting over twee jaar in werking treedt. Dan kan de gemeente dus buurten aanwijzen die een collectief warmtenet krijgen. Maar er zitten dan nog jaren tussen de mededeling van de gemeente en de dag dat dit dan wordt uitgevoerd. En natuurlijk mag je altijd zelf weten of je dan aansluit bij het collectief of dat je zelf zorgt dat je huis aardgas vrij wordt.

Neem voor een advies op maat contact op met het Energie Loket Midden Gelderland, kijk op www.elmg.nl Zij helpen je verder. Er zijn adviezen over simpele ingrepen maar er is ook een plan voor een langere termijn vorm te geven.

Ook Verenigingen van Eigenaren kunnen contact opnemen met het Energie Loket Midden Gelderland, www.elmg.nl Daarnaast is er voor hen informatie te vinden op: https://www.nederlandvve.nl/vve-nieuws/vve-van-het-gas-af/

Bedrijven in de gemeente Arnhem zijn verantwoordelijk voor de helft van het energieverbruik in de stad. Ook bedrijven kunnen aan de slag met energiebesparing en verduurzamen van hun energievoorziening. Om bedrijven hiermee te helpen is er subsidie beschikbaar voor het laten uitvoeren van een energiescan. Meer informatie is te vinden op www.arnhemaan.nl/ondernemers Hier vind je ook een overzicht van subsidieregelingen en fiscale aftrekposten.

Dat ligt eraan of je een woning huurt of je eigenaar of deels eigenaar van het pand bent. Als je huurt, bepaalt de verhuurder (kan ook zijn corporatie) of jouw woning overgaat op een andere energiebron dan aardgas. Als er concrete plannen zijn om jouw woning te verduurzamen zal je woningcorporatie je hierover tijdig informeren. Bij dergelijk ingrijpende besluiten geldt doorgaans dat de woningcorporatie het draagvlak zal toetsen bij haar huurders. Op basis daarvan besluit de corporatie de plannen wel of niet door te voeren. Huurdersverenigingen kunnen ook wensen aangeven bij de woningcorporaties. Als je eigenaar van een woning bent, besluit je dit uiteraard zelf. En als je samen met anderen een Vereniging van Eigenaren vormt, ben je natuurlijk ook afhankelijk van andere leden van de VVE.

Deze kans is groot echter dat hangt af van welke wijkoplossing er wordt gekozen. Als voor een buurt of wijk individuele oplossingen goedkoper zijn, bijvoorbeeld in wijken met een lage woningdichtheid (veel vrijstaande woningen) of kleine wijken met relatief nieuwe woningen dan kun je voor een eigen systeem kiezen. Als woningeigenaar heb je ongeacht de wijkoplossing de keuze om individueel maatregelen te nemen, samen met je buren of aan te sluiten bij het bestaand initiatief in je buurt of wijk. Van een buur die al maatregelen heeft genomen, kun je veel leren, schroom niet om advies te vragen.

Er zijn meerdere acties die leuk en nuttig zijn om samen met buren te doen. Nodig een appeltaart-gespreksleider uit en vergelijk met elkaar je energierekening. Of organiseer een warmtecamerawandeling om te ontdekken waar je huis de meeste warmte verliest. Organiseer in jouw buurthuis een spreker over een duurzaam thema waar juist jullie meer over willen weten. Op www.arnhemaan.nl vind je een gereedschapskist met meer voorbeelden. Als je in een wijk of buurt samen een duurzame actie wilt opzetten dan ondersteunt de gemeente dit ook via het Aanjaagfonds.

Nee, dan heb je geen probleem. Het is leuk als het lukt om samen met de buurt de energietransitie op te pakken, maar dat hoeft natuurlijk niet. Samen iets oppakken loont vaak, bijvoorbeeld het organiseren van een collectieve inkoopactie voor het isoleren van de gevels van jullie woningen. Maar je kunt ook zonder je buren al veel doen en uiteindelijk komt iedere wijk aan de beurt om van het aardgas af te gaan.

