Illustratie van een kastje met draadje naar een molshoop met plantje

Arnhem West

1.jpg

Een blik op Arnhem West

Arnhem West is gelegen in een punt tussen de Rijn en de Amsterdamseweg en bestaat uit de buurten Heijenoord, Lombok, Hoogstede-Klingelbeek en de Rosandepolder. Arnhem West kent een gevarieerd aanbod aan woningen. Van nieuwbouw woningen in de buurt Klingelbeek tot aan de monumentale panden in de buurt Lombok. Van eengezinswoningen en villa's tot aan appartementen.

De kans

Er zijn plannen in Arnhem West voor een nieuwe wijk op De Hes te realiseren. Hier wordt een warmtenet aangelegd met een duurzame bron (zoals bodemenergie en energie uit Rijnwater). Op dit moment wordt onderzocht of ook een deel van de omliggende bestaande woningen op dit warmtenet kunnen worden aangesloten. Mogelijk biedt dit een kans om een groter gebied dan alleen de nieuwbouw aardgasvrij te maken. Dit hebben we gedaan in overleg met een bewonersvertegenwoordiging van Klingelklimaat, Groen-West en Rosandepolder. Aanvullend aan deze verkenning gaan we dit najaar onderzoek doen naar de kosten om de woningen te isoleren zodat de warmte niet weg komt. De uitkomsten worden gedeeld met bewoners en zo kunnen we de koers bepalen voor het vervolg.

Planning

Op 3 februari 2020 zijn de bewoners van de buurt Hoogstede-Klingelbeek tijdens een wijkgesprek geïnformeerd over de ontwikkeling van De Hes en de kans om de omliggende buurt(en) aardgasvrij te maken. De bewonersbijeenkomsten in de andere buurten worden in de toekomst georganiseerd.

Om te weten wat er leeft onder de bewoners van Arnhem West hebben we dit najaar een enquête georganiseerd onder alle wijkbewoners. Met deze enquête kan iedereen in de wijk zijn mening, ervaringen en voorkeuren delen. Bewoners hebben begin november een brief hierover ontvangen.

Contactpersoon Arnhem West: Jesca Wellink, jesca.wellink@arnhem.nl