Scroll naar beneden
Illustratie van een kastje met draadje naar een molshoop met plantje

Arnhem West

Een blik op Arnhem West

Arnhem West is gelegen in een punt tussen de Rijn en de Amsterdamseweg en bestaat uit de buurten Heijenoord, Lombok, Hoogstede-Klingelbeek en de Rosandepolder. Arnhem West heeft een gevarieerd aanbod aan woningen. Van nieuwbouw woningen in de buurt Klingelbeek tot aan de monumentale panden in de buurt Lombok. Van eengezinswoningen en villa's tot aan appartementen.

Woningisolatie

Begin 2021 is onderzocht wat de globale kosten zijn om een woning in Arnhem West te isoleren. Dit is gedaan voor verschillende soorten woningen uit de wijk. Zo krijgen wijkbewoners inzicht in welke vormen van woningisolatie voor hun huis het meest voor de hand liggen en wat de kosten hiervan globaal zijn. Bekijk hier isolatietips die passen bij uw woning. Het achterliggende onderzoek naar woningisolatie in Arnhem West kunt u hier downloaden.

Ja, ik wil meer informatie krijgen over het samen inkopen van isolatiemaatregelen. Een vrijwilliger van GroenWest neemt contact met mij op via deze gegevens:

Duurzame wijkorganisaties

In Arnhem West zijn veel wijkbewoners actief rondom duurzaamheid. Zij helpen allemaal op hun eigen manier mee aan het verbeteren van de wijk. Werkgroep Klingelklimaat is onderdeel van buurtvereniging Hoogstede Klingelbeek. De woonbooteigenaren van de Rosandepolder hebben samen verschillende initiatieven die raken aan duurzame energie. GroenWest is een wijkorganisatie met initiatieven in alle buurten van Arnhem West. Zij willen de komende tijd hun buurtgenoten adviseren rondom woningisolatie. Zij organiseren ook kortingen via gezamenlijke inkoop. Klik op de knop hierboven om met hen in contact te komen. Doe dat ook zeker als je nog twijfelt!

Technische verkenningen

Er zijn in Arnhem West verschillende nieuwbouwplannen, zoals een nieuwe wijk op De Hes, nieuwbouw bij Het Dorp en verbouwingen rondom de Koepelgevangenis. Daarvoor wordt een warmtenet aangelegd. Er is onderzocht of een deel van de omliggende bestaande woningen ook op dit warmtenet kunnen worden aangesloten. Op sommige plekken lijken er mogelijkheden te zijn. De kosten daarvan zijn soms fors. En voordat een overstap van aardgas naar deze duurzame warmte bron reëel is, moeten de woningen goed zijn geïsoleerd.

Lees hier de rapportage rondom De HES of lees hier de samenvatting.

Bewonerspeiling

Er is in 2020 ook een enquête uitgezet in Arnhem West om te onderzoeken wat de wijkbewoners vinden van thema’s als duurzaamheid, duurzame energie en woningisolatie. Uit deze peiling blijkt dat veel wijkbewoners positief staan ten opzichte van duurzaamheid. Een groot deel van de mensen dat meedeed aan de enquête wil meebeslissen over de overgang naar duurzame energie. Men wil dat het gasnet voorlopig blijft liggen en ook dat er eerst wordt ingezet op isolatie van woningen in de wijk. Veel woningeigenaren willen hun woning dan ook duurzamer maken. Lees het hele rapport hier.

Wijkavond

Op 11 maart 2021 is er een wijkavond georganiseerd om de stand van zaken in Arnhem West te delen met bewoners. Deze kunt u hier terugkijken.

Hier kunt u de beantwoording dowloaden op vragen die zijn gesteld tijdens de wijkavond.

Voor vragen kunt u terecht bij arnhemwest@arnhem.nl.