Vanaf 1 juli 2018 is de wet zodanig aangepast dat nieuwbouw geen aardgasaansluiting meer kan krijgen.

Kosten en baten

Dit is lastig te zeggen, omdat dit afhangt van of je een huurwoning of een koopwoning hebt, wat er in jouw woning nodig is en of je individueel of collectieve maatregelen neemt.

Voor huurders geldt dat de verhuurder de isolatiemaatregelen betaalt. Het kan zijn dat de verhuurder dan de huur verhoogt. Dit mogen ze in beperkte mate doen. Dit omdat het comfort in je woning omhoog gaat en je energielasten omlaag, omdat je in een beter geïsoleerde woning in principe minder verbruikt. Zo blijven de woonlasten gelijk.

Voor woningeigenaren vraagt de overstap van aardgas naar een andere energiebron meestal om een grotere investering. Zeker als dit gepaard gaat met het isoleren van je woning waarmee je kunt aansluiten op een lage of middentemperatuur warmte. Ook hiervoor geldt weer dat de investering die je doet om je huis te isoleren zich grotendeels terugverdient door het comfort die je er voor terugkrijgt en een lagere energierekening. Ook wordt je huis meer waard als je investeert in isolerende maatregelen. Verder zijn de kosten onder andere afhankelijk van, het woningtype (zoals vrijstaand, tussenwoning, appartement) en de mate waarin de woning al geïsoleerd is. Aansluiten op momenten dat je om andere redenen je huis gaat verbouwen, levert vaak voordeel op. Door samen met je buren en/of wijkgenoten op te trekken, of mee te doen met een collectieve actie in je wijk, kun je schaalvoordeel behalen.

Er zijn meerdere subsidiemogelijkheden voor het verduurzamen van je eigen woning. Een voorbeeld is de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE). Een deel van de aanschafkosten van bijvoorbeeld een warmtepomp of zonneboiler kun je nu nog terugkrijgen. Over de aanschaf van zonnepanelen kun je de btw terugvragen. Ook is er een subsidie op isolatie (SEEH) als je twee of meer maatregelen treft krijg je 20% van je investering terug in de vorm van subsidie. De subsidiemogelijkheden en duurzame leningen van de gemeente zijn op deze site te vinden. Kijk even (op homepagina) via de buttons huurder, eigenaren of ondernemer/vereniging welke regelingen voor u van toepassing zijn.

Voor woningeigenaren met spaargeld is investeren in uw eigen huis juist nu interessant. De rente is nog laag en levert op de bank niet veel op. Veel energiebesparende maatregelen hebben een hoger rendement. Ook kun je energiebesparende maatregelen vaak financieren via een hypotheek. Steeds meer banken stimuleren dit. Op dit moment kun je zelfs € 9.000, - extra lenen zonder dat je opnieuw naar de notaris moet. De hypotheekrente staat erg laag en je kunt deze rente fiscaal aftrekken. Huurders kunnen ook profiteren van financiële regelingen. Kijk als huurder hier en als huiseigenaar hier voor meer info.

Er is een Arnhemse Duurzaamheidslening en een landelijke energiebespaarlening waarmee je tegen een gunstige rente geld kunt lenen om je woning ter verduurzamen. Het aanvragen van een lening is makkelijker dan het afsluiten van een nieuwe hypotheek en je betaalt geen afsluitkosten. De leningen hebben een lage rente en goede voorwaarden en gelden voor bedragen van € 2.500, - tot € 25.000, -. Bij de landelijke energiebespaarlening kan je voor een Zeer Energiezuinig Pakket zelfs tot € 50.000, - lenen en voor een Nul op de Meter (NoM) renovatie kun je zelfs tot € 65.000, - lenen. De Arnhemse duurzaamheidslening heeft een iets gunstiger rente dan de landelijke energiebespaarlening. Met de landelijke energiebespaarlening komen meer maatregelen in aanmerking voor financiering. Ook kunnen VvE's een lening aanvragen (vanaf acht appartementen). De Arnhemse duurzaamheidslening wordt voor de zomer omgezet in een Toekomst Bestendig Wonen Lening, waarmee naast voor energiemaatregelen, ook geld geleend kan worden voor maatregelen om je huis toekomst- en levensloopbestendig te maken. https://www.energiebespaarlening.nl/warmtefonds-van-start-bij-het-nationaal-energiebespaarfonds/

