De AANjagers maken het mogelijk

De AANjagers is een team van Arnhemmers dat wijk- en buurtinitiatieven helpt energieprojecten op wijkniveau te realiseren. Je kunt een AANjager benaderen als je zelf iets op touw wil zetten, in je straat, buurt of wijk. De AANjagers kennen alle voorbeelden en kunnen helpen met een stappenplan. De AANjagers bieden zich dus letterlijk AAN! Als je zelf ideeën hebt op het gebied van duurzame energie en je wilt deze een stap verder brengen? Neem dan vrijblijvend contact op met een van de AANjagers. 

Ook ondersteuning aan initiatieven uit het AANjaagfonds!

HHet AANjaagfonds is een subsidieregeling van de gemeente Arnhem en is speciaal opgericht om duurzame wijk- en buurtinitiatieven te ondersteunen in de uitvoering van hun activiteiten. De regeling geldt zowel voor initiatieven die zich richten op energie(transitie) als klimaatadaptatie (klimaatbestendigheid).

Initiatieven kunnen subsidie aanvragen voor ondersteuning door een AANjager (een deskundige) of door een adviesbureau, die hen helpt met duurzame activiteiten in de eigen buurt of wijk. Daarnaast is vergoeding van 'out of pocket' kosten voor activiteiten zoals het organiseren van een informatieavond en communicatiemiddelen (als flyers, website, sociale media) mogelijk.

Kijk op AANjaagfonds voor meer informatie

 

David Willemsen

David Willemsen

Urban Buitenhuis

Urban Buitenhuis

Marc van der Burght

Marc van der Burght

Erik van Cuijk

Erik van Cuijk

Zoek op de kaart

Jouw initiatief ook op de kaart?

Ben jij ook actief met duurzame energie? Heb je een mooi voorbeeld hoe je de energierekening omlaag krijgt, thuis of met een buurtproject? Of ben je bedrijfsmatig actief en heb je een slimme innovatie bedacht? Laat het hier weten zodat ook anderen geinspireerd kunnen worden. Meld je voorbeeld hier aan.