Scroll naar beneden
Illustratie van een kastje met draadje naar een molshoop met plantje

Elderveld-Noord

bus door raam

Een blik op Elderveld-Noord

In Elderveld-Noord worden in totaal 804 woningen verduurzaamd. Een groot deel bestaat uit huurwoningen en een klein deel uit koopwoningen. De meeste woningen zijn rijwoningen, ook zijn er appartementen. Het overgrote deel is gebouwd in de jaren '70. De meeste woningen hebben energielabel C.

De kans

Aan de rand van Elderveld-Noord ligt een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). De warmte uit het gezuiverde water kan worden gebruikt om woningen in de buurt te verwarmen. De warmte wordt opgeslagen in een zogeheten Warmte Koude opslag (WKO). In de winter wordt via een warmtepomp de WKO naar een temperatuur van 50-70 graden gebracht, zodat de woningen verwarmd kunnen worden. Via leidingen stroomt deze warmte naar de woningen. In de woningen komt een afleverset die warmte afgeeft aan de radiatoren. Samen met Waterschap Rivierenland, Alliander, woningbouwcorporaties Vivare en Volkshuisvesting heeft de gemeente Arnhem onderzoek gedaan naar deze techniek en daaruit blijkt dat deze veelbelovend is.

Woningen van het aardgas afhalen kost veel geld. Om het voor iedereen haalbaar en betaalbaar te houden, heeft gemeente Arnhem een aanvraag ingediend bij het Rijk voor een financiële bijdrage. Deze bijdrage van 6 miljoen euro hebben wij ontvangen en daarmee komen we eens stap dichterbij het aardgasvrij maken van Elderveld-Noord. Uitgangspunt daarbij is dat de gemiddelde maandelijkse woonlasten van bewoners niet mogen stijgen. Huurders hebben geen extra kosten aan de overgang van aardgas naar warmtenet. Woningeigenaren krijgen de kosten voor de aanpassingen van hun woning deels vergoed en kunnen dit deels tegen aantrekkelijke voorwaarden lenen.

Planning

De aanleg van het warmtenet wordt technisch en financieel uitgewerkt waarbij een betaalbaar aanbod voor bewoners centraal staat. Hierna start het proces met bewoners met de vraag of ze 'mee' willen.

Wanneer het overgrote deel van de huurders en woningeigenaren instemt met de plannen kunnen we starten met de aanleg van het warmtenet. De verwachting is voorlopig dat de aanleg start in 2023 en eindigt in 2027.

In november 2020 was een digitale bijeenkomst waarbij bewoners zijn geïnformeerd over de plannen en met hen in gesprek is gegaan over hun vragen en zorgen. Het verslag van de bijeenkomst vindt u hier. Een FAQ (lijst met veel gestelde vragen) over de plannen vindt u hier.

Contactpersoon Elderveld-Noord: Berlinda Berends, elderveld.aardgasvrij@arnhem.nl / berlinda.berends@arnhem.nl