Ja, de gemeente komt particuliere woningeigenaren tijdelijk tegemoet om hun woning volledig van het aardgas af te sluiten. De afsluitkosten voor een begane grondwoning zijn € 687,- (prijspeil 2019). Eigenaar die ook wonen in deze woning, kunnen hiervoor maximaal € 600,- subsidie krijgen. Eigenaren van appartementen krijgen een rekening van € 366, - (prijspeil 2019) voor de afsluitkosten en kunnen (als zij ook in het appartement wonen) een subsidie van maximaal € 300, - krijgen. Maar er geldt wel wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Er worden subsidies verleent zolang er budget is of tot uiterlijk 31 december 2021. De Tweede Kamer heeft in 2019 een motie aangenomen om de afsluitkosten van je netwerkbeheerder te halveren. Je krijgt dan maximaal vergoed wat je moet betalen.

Mijn buurt

De komende tijd (2020/2021) bezoekt wethouder Cathelijne Bouwkamp, portefeuillehouder Klimaat & Energie, samen met medewerkers van de gemeente iedere wijk in Arnhem. Dit communiceren we huis-aan-huis via de wijkkrant of wijkwebsite. In de buurten waar we intensiever aan de slag gaan, omdat hier kansen liggen om voor 2030 van het aardgas af te gaan, nodigen we inwoners gericht uit met een uitnodiging op het huisadres.

Dat weten we eind 2021 wanneer de gemeenteraad de Transitievisie Warmte vaststelt. Op basis van een eerder onderzoek in de stad hebben we samen met corporaties en netbeheerder gekeken naar welke buurten ons kansrijk lijken om voor 2030 van het aardgas af te gaan. De rest van de stad is dan tussen 2030 en 2050 aan de beurt. Er is dus een voorlopige indeling gemaakt in buurten/wijken.

In de kansrijke buurten die mogelijk voor 2030 van het aardgas gaan, neemt de gemeente het initiatief om met de bewoners van de buurt in gesprek te gaan. Samen met bewoners, wijkinitiatieven en stakeholders onderzoeken we of het kansrijk is om voor 2030 van het aardgas te gaan. Als je in een andere wijk woont, kun je met de gemeente in gesprek gaan over de energietransitie in het wijkgesprek dat we in jouw wijk of buurt organiseren. Op www.arnhemaan.nl is meer informatie te vinden en in de agenda op deze site is te zien waar wat gepland is.

Samen met de woningcorporaties en de netbeheerder hebben we onderzocht welke wijken of buurten (of delen hiervan) kansrijk zijn om voor 2030 van het aardgas te gaan, bijvoorbeeld omdat er een duurzame bron in de wijk is of dat de huizen relatief nieuw zijn en er daarom al goed geïsoleerd zijn. Deze buurten hebben we aangemerkt als kansrijk en uw buurt hoort hier dus bij. In deze kansrijke buurten onderzoeken we samen of het ook haalbaar is om (mogelijk delen van ) deze wijken of buurten voor 2030 aardgasvrij te maken. Uiteindelijk moet uit de samenwerking met de bewoners, initiatieven en organisaties in de buurt blijken of dat echt zo is.

Samen met de corporaties en de netbeheerder hebben we onderzocht welke buurten kansrijk zijn om voor 2030 van het aardgas te gaan, bijvoorbeeld omdat er een duurzame bron in de wijk is of omdat de huizen relatief nieuw zijn en er daarom goed geïsoleerd zijn. Deze buurten hebben we aangemerkt als kansrijk. Ook kunnen we niet overal tegelijk starten. Daarom hebben we gekozen voor een diversiteit aan buurten, met verschillende technieken en op verschillende plekken in de stad. Hierdoor doen we veel ervaring op waarmee na 2030 aan de slag kunnen in de andere wijken. Jouw buurt hoort hier dus op dit moment niet bij. In jouw buurt is het belangrijk om te beginnen met energiebesparen, want alles wat je niet verbruikt hoef je ook niet op te wekken.

Veel duurzame initiatieven in Arnhem zijn te vinden op www.arnhemaan.nl. Voorbeelden die bij ons bekend zijn vind je terug op de kaart die je op de homepage treft. Zoek ook eens op deze site op Storymaps, dat zijn de energieverhalen van de wijken. Ook is op deze website informatie te vinden van initiatieven waarin de gemeente het voortouw neemt.

Het warmtenet van Vattenfall (voorheen Nuon) loopt op een aantal plekken door de stad. Dit warmetnet gebruikt warmte van de AVR in Duiven met een hoge temperatuur. Er zijn woningen en gebouwen in Arnhem die echt afhankelijk zijn van warmtelevering met een hoge temperatuur, denk aan monumentale gebouwen of buurten waar geen alternatieve bron dichtbij aanwezig is. Daarom vinden wij het wenselijk dit warmtenet voor deze gebouwen en buurten te gebruiken.

Binnen de gemeente Arnhem streven wij naar open warmtenetten, waar uiteindelijk meerdere leveranciers en meerdere bronnen op aangesloten kunnen worden. Eigenlijk net zoals het nu werkt bij het kiezen van je leverancier voor de levering van aardgas en elektra. Voor de aanleg van een warmtenet moeten echter grote investeringen gedaan worden. Deze investeringen worden vaak deels gedaan door de leverancier in ruil voor het recht om warmte te mogen leveren. Als we in een wijk of buurt met een leverancier aan de slag gaan maken we in overleg met de bewoners goede afspraken met de leverancier over de warmtetarieven voor de periode dat ze warmte mogen leveren.

Beleid gemeente

Om de landelijke en internationale klimaatdoelstellingen te halen werken we in Arnhem aan de energietransitie voor gebouwen door samen te besparen op stookkosten en elektriciteit. De energie die we nodig hebben wekken we zoveel mogelijk op met duurzame energiebronnen, zoals zonnepanelen. het doel is dat alle gebouwen in Arnhem in 2050 aardgasvrij en energieneutraal zijn.

We gaan in 2020-2021 in alle wijken met inwoners in gesprek over hoe je energie kunt besparen in je woning. Ook onderzoeken we samen met inwoners, wijkinitiatieven, bedrijven en instellingen welke buurten als eerste over kunnen stappen op een duurzamere energiebron voor het verwarmen van woningen en gebouwen, om te koken en te douchen. Daar waar de situatie het meest kansrijk is zullen we als eerst starten.

In Arnhem doen we het samen met inwoners, wijkinitiatieven en andere betrokkenen in de wijk. We doen het ook eerlijk, de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten en iedereen draagt naar vermogen zijn steentje bij. Arnhemmers die het niet kunnen betalen helpen wij met energiecoaches en financiële regelingen om woningen te isoleren of om over te stappen naar een duurzame warmtebron. We streven naar het meest duurzame alternatief voor aardgas. Waarbij we zoveel mogelijk gebruik maken van warmtebronnen met restwarmte die in de wijk - dichtbij - aanwezig zijn.

Elf buurten in Arnhem lijken kansrijk om voor 2030 van het aardgas af te gaan. De komende jaren onderzoeken we samen met bewoners, wijkinitiatieven en andere betrokkenen of dat ook haalbaar is. Eind 2021 stelt de gemeenteraad definitief vast welke buurten voor 2030 aan de beurt zijn.

In de buurten in Arnhem waar kansen zijn om voor 2030 van het aardgas te gaan, neemt de gemeente het initiatief om met de bewoners in gesprek te gaan. Samen met bewoners, wijkinitiatieven en andere organisaties zoals woningbouwcorporaties, energiemaatschappijen, advies-/ en technische organisaties onderzoeken we de buurt of dit ook echt haalbaar is. Als je in een andere wijk woont, kun je met de gemeente in gesprek gaan over de energietransitie in het wijkgesprek dat we in 2020 of 2021 in jouw wijk of buurt organiseren. Daarnaast kun je uiteraard, zoals inmiddels vele Arnhemmers doen, zelf initiatieven ontplooien. Daarbij kun je ondersteuning krijgen via de Arnhemse aanjagers en het aanjaagfonds.

Wanneer we panden onderhouden of renoveren, zorgen we ervoor dat we de panden ook energiezuiniger maken. Bijvoorbeeld door het aanbrengen van ledverlichting, het plaatsen HR++ glas, het plaatsen nieuwe en juist instellen van installaties, gebouwbeheerssysteem, frequentieregelaars, aanbrengen van zonnepanelen en slimme meters. Dit hebben we al bij veel panden van de gemeente gedaan. Ook liggen er 5350 zonnepanelen op gemeentelijke panden.

Lastige vraag omdat we er eigenlijk vanuit gaan dat zo langzamerhand iedereen er wel van doordrongen is dat we moeten ingrijpen om de C02 uitstoot omlaag te brengen. Het zou mooi zijn als we dit met z'n allen èn vrijwillig doen.

Als we nu wijken willen afkoppelen van het aardgasnet kunnen we nog niemand verplichten om aan te sluiten op het alternatief: het warmtenet. De overheid werkt wel aan een warmtewet. Wanneer deze er is, kan de gemeente wel buurten aanwijzen die een collectief warmtenet krijgen. Maar dit communiceren we tijdig en natuurlijk mag je altijd zelf weten of je dan aansluit bij het collectief of dat je zelf zorgt dat je huis aardgas vrij wordt.

Ja, er zijn nieuwe technieken te verwachten. Wachten met je huis verduurzamen is een persoonlijke keuze, maar dat zou zonde zijn. Alles wat je bespaart of opwekt zorgt in ieder geval wel direct voor een lagere energierekening en meer comfort in je huis. Als je je goed laat informeren, bijvoorbeeld via deze website en ArnhemAAN, dan kun je nu al slimme stappen maken, zowel voor je portemonnee als voor het milieu.

Op deze website onder het kopje 'Financieel' vind je een overzicht van welke mogelijkheden er zijn voor een subsidie of het gunstig lenen van geld om je woning te verduurzamen. Zo kun je een deel van de aanschafkosten van bijvoorbeeld een warmtepomp of zonneboiler terugkrijgen, is er subsidie op isolatie en kun je een tegemoetkoming krijgen voor de kosten om het aardgas af te laten sluiten. De gemeente Arnhem biedt een gunstige duurzaamheidslening, maar er zijn ook landelijke energiespaarleningen.

Het Energie Loket Midden Gelderland helpt je verder, kijk op www.elmg.nl Ook als jouw woning onderdeel is van een Vereniging van Eigenaren, je een onderneming bent of in een huurhuis woont, geven zij advies op maat.

Ja, dat kan. Ieder jaar doen particulieren mee met de landelijke duurzame huizenroute. Op twee zaterdagen in november kun je dan hun woningen bezoeken, waar je dan een toelichting krijgt over hoe zij hun woning hebben verduurzaamd. Kijk voor meer informatie en welke Arnhemse woningen meedoen op www.duurzamehuizenroute.nl

Wij helpen je graag mee

hero3.jpg

Duurzaam wonen is ook gewoon prettig wonen

Check hoe anderen al volop bezig zijn...

lees meer